X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

( 1 ) قانون نظام صنفی-قوانین اصناف، اتحادیه ها ،اتاق های اصناف ، kamal1331

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید.

کد اخبار

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید. سال 97 «حمایت از کالای ایرانی»"

آیین نامه های اجرایی قانون نظام صنفیآیین نامه های اجرایی قانون نظام صنفی


اصلاحیه آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور)


آیین نامه اجرایی صدور و تمدید پروانه کسب اماکن واجد شرایط جهت استقرار چند واحد صنفی(موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون نظام صنفی)دستورالعمل نحوه صدور جواز تاسیس فروشگاه های بزرگ چند منظوره و زنجیره ای

( موضوع بند ۱ ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی)آیین‌نامه مشاغل تخصصی و فنی( موضوع ماده ۱۳ قانون نظام صنفی)اساسنامه الگوی اتحادیه‏ های صنفی(موضوع تبصره یک ماده ۲۱ قانون نظام صنفی)آیین نامه اجرایی شیوه اداره امور واحدهای صنفی در شهرها و بخش ها(موضوع تبصره ۴ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی)


 آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و برگزاری انتخابات اتحادیه­ های کشوری(موضوع تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی)

 

 آیین نامه اجرایی شرح وظایف بازرس(موضوع ماده۲۳ قانون نظام صنفی کشور)


 آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی(موضوع تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی)


آیین نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی(موضوع ماده ۲۸ قانون نظام صنفی)


 آیین نامه اجرایی تشکیل کمیسیون های اتحادیه صنفی (موضوع تبصره 2 بند ط ماده 30 قانون نظام صنفی)


آیین نامه اجرائی منابع مالی اتحادیه های صنفی(موضوع تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون نظام صنفی)


 آیین نامه اجرایی انتخاب هیأت رییسه اتاق اصناف شهرستان ها(موضوع ماده ۳۶ قانون نظام صنفی)

آیین نامه اجرایی ترتیب انتخاب هیأت رییسه اتاق اصناف شهرستان، وظایف هیأت رییسه، طرز تشکیل جلسات، تعداد کمیسیون ها و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق و حق الزحمه خدمات آنها(موضوع ماده 36 قانون نظام صنفی)


دستورالعمل چگونگی بکارگیری و انتصاب کارکنان و مشاورین اتاق های اصناف شهرستان ها

موضوع آیین نامه ماده (۳۶) قانون نظام صنفی


آیین نامه اجرایی میزان و نحوه دریافت منابع مالی اتاق اصناف شهرستان ها(موضوع ماده ۳۷ مکرر قانون نظام صنفی)


 آیین نامه برگزاری انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف ایران تبصره 3 ماده 42 قانون نظام صنفی

آیین نامه اجرایی نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رییسه اتاق اصناف ایران(موضوع تبصره۲ ماده۴۳ قانون نظام صنفی)


 آیین نامه اجرایی شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون های تخصصی اتاق اصناف ایران(موضوع تبصره۴ ماده۴۵ قانون نظام صنفی)


  آیین نامه اجرایی شیوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایران و بازپرداخت هزینه های قابل قبول ناشی از عضویت اعضا در اتاق(موضوع ماده ۴۶ قانون نظام صنفی)

 

آئین نامه اجرایی میزان نحوه دریافت منابع مالی اتاق اصناف ایران(موضوع تبصره ماده ۴۷ قانون نظام صنفی)


  آیین نامه تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه کمیسیون نظارت مراکز استان ها(موضوع تبصره۳ ماده۴۸ قانون نظام صنفی)


آیین نامه اجرایی وضعیت اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتحادیه ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می گردد

موضوع تبصره ذیل بند(الف) ماده(۴۹) قانون نظام صنفی


 

 آیین نامه اجرایی تشکیلات اداری و امور مالی و نحوه اداره دبیرخانه هیأت عالی نظارت(موضوع ماده۵۴ قانون نظام صنفی)


آیین‌نامه اجرایی چگونگی فروش اقساطی ، فوق العاده و حراج ( موضوع تبصره ماده 70 و ماده 84 قانون نظام صنفی )  آیین نامه اجرایی نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان ها(موضوع ماده ۷۵ قانون نظام صنفی)


آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا

(موضوع ماده ۷۹ قانون نظام صنفی)آیین نامه نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه ها، اتاق های اصناف واتاق اصناف ایران

(موضوع ماده 81  قانون نظام صنفی)آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری روز بازارهای جمعی موضوع ماده(۸۵) قانون نظام صنفی


 

آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی( موضوع تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی )


 

آیین نامه اجرایی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی در مناطق آزاد کشور(موضوع ماده ۸۸ قانون نظام صنفی)آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب برای دارندگان مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره ‏برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها، موسسات، سازمان‏ها یا شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی( موضوع ماده ۹۱ قانون نظام صنفی) صورتجلسه تفویض بخشی از وظایف هیات عالی نظارت برسازمان های صنفی کشور به کمیسیون نظارت مراکز استان ها(تفویض اختیار ماده ۵۶ قانون نظام صنفی)

 


مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور