( 1 ) قانون نظام صنفی-قوانین اصناف، اتحادیه ها ،اتاق های اصناف ، kamal1331

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید.

کد اخبار

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید. سال 97 «حمایت از کالای ایرانی»"

رویت کل آیین نامه ها- دستورالعمل ها – شیوه نامه های قانون نظام صنفی در یک فایل ویرایش 1396


کل آیین نامه ها- دستورالعمل ها – شیوه نامه های قانون نظام صنفی

اصلاحیه آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب

(موضوع ماده12 قانون نظام صنفی کشور)


ماده۱- تعاریف:

پروانه کسب: مجوزی است که به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه بصورت دائم ( برای مدت پنج سال) و یا موقت ( به مدت یک سال) به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین صادر می گردد.

مرجع صدور پروانه کسب: اتحادیه های صنفی و یا دستگاه های موضوع تبصره ذیل بند (م) ماده (۳۰) قانون نظام صنفی.

فروشگاه بزرگ چند منظوره: فروشگاهی که مجموعه ای متنوع از کالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می نماید.

فروشگاه های بزرگ زنجیره ای: فروشگاه هایی که تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می کنند.

مجتمع و کارگاه قالی بافی: مجتمع بزرگ و کارگاه متمرکز یا غیر متمرکز قالی بافی.

فرانشیز: قراردادی است که به موجب آن فرانشیز دهنده، امتیاز بهره برداری از یک سیستم و روش خاص تجاری، تولیدی و یا خدماتی را با نام و علامت تجاری واحد و تحت نظارت مالک نام و علامت تجاری به فرانشیز گیرنده واگذار می نماید.

سامانه اصناف: سامانه الکترونیکی صدور پروانه کسب اصناف ( به نشانی:iranianasnaf.ir).

مراحل صدور پروانه کسب:

ماده ۲- مراحل صدور پروانه کسب:

 • ۱-متقاضی پروانه کسب می بایست به سامانه اصناف مراجعه و تقاضای خود را ثبت و نسبت به اخذ کد رهگیری اقدام نماید.
 • ۲-مرجع صدور پروانه کسب موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت تقاضا، پاسخ متقاضی را مبنی بر رد یا قبولی تقاضا به وی ابلاغ کند. عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش محسوب می گردد.
 • ۳-پس از قبول تقاضا ( یا عدم اعلام نظر مرجع صدور در موعد مقرر ) مرجع صدور پروانه کسب مکلف است، استعلام های مورد نیاز را صادر و دستگاه های استعلام شونده نیز موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام، نظر قطعی خود را اعلام دارند.

تبصره- اعلام نظر موافق دستگاه های استعلام شونده باید بدون ابهام و هرگونه قید و شرط و نظر مخالف نیز مستند به دلایل قانونی باشد. در غیر این صورت و یا در صورت عدم اعلام نظر در مهلت مقرر، به منزله نظر مثبت تلقی می گردد و پاسخ منفی خارج از موعد مقرر مانع از صدور پروانه کسب نخواهد شد.

 • ۴-متقاضی موظف است حداکثر ظرف سه ماه، مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه کسب را تهیه و از طریق سامانه اصناف ارسال نماید.
 • ۵-مرجع صدور پروانه کسب موظف است پس از دریافت مدارک مورد نیاز و تطبیق با اصل آن، حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند.

شرایط لازم برای صدور پروانه کسب

ماده ۳- شرایط لازم برای صدور پروانه کسب:

الف- شرایط عمومی:

 • ۱-سند مالکیت عین و منفعت و یا منافع از جمله اجاره نامه، صلح نامه، هبه، قرارداد مشارکت، مبایعه نامه و یا قرارداد های موضوع ماده (۱۰) قانون مدنی اعم از رسمی و یا عادی ( در روستاها احراز مالکیت طبق عرف محل است).

تبصره- اخذ تعهد از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن الزامی است.

 • ۲-گواهی صلاحیت از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره- صرفاً واحد های صنفی موضوع ماده (۲) آیین نامه اماکن عمومی مصوب مورخ ۲۳/۳/۱۳۶۳ هیات وزیران مشمول گواهی صلاحیت نیروی انتظامی می باشند.

 • ۳-گواهی اداره امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر تشکیل پرونده یا پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده ( موضوع ماده (۱۸۶) قانون مالیات های مستقیم).
 • ۴-گواهی گذراندن دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار در چارچوب دستورالعمل آموزش ( موضوع بند (ن) ماده (۳۰) قانون نظام صنفی).
 • ۵-شناسنامه و کارت ملی برای اتباع ایرانی و گذرنامه و پروانه کار برای اتباع خارجی به همراه شش قطعه عکس پرسنلی.
 • ۶-کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم یا پزشکی یا گواهی اشتغال به تحصیل برای آقایان کمتر از پنجاه سال سن.

تبصره- حداقل سن برای دریافت پروانه کسب هجده سال می باشد.

ب- شرایط اختصاصی:

۱- کارت معاینه پزشکی و گواهی صلاحیت بهداشتی از مراکز بهداشتی، درمانی ( برای صنوف مشمول قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی).

۲- پروانه تخصصی و فنی یا دیپلم فنی یا مدارک دانشگاهی مرتبط، یا حضور یک نفر واجد شرایط شاغل در واحد صنفی ( برای صنوف مشمول تبصره ماده (۱۳) قانون نظام صنفی).

وسائط نقلیه

ماده ۴- مرجع صدور پروانه کسب موظف است مطابق تبصره های (۱) و (۳) ماده (۳) قانون نظام صنفی نسبت به صدور پروانه کسب صرفاً برای دفاتر ارائه خدمات وسائط نقلیه از جمله آژانس تاکسی تلفنی و موسسات اتومبیل کرایه، پیک موتوری، وانت بار، کمپرسی، جرثقیل و لودر، طبق شرایط این آیین نامه اقدام نماید.

تبصره- آن دسته از صاحبان وسائط نقلیه که قبل از تصویب این آیین نامه نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام نموده اند می بایست پس از انقضاء مدت اعتبار پروانه کسب تحت پوشش یکی از دفاتر قرار گیرند.

فروشگاه های بزرگ چند منظوره و زنجیره ای

ماده ۵- شرایط صدور پروانه کسب:

۱- شرایط مندرج در ماده (۳) این آیین نامه.

۲-داشتن حداقل دو فروشگاه ( برای فروشگاه های زنجیره ای ).

۳-پروانه کسب فروشگاه های زنجیره ای با ارائه مدارک فوق با نام و علامت تجاری واحد با ذکر آدرس فروشگاه مرکزی و شعب آن صادر می شود.

تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور حمایت و توسعه سرمایه گذاری صرفاً در صورت درخواست متقاضی ایجاد فروشگاه های بزرگ چند منظوره زنجیره ای، موظف است نسبت به صدور جواز تاسیس در چارچوب دستورالعمل نحوه صدور جواز تاسیس برای فروشگاه های مذکور اقدام نماید. در غیر این صورت متقاضی می تواند راساً جهت دریافت پروانه کسب به اتحادیه ذی ربط مراجع کند.

