( 1 ) قانون نظام صنفی-قوانین اصناف، اتحادیه ها ،اتاق های اصناف ، kamal1331

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید.

کد اخبار

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید. سال 97 «حمایت از کالای ایرانی»"

رعایت صدور پروانه کسب تولیدی.قابل توجه اتحادیه ها و رعایت صدور پروانه کسب تولیدی


ماده 45. در زمان صدور پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی کوچک و خرد، چنانچه برای واحد جواز صنفی تولیدی صادر شده

باشد مجوز صنفی باطل شده تلقی می گردد.


ماده 46. صدور همزمان پروانه بهره برداری و جواز صنفی تولیدی برای یک واحد تولیدی ممنوع است.
تبصره 1. ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، ضوابط جداسازی صنف و صنعت توسط معاونت

برنامه ریزی با همکاری معاونت های تخصصی و معاونت بازرگانی داخلی تهیه و اعلام می گردد.


تبصره 2. صدور جواز صنفی تولیدی برای واحدهایی که مشمول صنعت می گردند ممنوع است.
ماده 47. معاونت امور صنایع و اقتصادی و معاونت امور معادن و صنایع معدنی بر اساس حوزه مدیریت مسئول

نظارت بر حسن اجرای مفاد مواد مندرج این فصل خواهد بود.متن کامل دستورالعمل 100 ماده ای سرمایه گذاری