( 1 ) قانون نظام صنفی-قوانین اصناف، اتحادیه ها ،اتاق های اصناف ، kamal1331

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید.

کد اخبار

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید. سال 97 «حمایت از کالای ایرانی»"

آیین‌نامه اجرایی چگونگی فروش اقساطی ، فوق العاده و حراج ( موضوع تبصره ماده 70 و ماده 84 قانون نظام صنفی )آیین‌نامه اجرایی چگونگی فروش اقساطی ، فوق العاده و حراج ( موضوع تبصره ماده 70 و ماده 84 قانون نظام صنفی )