تبصره ۲- پروانه کسب فروشگاه های بزرگ چند منظوره و زنجیره ای تا زمان تشکیل اتحادیه کشوری مربوط، توسط اتاق اصناف محل استقرار فروشگاه و یا دفتر مرکزی صادر خواهد شد.

واحدهای صنفی تحت پوشش فرانشیز

ماده ۶- شرایط واحدهای صنفی تحت پوشش فرانشیز:

۱-داشتن پروانه کسب از اتحادیه ذی ربط.

۲-آگهی روزنامه رسمی مبنی بر اجازه بهره برداری از علامت تجاری خارجی ( موضوع ماده (۵۰) قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری).

تبصره- فعالیت فروشگاه های تابع قرارداد فرانشیز خارجی مستلزم استعلام از وزارت صنعت، معدن و تجارت ( مرکز اصناف و بازرگانان ) نیز می باشد.

مجتمع و کارگاه قالی بافی

ماده ۷- شرایط صدور پروانه کسب برای مجتمع و یا کارگاه قالی بافی:

۱-جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت ذی ربط.

۲-شرایط عمومی مندرج در ماده (۳) این آیین نامه به استثناء بند (۲) آن.

ماده ۸- اتحادیه ذی ربط موظف است برای بافندگان و حرف مشابه که شرایط اخذ پروانه کسب را ندارند با داشتن گواهی مهارت یا صلاحیت فنی و حرفه ای و یا مدارک دانشگاهی مرتبط کارت شناسایی صادر نماید.

تمدید پروانه کسب

ماده ۹- شرایط تمدید پروانه کسب:

۱-گواهی اداره امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده.

۲-داشتن کارت معاینه بهداشتی ( برای صنوف مشمول ).

۳-رضایت محضری شرکاء در صورت انقضا یا ابطال رضایت قبلی ( برای مشارکت های مدنی ).

۴-گواهی گذراندن دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار.

رسیدگی به شکایات

ماده ۱۰- رسیدگی به شکایات متقاضیان پروانه کسب:

۱-متقاضی در صورت اعتراض به رد درخواست صدور پروانه کسب، می تواند ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ، اعتراض خود را به اتاق اصناف شهرستان تسلیم دارد.

۲-اتاق اصناف مکلف است ظرف پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهایی خود را برای اجرا به اتحادیه اعلام کند.

۳-در صورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف معترض باشد می تواند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون نظارت منعکس کند.

۴-کمیسیون نظارت مکلف است ظرف مدت یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل اجرا است، مگر آن که هیات عالی نظارت کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض نقض کند.

سایر مقررات

ماده ۱۱- کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است ضوابط خاص داخلی اتحادیه صنفی برای صدور پروانه کسب ( شامل تعیین رسته های شغلی برای کدISIC، حداقل مساحت، نوع کالا و خدمات قابل عرضه، وسایل و ابزار کار، تجهیزات و تاسیسات ایمنی، بهداشتی و انتظامی رسته شغلی) را با کسب نظر از اتحادیه و اتاق اصناف، تعیین و به اتحادیه ابلاغ نماید. اما مجاز به وضع هرگونه ضابطه بر خلاف قانون و مقررات نظام صنفی نظیر تعیین سن، مدرک تحصیلی، جنسیت، سقف پذیرش و حدود صنوفی نمی باشد.

تبصره- ضوابط خاص داخلی اتحادیه های کشوری برای صدور پروانه کسب توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با همکاری اتاق اصناف ایران تعیین می گردد.

ماده ۱۲- در صورت فسخ یا انقضاء قرارداد فرانشیز و یا ابطال آن توسط مراجع ذی صلاح، فرد صنفی حق ادامه فعالیت تحت علامت تجاری قبلی را ندارد.

ماده ۱۳- پروانه کسب اشخاص حقوقی، به نام شرکت با ذکر نام مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره ( بر اساس مصوبه هیات مدیره و اساسنامه، آگهی روزنامه رسمی و موضوع فعالیت شرکت ) و در مشارکت های مدنی نیز پروانه کسب به نام یکی از شرکاء با رضایت محضری سایر شرکاء صادر می گردد.

تبصره-رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی میان مالک و مستاجر و یا شرکاء بعد از صدور و تمدید پروانه کسب به عهده مراجع ذی صلاح قضای می باشد.

ماده ۱۴- تهیه دستورالعمل چگونگی برگزاری دوره های آموزشی احکام و تجارت و کسب و کار، با همکاری اتاق اصناف ایران و سایر مراجع ذی ربط بر عهده دبیرخانه هیات عالی نظارت می باشد.

تبصره- افراد با بیش از هفتاد سال سن از گذراندن دوره های آموزشی معافند اما در صورت داشتن مباشر، می بایست وی را برای آموزش معرفی کنند، همچنین فارغ التحصیلان رشته های مرتبط دانشگاهی از گذراندن دروس مشابه معاف می باشند.

ماده ۱۵- در صورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، می توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با ارائه گواهی انحصار وراثت و رضایت محضری وراث، با رعایت مقررات این آیین نامه اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره ۱- در صورت محجور بودن مالک یا ورثه، پروانه کسب حسب مورد به نام ولی و یا قیم قانونی محجور صادر می شود.

تبصره ۲- در صورتی که تعدادی از ورثه صغیر و تعدادی کبیر باشند، صدور پروانه کسب به نام نماینده قانونی ( قیم و یا ولی ) مستلزم اخذ رضایت محضری از وراث کبیر و صدور پروانه کسب به نام یکی از وراث کبیر نیز منوط به اخذ رضایت محضری از سایر وراث کبیر و نماینده قانونی وراث صغیر خواهد بود.

ماده ۱۶- در صورت مفقود یا مخدوش شدن پروانه کسب، ارائه نسخه المثنی با درخواست دارنده پروانه کسب و ارائه تعهد مبنی بر پذیرش هرگونه تبعات احتمالی آن بلامانع است.

ماده ۱۷- دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است با همکاری اتاق اصناف ایران نسبت به ارتقاء و توسعه سامانه اصناف به منظور پیاده سازی پنجره واحد و تسهیل فرایند صدور پروانه کسب، در اسرع وقت اقدام نماید. مراجع استعلام شونده نیز مکلفند در چارچوب مقررات همکاری لازم را به عمل آورند.

تبصره- دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است به منظور یکنواختی انواع پروانه کسب و کارت مباشرت نسبت به تهیه الگو و همچنین فرم های لازم برای استعلام و صدور پروانه کسب اقدام نماید.

ماده ۱۸- صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط منوط به معرفی مباشر است.مرجع صدور پروانه کسب موظف است با اخذ بندهای (۵)، (۶) و (۲) شرایط عمومی ( در صورت شمول ) و در صورت شمول بندهای (۱) و (۲) شرایط اختصاصی ماده (۳) این آیین نامه، برای فرد معرفی شده کارت مباشرت صادر نماید، مدت اعتبار کارت مباشرت مطابق مدت اعتبار پروانه کسب صادره خواهد بود. اما فرد صنفی می تواند در هر موقع که مقتضی بداند نسبت به عزل یا تغییر مباشر خود با ارایه مدارک فوق الذکر اقدام نماید.

