( 1 ) قانون نظام صنفی-قوانین اصناف، اتحادیه ها ،اتاق های اصناف ، kamal1331

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید.

کد اخبار

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید. سال 97 «حمایت از کالای ایرانی»"

آیین نامه تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه کمیسیون نظارت مراکز استان ها (موضوع تبصره۳ ماده۴۸ قانون نظام صنفی)


 

آیین نامه تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه کمیسیون نظارت مراکز استان ها

(موضوع تبصره۳ ماده۴۸ قانون نظام صنفی)

تعاریف

ماده۱- تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفی

سازمان: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

کمیسیون: کمیسیون نظارت مرکز استان

دبیرخانه هیأت: دبیرخانه هیأت عالی نظارت

دبیرخانه کمیسیون: دبیرخانه کمیسیون نظارت مرکز استان

دبیر کمیسیون: دبیر کمیسیون نظارت مرکز استان

 تشکیلات اداری

ماده۲- دبیرخانه کمیسیون به عنوان بازوی اجرایی کمیسیون می­باشد و جزئی از تشکیلات اداری مصوب سازمان محسوب نمی­گردد و دبیر آن به پیشنهاد رییس کمیسیون و تایید دبیرخانه هیأت منصوب می­گردد.

تبصره- دبیرخانه کمیسیون از نظر مالی، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی منحصراً تابع این آیین­ نامه خواهد بود.

ماده۳- دبیرخانه کمیسیون مجاز است با اخذ مجوز از کمیسیون، نیروی انسانی مورد نیاز خود را از بین دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر صرفاً به صورت پاره­وقت، پروژه­ای و یا مشاوره در قالب قرارداد به کارگیری نماید.

تبصره- سازمان و دبیرخانه کمیسیون هیچ­گونه تعهد استخدامی نسبت به نیروی انسانی به کارگیری­ شده ندارند.

امور مالی

ماده۴- دبیرخانه کمیسیون مکلف است با افتتاح یک حساب جاری در یکی از بانک­ها، نسبت به واریز وجوه حاصله از فعالیت­های زیر در حساب مزبور اقدام نماید.

۱- وجوه مربوط به تبصره۷ ذیل ماده۷۲ قانون.

۲- صدور کارت شناسایی برای اعضای هیأت مدیره اتحادیه­ه ای صنفی.

۳- چاپ الگوی کارت عضویت برای اعضای تحت پوشش اتحادیه­ های صنفی استان.

۴- تهیه و توزیع فرم­های مورد نیاز اتحادیه­های صنفی و اتاق اصناف شهرستان­ها.

۵- چاپ و فروش کتب و جزوات آموزشی مورد نیاز تشکل­های صنفی.

۶- کمک­های دریافتی از تشکل­های صنفی.

۷- درصدی از درآمد سامانه­ ها و درگاه­های اینترنتی مربوط.

تبصره- برداشت از حساب جاری مذکور با امضای مشترک رئیس سازمان و دبیر کمیسیون و مهر دبیرخانه کمیسیون خواهد بود.

ماده۵- هزینه­های انجام­شده توسط دبیرخانه کمیسیون می­بایست در راستای ارتقاء مهارت­های علمی و بهره­وری تشکل­های صنفی و اصناف استان باشد.

تبصره- دبیرخانه کمیسیون موظف است صورت­های مالی و تراز مالی خود را در پایان هر سال مالی به تصویب کمیسیون نظارت رسانده و جهت بررسی و تطبیق با مقررات به دبیرخانه هیأت ارسال نماید.

وظایف و اختیارات

ماده۶- وظایف و اختیارات دبیرخانه کمیسیون به شرح ذیل می­باشد:

۱- تهیه و تنظیم دستور کار، تشکیل جلسات و تنظیم صورتجلسات کمیسیون.

۲- ارسال دستور کار و دعوت­نامه شرکت در جلسات برای اعضای کمیسیون و حسب مورد افراد صاحب­ نظر بدون داشتن حق رای.

۳- بررسی و ارائه گزارشات کارشناسی لازم در خصوص پرونده ­ها و موضوعات قابل طرح در کمیسیون.

۴- پیگیری اجرای مصوبات کمیسیون توسط تشکل­ها و سایر مراجع ذی­ربط.

۵- ارائه گزارش به همراه مستندات مربوط به عزل فردی و یا دسته ­جمعی اعضای هیأت مدیره اتحادیه­ ها، اتاق اصناف و یا ابطال انتخابات برای دبیرخانه هیأت در چارچوب وظایف تفویض­ شده توسط هیأت عالی نظارت.

۶- بررسی و ارزیابی عملکرد سازمان­های صنفی و کمیسیون نظارت شهرستان­ ها.

۷- پیگیری تشکیل منظم جلسات کمیسیون­ های نظارت شهرستان­ ها تابعه و تطبیق مصوبات آنان با قانون و مقررات و ارائه طریق جهت اصلاح مصوبات مذکور.

۸- پیگیری انجام به موقع و قانونی انتخابات سازمان­های صنفی در سطح استان.

۹- بررسی بودجه، ترازنامه و صورت­های مالی اتاق اصناف جهت طرح در کمیسیون.

۱۰- بررسی موارد اختلافی بین کمیسیون­های نظارت، اتحادیه­ های صنفی و اتاق اصناف شهرستان­های تابعه استان جهت طرح در کمیسیون.

۱۱- پیگیری و انجام اقدامات لازم در راستای وظایف تصریح­ شده در ماده۴۹ قانون.

۱۲- ارسال کلیه صورتجلسات کمیسیون به دبیرخانه هیأت.

۱۳- انجام مطالعات، پژوهش و برگزاری همایش و کارگاه­ های آموزشی، توجیهی برای اصناف، سازمان­های صنفی و کمیسیون­ های نظارت و دستگاه­های ذی­ربط.

ماده۷- این آیین­نامه به استناد تبصره۳ ماده۴۸ قانون نظام صنفی کشور مشتمل بر۷ ماده و ۴تبصره در تاریخ۵/۵/۱۳۹۳ به تصویب هیأت عالی نظارت رسیده­ است.

http://asnafshemiran.ir/ShowContent/96