X
تبلیغات
رایتل

( 1 ) قانون نظام صنفی-قوانین اصناف، اتحادیه ها ،اتاق های اصناف ، kamal1331

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید.

کد اخبار

سال 1396سال "اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال"

آیین نامه و ضوابط استفاده از ضرایب عمده فروشی و خرده فروشی کالا.


درصد ضرایب سود و هزینه ای عمده فروشی و خرده فروشی کالا

دانلود آیین نامه

آیین نامه و ضوابط استفاده از ضرایب عمده فروشی و خرده فروشی کالا

دانلود آیین نامه