 

ماده ۱۹- این آیین نامه در اجرای ماده (۱۲) قانون نظام صنفی مشتمل بر (۱۹) ماده و (۱۴) تبصره در جلسه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۴ هیات عالی نظارت تایید و در تاریخ ........ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید و از تاریخ تصویب آن، آیین نامه قبلی لغو می گردد.

http://asnafshemiran.ir/ShowContent/4123

 

آیین نامه اجرایی صدور و تمدید پروانه کسب اماکن واجد شرایط جھت استقرار چند واحد صنفی

(موضوع تبصره2 ماده3 قانون نظام صنفی)

تعاریف

ماده ١- تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفی.

  مرجع صدور پروانه کسب: اتحادیه ھای صنفی و دستگاهھای موضوع تبصره ذیل بند (م) ماده ( ٣٠ ) و تبصره (3) ماده (26) قانون، حسب مورد.

اماکن واجد شرایط استقرار چند واحد صنفی: مکانی ھایی که شرایط ضوابط خاص صدور پروانه کسب از جمله مجموع حداقل مساحت مورد نیاز ھر یک از واحدھای صنفی را دارا باشند.

شرایط صدور و تمدید پروانه کسب

ماده ٢- مرجع صدور پروانه کسب با رعایت مقررات آیین نامه ماده ( ١٢ ) قانون موظف به صدور و تمدید پروانه کسب متقاضیان میباشد.

تبصره- معرفی مباشر برای ھر متقاضی دریافت بیش از یک پروانه کسب الزامی است. مرجع صدور پروانه کسب موظف است برای فرد معرفی شده با رعایت ماده ( ٧) این آییننامه کارت مباشرت صادر نماید.

ماده ٣- مرجع صدور پروانه کسب موظف است، ضمن خودداری از استعلام فردی و مکانی فعالیت مشابه و ھمگن، با ھماھنگی مراجع استعلام شونده تصویر نسخه برابر اصل پاسخ استعلامھا را اخذ و در پرونده متقاضی درج نماید.

سایر مقررات

ماده ٤ – کمیسیون نظارت میتواند متراژ مربوط به مشترکات از جمله تاسیسات و انبار واحدھای صنفی مستقر دراماکن موضوع این آییننامه را از مجموع مساحت ھر یک از رسته ھای صنفی برای صدور پروانه کسب کاھش دھد.

ماده ٥ - در صورت ابطال یکی از پروانه ھای کسب صادره در اماکن موضوع این آیین نامه، طبق مقررات از ادامه ھمان فعالیت جلوگیری به عمل خواھد آمد.

ماده ٦- ھرگاه پلمب واحدھای صنفی مستقر در اماکن موضوع این آییننامه به نحو متعارف مقدور نباشد، نصب پلمب یا درج برگه پلمب در آن قسمت از تاسیسات و مستحدثاث که منحصراً به مناسبت نوع فعالیت مربوط دایر و یا احداث شده است در حکم پلمب تلقی خواھد شد. کسانی که پلمب یا لاک و مھر محلھای تعطیل شده را بشکنند، محو کنند و یا محلھای مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دھند، به مجازاتھای مقرر در تبصره ( ٢) ماده ( ٢٧ ) قانون محکوم خواھند شد.

ماده ٧- مرجع صدور پروانه کسب موظف است با رعایت شرایط فردی مندرج در ماده ( ٣) آییننامه ماده ( ١٢ ) قانون برای فرد معرفی شده از سوی متقاضی، کارت صادر نماید. مدت اعتبار کارت مباشرت مطابق مدت پروانه کسب صادره خواھد بود. فرد صنفی میتواند نسبت به عزل یا تغییر مباشر اقدام و مراتب را به مرجع مذکور اعلام نماید.

تبصره- در ھر صورت صاحب پروانه کسب مسئولیتھایی که قانوناً به عھده صاحب پروانه کسب میباشد را برعھده خواھد داشت.

ماده ٨- مراحل صدور پروانه کسب و رسیدگی به شکایات متقاضیان مطابق آییننامه اجرایی ماده(12) قانون خواھد بود.

ماده ٩- این آیین نامه در اجرای تبصره ٢ ماده ٣ قانون نظام صنفی مشتمل بر ( ٩) ماده و ( ٢) تبصره توسط دبیرخانه ھیات عالی نظارت با ھمکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمھوری اسلامی ایران تھیه و در تاریخ 12/03/1394 به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است.

www.mosms.ir

دستورالعمل نحوه صدور جواز تأسیس فروشگاه های بزرگ چند منظوره و زنجیره ای

 (تبصره1ماده5  آیین نامه اجرایی ماده12 قانون نظام صنفی)

مقدمه در اجرای تبصره ماده (۵) آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون نظام صنفی به منظور حمایت از سرمایه گذاری و اصلاح شبکه های توزیع، جواز تاسسیس صرفا در صورت درخواست متقاضیان تاسیس فروشگاه های بزرگ چند منظوره و زنجیره ای مطابق این دستورالعمل صادر می گردد.

دستورالعمل نحوه صدور جواز تأسیس
فروشگاه های بزرگ چند منظوره و زنجیره ای
مقدمه
در اجرای تبصره (۱)ماده (۵) آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون نظام صنفی به منظور حمایت از سرمایه گذاری و اصلاح شبکه های توزیع، جواز تاسسیس صرفا در صورت درخواست متقاضیان تاسیس فروشگاه های بزرگ چند منظوره و زنجیره ای مطابق این دستورالعمل صادر می گردد.
تعاریف
ماده ۱– تعاریف:
جواز تاسیس: مجوزی است که برای تاسیس، توسعه و ایجاد ظرفیت¬های جدید، برای فروشگاه های بزرگ چند منظوره و یا زنجیره ای صادر می شود.
مرجع صدور: سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها (برای فروشگاه های بزرگ چند منظوره) و مرکز اصناف و بازرگانان ایران (برای فروشگاه¬های زنجیره ای).
متقاضی: متقاضی تاسیس فروشگاه های بزرگ چند منظوره و یا زنجیره ای.
مدارک لازم برای جواز تأسیس
ماده ۲-مدارک برای صدور جواز تأسیس:
۱- ثبت درخواست متقاضی در سامانه اصناف به نشانی iranianasnaf.ir
۲- سند مالکیت و یا اجاره نامه رسمی و عادی و یا قراردادهای بسته شده میان متقاضی و اشخاص، اعم از دولتی و غیردولتی برای محل فروشگاه.
تبصره- متقاضیانی که در حال دریافت زمین با مجوز دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی ذیربط می باشند از ارایه این مدارک معاف هستند.
۳- شناسنامه و کارت ملی برای اتباع ایرانی و تصویر گذرنامه و پروانه کار برای اتباع خارجی.
۴- کارت پایان خدمت یا معافیت دایم یا پزشکی یا گواهی اشتغال به تحصیل برای آقایان کمتر از ۵۰ سال سن.
ماده ۳- مرجع صدور جواز تأسیس موظف است پس از دریافت مدارک لازم حداکثر ظرف سه روز نسبت به صدور جواز تاسیس و تسلیم آن به متقاضی اقدام نماید.
تبصره: چنانچه متقاضی که نیازمند دریافت جواز تأسیس نمی باشد می تواند رأسا با مراجعه به اتحادیه ذیربط برابر ضوابط مربوط، نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام نمایند.
سایر مقررات
ماده ۴- جواز تاسیس اشخاص حقوقی، به نام شرکت با ذکر نام مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیأت مدیره (بر اساس مصوبه هیأت مدیره، اساسنامه، آگهی روزنامه رسمی و موضوع فعالیت شرکت) و در مشارکت های مدنی نیز جواز تاسیس به نام یکی از شرکا با رضایت محضری سایر شرکا صادر می¬گردد.
ماده ۵- اعتبار جواز تاسیس صادر شده ۱۲ ماه است و با ارایه گزارش پیشرفت فیزیکی (حداقل ۲۰ درصد پیشرفت) برای دوره دیگر تمدید می شود. تمدید بعدی منوط به ارایه گزارش پیشرفت فیزیکی متناسب با برنامه ارایه شده می باشد.
ماده ۶- پس از تاسیس و تکمیل طرح، مرجع صدور جواز تاسیس مکلف است پرونده متقاضی را برای صدور پروانه کسب به اتحادیه کشوری ذیربط ارسال نماید.
ماده ۷- این دستورالعمل در (۷) ماده و (۲) تبصره به استناد تبصره (۱) ماده (۵) آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب تهیه و در تاریخ ۲۸/۱/۹۵ به تصویر وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده و از تاریخ تصویب لازم¬الاجرا می باشد.

http://www.mosms.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=361&newsview=97

دستورالعمل چگونگی برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار

( موضوع ماده14 آیین نامه اجرایی ماده12 قانون نظام صنفی)

تعاریف
ماده ۱- تعاریف:
قانون: قانون نظام صنفی.
اتاق ایران: اتاق اصناف ایران.
اتاق شهرستان: اتاق اصناف شهرستان.
اتحادیه: اتحادیه صنفی ( شهرستانی،استانی و کشوری).
مرکز آموزش: مرکز آموزش اتاق شهرستان و یا مراکز آموزش مورد تایید اتاق ایران و یا کمیسیون نظارت.
متقاضی: متقاضی صدور و تمدید پروانه کسب و یا مباشرین
کمیسیون نظارت:کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی شهرستان

دوره های آموزشی

ماده ۲- شیوه برگزاری دوره:
۱- داخلی:برگزاری دوره های آموزشی توسط مرکز آموزش با همکاری اتحادیه ها.
۲- برون سپاری: از طریق عقد قرارداد یا تفاهم نامه با مراکز آموزشی.

ماده ۳- دوره های آموزشی:
شامل دوره بیش از صدور و تمدید پروانه کسب واحدهای صنفی می باشد که براساس تکلیف مقرر در بند( ن) ماده (۳۰) قانون به منظور کسب آمادگی، ارتقاو افزایش میزان آگاهی، دانش و سطح مهارت افراد برگزار می گردد.

ماده ۴- سرفصل دوره های آموزشی:

ردیف

عنوان دورس الزامی

مدت زمان( ساعت)

۱

قانون و مقررات نظام صنفی

۴/۵

۲

مشتری مداری

۱/۵

۳

فقه بازار

۶

۴

خرید و فروش الکترونیکی

۱/۵

۵

قوانین و مقررات مالیاتی( مالیات برارزش افزوده)

۳

۶

قوانین و مقررات شهرداری

۱/۵

۷

قانون و مقررات کار و تامین اجتماعی

۳

۸

قانون و مقررات نیروی انتظامی

۱/۵

۹

قانون و مقررات بهداشت

۱/۵

جمع کل

۲۴

ماده ۵- انواع دوره ها

۱- حضوری: با حضور متقاضی برگزار می گردد و نمره حد نصاب آن جهت قبولی در آزمون (ده)می باشد.
۲- غیرحضوری:شرکت در دوره ها و کلاسها به صورت غیرحضوری (مکاتبه ایی و یا الکترونیکی) و نمره حد نصاب آن جهت قبولی در آزمون (دوازده) می باشد.
تبصره ۱- غیبت بیش از یک سوم کل دوره (به دلیل موجه یا غیرموجه)به منزله ثبت نام غیرحضوری تلقی می گردد.
تبصره ۲-آندسته از واحدهای صنفی که توسط مباشر اداره می گردد، مباشر مکلف به شرکت در دوره آموزشی بوده و درصورت عزل مباشر، صاحب پروانه کسب یا مباشر جدید(قبل از عزل مباشر قبلی) مکلف به گذارندن دوره آموزشی می باشد.
تبصره ۳- متقاضیان شرکت در دوره حضوری و یا غیرحضوری درصورت عدم کسب نمره حد نصاب می توانند برای دومین بار با پرداخت ۲۰درصد هزینه در آزمون شرکت نمایند.

ماده ۶- شرایط مدرسین دربرگزاری دوره های آموزشی
۱- داشتن حداقل دانشنامه تحصیلی کارشناسی، مرتبط با دوره یا دروس (درصورت وجود رشته دانشگاهی مرتبط) از مراکز آموزشی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا گواهی معادل از حوزه علمیه.
۲- حداقل ۲سال سابقه تدریس در رشته مورد نظر.
تبصره- اتاق ایران مکلف است هرسال نسبت به فراخوان جذب مدرسین مطابق با شاخص های این دستورالعمل اقدام نماید. تطبیق و تایید شرایط مدرسین به عهده اتاق شهرستان می باشد.

مقررات مربوط به آموزش

ماده ۷- مدارک مورد نیاز متقاضیان ثبت نام دوره:
۱) معرفی نامه اتحادیه
۲) پرداخت هزینه آموزش
ماده ۸- حداکثر زمان برگزاری کلاس در هر روز ۶ ساعت (صبح و بعد ازظهر) می باشد و مدرس باید در هر جلسه مطابق فرم مرکز آموزش حضور و غیاب نماید.
ماده ۹- مکان برگزاری دوره های آموزشی:
۱- محل آموزشگاه علاوه بر سهولت متقاضی باید در مکان یا طبقه مجزا و مستقل از فعالیتهای جاری اتاق بوده و حداقل دارای ۱کلاس، ۱اتاق امور دفتری و مدرسین، آبدارخانه و سرویس بهداشتی مجزا باشد، اتاق امور دفتری و مدرسین نباید با دیگر فعالیتها و بخشهای جاری اتاق، مشترک باشد.
۲- تعداد افراد متقاضی به صورت حضوری در یک کلاس نباید از ۳۰نفر بیشتر باشد.
۳- وجود لوازم و وسایل کمک آموزشی مانند رایانه، ویدیو پروژکتور، یا وایت برد، میز و صندلی مناسب آموزش و سایر وسایل برحسب نیاز الزامی است.

ماده ۱۰- تعرفه شرکت در کلاس:
تعرفه هرنفر برای شرکت در کلاس با مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان تعیین خواهد شدو هزینه چاپ و تکثیر جزوه آموزشی و پذیرایی از متقاضی در تعرفه فوق منظور خواهدشد.

ماده ۱۱- گواهینامه پایان دوره:
پس از اتمام دوره و کسب موفقیت در آزمون، به متقاضی گواهینامه پایان دوره اعطا می گردد.گواهینامه دارای طرح یکسانی است که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق ایران تهیه و به سراسرکشور ابلاغ می شود.
تبصره ۱- مدت اعتبار گواهی ۵سال می باشد و درصورت تغییر رسته و یا جابجایی واحد صنفی، متقاضی نیازی به طی مجدد دوره آموزش نخواهد داشت.
تبصره ۲- گواهی صادره توسط مرکز آموزش برای اتحادیه های سراسر کشور معتبر می باشد.

ماده ۱۲- نحوه ارزشیابی:
۱- تنظیم صورتجلسه منضم یه اسامی شرکت کنندگان در آزمون ضروری بوده و می بایست نسخه ای از آن توسط مرکز آموزش نگهداری شود.
۲- محل و زمان آزمون علاوه بر اعلام کتبی به متقاضی، حتی المقدور از طریق پست الکترونیک و یا پیام کوتاه نیز اطلاع رسانی خواهد شد.
۳- آزمون پایان دوره آموزش بصورت سوالات چهار جوابی بوده و آزمون افراد بی سواد به صورت شفاهی انجام می شود.
۴- فعالیت مراکز آموزش اتاق اصناف در سطح کشور توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق ایران بصورت سالانه ارزیابی می گردد.
ماده ۱۳- این دستورالعمل مشتمل بر(۱۳) ماده و (۶) تبصره به استناد ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی (۱۲) قانون توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه گردید.

http://www.mosms.ir/ShowContent/2778

آیین‌نامه مشاغل تخصصی و فنی

( موضوع ماده13 قانون نظام صنفی)

تعاریف

ماده ۱- تعاریف:

۱- متقاضی: متقاضی دریافت پروانه کسب.

۲- مشاغل تخصصی و فنی: مشاغلی که بموجب این آیین نامه برای اخذ پروانه کسب نیازمند گواهینامه فنی و تخصصی می باشند.

۳- پروانه تخصصی و فنی: گواهینامه ای است که برداشتن مهارت انجام دادن کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذی صلاح صادر می شود.

۴- مرجع صدور: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و یا سازمان ها و دستگاه هایی که مطابق مقررات مکلف به صدور پروانه تخصصی وفنی می باشند.

نحوه صدور پروانه تخصصی

ماده ۲- صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی مستلزم اخذ پروانه تخصصی و فنی از مرجع صدور به وسیله متقاضی است و اگر متقاضی واجد شرایط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضی کافی است.

ماده ۳- صدور پروانه تخصصی براساس نظریه مرجع صدور منوط به برگزاری دوره های آموزشی و اخذ آزمون های کتبی، عملی و یا هر دو خواهد بود.

ماده ۴- اتاق اصناف ایران می تواند در جهت تسهیل چگونگی برگزاری دوره های آموزشی و آزمون های تخصصی از متقاضیان با مراجع صدور و دیگر دستگاه های مرتبط اقدام به تنظیم تفاهم نامه نماید.

انواع مشاغل تخصصی و فنی

ماده ۵- فهرست مشاغلی که از براساس این آیین نامه به عنوان مشاغل تخصصی و فنی شناخته شده اند
عبارتند از:

گروه ۱

ردیف

الکتریک و الکترونیکی، رایانه و مخابرات ( تلفن همراه و تلفن ثابت، سانترال)

۱

تعمیر کاران و تولید کنندگان قطعات و لوازم الکترونیک

۲

تعمیرکاران و تولید کنندگان الکتروموتور

۳

تعمیرکاران و تولید کنندگان لوازم برقی

۴

تعمیرکنندگان رایانه

۵

نصاب و تعمیرکاران دوربین های مدار بسته

۶

تعمیرکاران انواع تلفن ثابت، همراه و سانترال

۷

تابلو سازان برق فشار قوی

۸

الکتریکی و سیم کشی ساختمان

۹

تعمیر انواع پمپ آب

۱۰

الکتریکی صنعتی

۱۱

تعمیر و نصب آسانسور و پله برقی و بالابر

۱۲

نصب و راه اندازی شبکه

۱۳

تولید نرم افزار

گروه ۲

ردیف

صنایع چوبی

۱

درودگران و مبلسازان

۲

رنگ کاران چوب و دکوراسیون

۳

معرق کاری و خراطی

۴

چوب بری

گروه ۳

ردیف

صنایع فلزی

۱

ذوب فلزات

۲

سازندگان و تعمیرکاران طلا و جواهر، نقره

۳

سازندگان ظروف آلومینیوم

۴

تعمیرکاران سماور و چراغ

۵

مسگران

۶

آهنسازان

۷

اره و چاقو تیزکنی

۸

تانکر و منبع سازی

۹

کانال سازی

۱۰

تولید لوله بلوک و جدول سیمانی

۱۱

ساخت ظروف استیل

۱۲

چرخکار و پرداخت کاری لوازم مسی

۱۳

کمپرسی سازی

۱۴

تریلی سازی

۱۵

کانتینر سازی

۱۶

سازنده های کوره های دوار با سوخت مایع( مازوت- گازوییل- نفت سیاه)

۱۷

قالب سازی

گروه ۴

ردیف

صنایع ساختمانی و تاسیساتی

۱

آهنکاران ساختمان( درب و پنجره)

۲

تزیینات داخل ساختمان

۳

سیمان کار و موزاییک ساز

۴

تعیمرکاران قفل و کلید

۵

نقاشان ساختمان

۶

صنایع آلومینیوم و درب و پنجره سازان

۷

لوله کشی آب و فاضلاب

۸

تخلیه چاه و نشت آب

۹

شیشه بران و آیینه کاران

۱۰

نصب ایزوگام

۱۱

لوستر سازی

۱۲

شومینه سازی

۱۳

کابینت ساز

۱۴

تعمیرکاران وسایل نفت سوز و گاز سوز

۱۵

سازنده و فروشنده سنگ های تزئینی

۱۶

لوله کشی گاز ساختمان

۱۷

تعمیر و نگهداری چیلر

۱۸

طراح و محاسب سیستم های تهویه مطبوع ( حرارت مرکزی و سرمایشی)

گروه ۵

ردیف

ماشین آلات سبک و سنگین

۱

تعمیرکاران دوچرخه و موتور سیکلت

۲

باطری ساز و خدمات برق خودرو

۳

دارندگان اتو سرویس

۴

تعمیرکاران ماشین های سبک و سنگین( مکانیسین های اتومبیل)

۵

نقاشان اتومبیل

۶

گلگیر و رادیاتور ساز

۷

تعویض روغن، لاستیک و پنچرگیری

۸

ماشین ساز و فلز تراش

۹

آهنگران اتومبیل

۱۰

شیشه خم اتومبیل

۱۱

قفل ساز اتومبیل

۱۲

تعمیر جکهای هیدرولیک

۱۳

تعمیر انواع کمک فنر و جلوبندی وسایط نقلیه سبک و سنگین

۱۴

خدمات و نصب دزدگیر

۱۵

اوراق کنندگان و اوراق فروشان اتومبیل

۱۶

تعمیر ماشین آلات کشاورزی

۱۷

لنت کوبی

۱۸

تولید و تعمیر انواع اگزوز

۱۹

اتاق ساز کامیون سبک

۲۰

تعمیرکننده گیربکس و دیفرانسیل انواع موتور( سبک و سنگین)

۲۱

تعمیرات موتور و قایق و لنج

۲۲

تعمیر و نگهداری و مونتاژ جرثقیل

۲۳

تولیدکنندگان انواع صندلی خودرو و لوازم مربوط

گروه ۶

ردیف

نساجی و چرم

۱

سراجان

۲

تولیدکنندگان پوشاک و سیسمونی

۳

خیاط مردانه و زنانه

۴

پیراهن دوزان

۵

تولیدکنندگان کالای کشباف

۶

کفاشان دست دوز

۷

خشکشویی و لباسشویی

۸

تعمیرکاران کیف و کفش

۹

چادر دوزان

۱۰

کارگاه تولید مواد سازی اولیه کفش( گرانول سازی)

گروه ۷

ردیف

خدمات هنری

۱

عکاسی و فیلمبرداری

۲

آرایشگران زن و مرد

۳

گلدوزی

۴

حکاکی چینی جات

۵

کوزه و گلدان ساز و ظروف سرامیک

۶

کارگاه تولید و چاپ عکس رنگی( لابراتوار عکاسی)

۷

تولید و تعمیر آلات موسیقی

گروه ۸

ردیف

صنایع نئون پلاستیک و فایبرگلاس

۱

تابلو و نئون و پلاستیک

۲

تولید قطعه فایبرگلاس

۳

تولیدکنندگان ظروف یک بار مصرف

گروه ۹

ردیف

صنایع غذایی و بهداشتی

۱

نانوایان( نان های سنتی و حجیم و نیمه حجیم)

۲

قناد و شیرینی فروش و بستنی

۳

صابون سازان

۴

تولید رشته آش

۵

شکلات سازی

۶

حلوا ساز و عصار

۷

نبات و آبنبات ریزان

گروه ۱۰

ردیف

چاپ و لیتوگرافی نشر مکانیکی و دیجیتال

۱

کلیشه و لیتوگراف مهر و چاپ پلاک

۲

چاپخانه داران

۳

صحافان و آلبوم ساز

۴

تعمیرکنندگان ماشین های اداری و تحریر

۵

تولید انواع دفتر( صحافی و چاپ)

گروه ۱۱

ردیف

سایر

۱

مشاورین املاک و خودرو

۲

تعمیرکنندگان ساعت

۳

ساخت وتعمیر عینک طبی و آفتابی

۴

حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق

۵

تعمیرکاران چرخ های خیاطی و صنعتی

۶

ندافان

۷

آسیاب های سنگی سنتی

۸

نقشه کشی قالی

۹

قالیشویان و قالی بافی، رنگرزی، چله کشی و نقشه کشی قالی

۱۰

تعمیر اسلحه شکاری، ماهیگیری

۱۱

تعمیر دوربین عکاسی، شکاری، تصویر برداری

۱۲

تولیدکنندگان لوله، بلوک و جدول سیمانی

سایر مقررات

ماده ۶- اتحادیه های صنفی موظفند با همکاری مرکز آموزش اتاق اصناف به منظور ارتقا صلاحیت فنی اعضای خود اقدام به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی شغلی نمایند.

ماده ۷- هر گونه حذف و یا الحاق انواع مشاغل تخصصی و فنی به فهرست مذکور با رعایت مقررات توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با هماهنگی مرجع صدور و نظر خواهی از اتاق های اصناف خواهد بود.

ماده ۸- افرادی که دارای مدرک دیپلم فنی( کار و دانش)،کاردانی، کارشناسی و یا بالاتر در رشته های مرتبط دانشگاهی هستند ( باستثنای مواد ۴ و ۳۲ قانونی ملی مقررات ساختمان مبحث ۱۷) از طی دوره های نظری معاف می باشند.

ماده ۹- این آیین نامه به استناد تبصره ماده (۱۳) قانون نظام صنفی مشتمل بر (۹) ماده توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط و نظرخواهی از اتاق اصناف مراکز استان ها تهیه و در تاریخ۱۴/۴/۱۳۹۴ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است و از تاریخ تصویب، آیین نامه قبلی لغو می گردد.

http://www.mosms.ir/ShowContent/2827


اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی
( موضوع تبصره یک ماده21 قانون نظام صنفی)

کلیات
ماده ۱- نام اتحادیه، اتحادیه صنف ...................................................... می باشد که در این اساسنامه به اختصار اتحادیه نامیده می شود.
ماده ۲- اتحادیه دارای شخصیت حقوقی ، غیرانتفاعی و غیرتجاری است که به موجب ماده (۲۱) قانون و مقررات نظام صنفی تشکیل و پس از ثبت در وزارت صنعت ، معدن و تجارت ( سامانه اصناف) و اداره ثبت شرکت ها رسمیت می یابد.
ماده ۳- مدت فعالیت اتحادیه از تاریخ ثبت با رعایت قانون نظام صنفی نامحدود می باشد.
ماده ۴- محدوده فعالیت اتحادیه در ..................... می باشد مرکز اصلی اتحادیه به نشانی :
استان ............................ شهرستان................................ خیابان ............................ کوچه ........................ پلاک ........... کدپستی......................... شماره تلفن ................................ کدپستی......................... شماره نمابر.................... می باشد. اتحادیه مجاز است در صورت داشتن بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی در نقاط مختلف محدوده فعالیت خود دفتر نمایندگی تشکیل دهد.
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
                                                                                               
محل مهر و امضاء مرجع ثبت اتحادیه

اهداف اتحادیه
ماده ۵- موضوع و اهداف اتحادیه به شرح زیر است:
انجام وظایف مقرر در قانون و مقررات نظام صنفی، حمایت و حفظ حقوق صنفی اعضا، ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد صنفی، تلاش برای بهبود محیط کسب و کار، تعامل با دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی در راستای وظایف و اختیارات خود، همچنین تلاش در راستای ارتقاء کیفی خدمات رسانی به مردم و اطلاع رسانی مناسب رسیدگی به شکایات دریافتی.
عضویت در اتحادیه
ماده ۶- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه کسب با فعالیت های مشابه یا همگن با پرداخت حق عضویت سالانه طبق مقررات به عضویت اتحادیه در می آیند. برای هر یک از اعضا مطابق الگوی دبیرخانه هیأت عالی نظارت کارت عضویت صادر می گردد. در صورت ابطال پروانه کسب مطابق مقررات ، عضویت افراد در اتحادیه لغو می گردد.
ارکان اتحادیه
هیأت مدیره:
ماده ۷- جلسه انتخابات هیأت مدیره متعاقب قانون و مقررات نظام صنفی برگزار و اعضای صنف از بین خود و با رأی مخفی و مستقیم، اعضای هیأت مدیره را برای مدت چهار سال انتخاب می نمایند. اعضای مذکور نمی توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
                                                                                               
محل مهر و امضاء مرجع ثبت اتحادیه

ماده ۸- انتخابات اتحادیه در دور اول با حضور یک سوم اعضاء و درصورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء رسمیت مییابد.
ماده ۹- تعداد اعضای هیأت مدیره در اتحادیه های کمتر از هزار واحدصنفی عضو پنج نفر اصلی و دو نفر علیالبدل و در اتحادیههای دارای بیش از هزار واحد صنفی عضو هفت نفر اصلی و سه نفر علیالبدل خواهد بود. سمت افراد منتخب هیأت مدیره بر اساس ماده (۲۳) قانون نظام صنفی و تبصره های آن شامل یک نفر رییس ، دو نفر نائب رییس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار می باشد. عزل اعضای هیأت مدیره وفق دستور العمل بند (هـ) ماده (۵۵) قانون نظام صنفی خواهد بود.
ماده ۱۰ – وظایف و اختیارات اتحادیه مطابق ماده (۳۰) قانون نظام صنفی می باشد.
ماده ۱۱- وظایف هر یک از اعضای هیأت مدیره :
رییس:
الف) انجام کلیه امور اجرائی اتحادیه و اداره جلسات هیات مدیره.
ب) شرکت در اجلاس اتاق اصناف .
ج) امضای کلیه اسناد و مکاتبات اتحادیه .
د) ارائه گزارش فعالیت و عملکرد اتحادیه به اتاق هر سه ماه یک بار.
ه) گزارش فعالیت و عملکرد اتحادیه برای اعضای اتحادیه بصورت سالانه.
و) موافقت با مرخصی و مأموریت اعضای هیأت مدیره.

نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................

                                                                                               
محل مهر و امضاء مرجع ثبت اتحادیه

ز) کسب موافقت رییس اتاق اصناف برای مرخصی و ماموریت خود.
ح ) پیگیری فعالیت های توسعه ای اتحادیه از جمله آموزش، پژوهش، ارتقاء و بهره وری و بهبود کسب و کار.
ط) پیگیری برنامه های مدون اتحادیه.
ی) انتصاب کارکنان و استفاده از خدمات مشاوره ای و تخصصی برابر آیین نامه موضوع بند (ب) ماده (۳۷) قانون نظام صنفی.
نواب رییس:
الف ) در غیاب رییس اتحادیه ( هنگام مرخصی یا ماموریت )، نواب رییس ( به ترتیب سمت) وظایف وی را بر عهده دارند.
ب) شرکت در جلسات با هماهنگی رییس اتحادیه .
ج) پیگیری و انجام وظایف محوله از سوی رییس اتحادیه .
دبیر:
الف) تنظیم دستور جلسه و موضوعات قابل طرح در جلسات هیات مدیره با هماهنگی رئیس اتحادیه .
ب) هماهنگی امور کمیسیون ها تحت نظارت رییس اتحادیه .


خزانه دار:
الف) مسئولیت نظارت بر عملکرد مالی اتحادیه.
ب) اظهارنظر در خصوص پیش نویس بودجه، تراز نامه و صورت های مالی سالانه اتحادیه .

نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................

                                                                                               
محل مهر و امضاء مرجع ثبت اتحادیه

ج) پیگیری جذب منابع مالی و درآمدهای اتحادیه در چارچوب آیین نامه تبصره یک ماده (۳۱) قانون نظام صنفی.
د) ارائه گزارش عملکرد مالی اتحادیه به هیات مدیره به صورت ماهانه.
ماده ۱۲- هریک از اعضای هیات مدیره، در صورت استعفا می بایست مراتب را کتبی به هیات مدیره ارایه نمایند. هیات مدیره مکلف است ظرف مدت یک هفته به موضوع رسیدگی و پس از پذیرش استعفا، نتیجه را به اتاق اصناف اعلام کند تا طبق ترتیبات تبصره (۴) ماده (۲۲) قانون نظام صنفی اقدام گردد. اتاق اصناف موظف است استعفای رییس اتحادیه را پس از پذیرش در هیات مدیره در اولین اجلاس اتاق با حضور وی مطرح نماید. در صورت عدم ترتیب اثر از سوی هیأت مدیره و یا اتاق اصناف رییس کمیسیون نظارت و در اتحادیه کشوری دبیرخانه هیات عالی نظارت به موضوع رسیدگی و برابر مقررات اقدام می نماید.
ماده ۱۳- در صورت استعفا، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی هر یک از اعضاء هیات مدیره، کمیسیون نظارت مطابق قانون و مقررات صنفی نسبت به جایگزینی عضو یا اعضای مذکور اقدام خواهد نمود.


نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
                                                                                               
محل مهر و امضاء مرجع ثبت اتحادیه

بازرس:
ماده ۱۴- همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره اتحادیه ، اعضای اتحادیه طبق آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۲۲) قانون نظام صنفی، از بین خود و با رای مخفی و مستقیم، دو نفر بازرس ( اصلی و علی البدل) را انتخاب می نمایند. شرح وظایف و نحوه پذیرش استعفا بازرس مطابق آیین نامه اجرایی ماده (۲۳) قانون نظام صنفی می باشد. انتخاب افراد مذکور به عنوان بازرس در ادوار بعد بلامانع است. عزل بازرس وفق دستور العمل بند (هـ) ماده (۵۵) قانون نظام صنفی خواهد بود.


مدیر اجرایی :
هیات مدیره مکلف است از خدمات یک نفر ( مطابق ضوابط ماده ۲۴ قانون نظام صنفی) به صورت تمام وقت بعنوان مدیر اجرایی استفاده کند.
کمیسیون های اتحادیه :
ماده ۱۵- کمیسیون های اتحادیه مطابق آیین نامه بند(ط) ماده (۳۰) قانون نظام صنفی ، به شرح زیر تشکیل می گردد. شرح وظایف، طرز تشکیل جلسات، عزل، استعفا و رسیدگی به غیبت اعضای کمیسیون ها بر اساس آیین نامه مذکور می باشد.


الف) رسیدگی به شکایات.
ب) حل اختلاف.
ج) بازرسی واحدهای صنفی.
د) فنی.
هـ) آموزشی.
و) سایر کمیسیون ها در صورت تصویب هیات عالی نظارت.

نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................

                                                                                               
محل مهر و امضاء مرجع ثبت اتحادیه
طرز تشکیل جلسات اتحادیه
ماده ۱۶- طرز تشکیل جلسات هیات مدیره:
الف) جلسات هیات مدیره حداقل هر دو هفته یکبار، در روز و ساعت معین در محل اتحادیه تشکیل می گردد و در صورت تعطیلی رسمی، در روز بعد از آن برگزار می شود. جلسات را رییس و در غیاب وی نایب رییس اداره می نماید. تنظیم صورتجلسات و ثبت تصمیمات به عهده دبیر است. در غیاب وی ، یکی از اعضا هیات مدیره و یا مدیر اجرایی به تشخیص رییس جلسه، عهده دار این مسئولیت خواهد بود.جلسات با حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت می یابد.مصوبات در اتحادیه دارای تعداد پنج نفر هیات مدیره با حداقل سه رأی موافق و در اتحادیه دارای تعداد هفت نفر هیات مدیره با حداقل چهار رای موافق معتبر لازم الاجرا می باشد.
ب) بازرس اتحادیه می تواند در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رأی شرکت نماید.
ج) با پیشنهاد رییس اتحادیه و یا اکثریت نسبی اعضا و با دعوت کتبی ، جلسه فوق العاده تشکیل می گردد.
د) چنانچه هریک از اعضا نظم جلسات را بر هم بزند، رییس جلسه به او اخطار می دهد و در صورت تکرار موضوع ضمن درج در صورتجلسه هیأت مدیره برابر مقررات دستورالعمل بند(هـ) ماده (۵۵) قانون نظام صنفی اقدام خواهد شد.
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................

                                                                                               
محل مهر و امضاء مرجع ثبت اتحادیه

هـ ) در مواردی که هریک از اعضا هیأت مدیره بدون عذر موجه سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب، ظرف مدت یک سال از حضور در جلسات هیأت مدیره غیبت نماید، مراتب باید از طرف هیأت مدیره به اتاق اصناف اعلام شود. هیأت رییسه اتاق مکلف است، ظرف یک ماه به موضوع رسیدگی نماید و در صورت احراز غیر موجه بودن غیبت، موضوع را به کمیسیون نظارت و برای اتحادیه کشوری به دبیرخانه هیأت عالی نظارت اعلام نماید تا مطابق دستورالعمل بند(هـ) ماده (۵۵) قانون نظام صنفی اقدام لازم بعمل آید.
و) شرح تصمیمات متخذه ، تاریخ و اسامی اعضای حاضر و غایب بایستی در دفتر صورتجلسه درج و به اعضای هیأت مدیره ابلاغ گردد.
امور مالی

ماده ۱۷- ابتدای سال مالی اتحادیه اول فروردین ماه و پایان سال مالی اتحادیه آخر اسفند ماه همان سال می باشد. اولین سال مالی اتحادیه از تاریخ تشکیل اتحادیه شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می پذیرد.
ماده ۱۸- بودجه اتحادیه از طریق منابع مالی مندرج در ماده (۳۱) قانون نظام صنفی تأمین و پیشنهاد بودجه تا آخر دی ماه هر سال جهت رسیدگی و تصویب به اتاق اصناف ارائه می گردد. همچنین ترازنامه سالانه و صورت های مالی نیز می بایست تا پایان خرداد ماه هر سال جهت تصویب به اتاق اصناف ارائه گردد.
ماده ۱۹- درآمد و هزینه های اتحادیه در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن جهت رسیدگی و تصویب به اتاق اصناف ارائه می گردد.

نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................

                                                                                               
محل مهر و امضاء مرجع ثبت اتحادیه
ماده ۲۰- اسناد و اوراق مالی اتحادیه مانند چک ها، بروات، سفته ها، اسناد تعهد آور مالی با امضا رییس و خزانه دار و در غیاب هر یک نایب رییس اول و ممهور به مهر اتحادیه معتبر می باشد. کلیه اسناد و مدارک اداری و مالی می بایست در محل اتحادیه نگهداری گردد.
ماده ۲۱- آیین نامه های مالی ، استخدامی ، اداری ، آموزشی و تشکیلاتی اتحادیه ها و تغییرات آنها توسط اتاق اصناف ذی ربط تصویب می گردد.
ماده ۲۲- هر اتحادیه مجاز است فقط یک حساب جاری و یک حساب سپرده در بانک داشته باشد. کلیه تراکنش مالی اتحادیه باید صرفاً از طریق حساب های مذکور انجام پذیرد. اتحادیه مکلف است در صورت تغییر حساب بانکی مراتب را کتباً از طریق اتاق اصناف به کمیسیون نظارت و در اتحادیه کشوری از طریق اتاق اصناف ایران به دبیرخانه هیأت عالی نظارت اعلام نمایند.
ماده ۲۳- هیات مدیره اتحادیه نسبت به وجوه و اموال اتحادیه و وجوهی که در اجرای قانون نظام صنفی و سایر قوانین در اختیار آنان قرار می گیرد، امین محسوب می شوند.
ماده ۲۴ – اتحادیه دارای مهر و آرم واحد خواهد بود که الگوی آن ظرف مدت شش ماه از زمان تصویب این اساسنامه به پیشنهاد اتاق اصناف ایران با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۲۵ – اتحادیه موظف است، نتیجه انتخابات را پس از صدور اعتبار نامه ها با ذکر اسامی هیأت مدیره و بازرس به همراه نشانی اتحادیه، در جراید کثیرالانتشار منتشر نماید. انتشار هرگونه تغییرات مربوط نیز الزامی است.

نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................

                                                                                               
محل مهر و امضاء مرجع ثبت اتحادیه
ماده ۲۶- اتحادیه موظف است ، پس از صدور اعتبارنامه های منتخبین با ارائه نسخه اساسنامه الگو، که تمام صفحات آن به امضای اعضای هیأت مدیره رسیده نسبت به ثبت اتحادیه و یا تغییرات آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت ( سامانه اصناف) و ثبت شرکت ها و دریافت پروانه فعالیت اقدام نماید.
ماده ۲۷ – اتحادیه مجاز است با رعایت مقررات مربوط نسبت به انتشار نشریه مرتبط با فعالیت اتحادیه اقدام نماید.
ماده ۲۸- هر گونه تغییر، ادغام و تفکیک اتحادیه با رعایت قانون مقررات نظام صنفی و اعلام کتبی (حداکثر ظرف مدت یک هفته) رییس کمیسیون نظارت (رییس اداره یا سازمان صنعت، معدن و تجارت) امکان پذیر می باشد.
ماده ۲۹- سایر موارد پیش بینی نشده در این اساسنامه ، مطابق قانون نظام صنفی و آیین نامه های مربوط خواهد بود.
ماده ۳۰ – این اساسنامه الگو مشتمل بر (۳۰) ماده توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و در یکصد و سیزدهمین جلسه هیأت عالی نظارت به تصویب رسیده است.

نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................
نام و نام خانوادگی: ................................... سمت: ................................ محل امضاء:...............................

                                                                                               
محل مهر و امضاء مرجع ثبت اتحادیه

www.mosms.ir

آیین نامه اجرایی شیوه اداره امور واحدهای صنفی در شهرها و بخش ها

(موضوع تبصره4 ماده21 قانون نظام صنفی)

تعاریف

ماده ۱ – تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفی

کمیسیون: کمیسیون نظارت شهرستان

شهر و بخش : شهر و بخش تابعه شهرستان

اتاق: اتاق اصناف شهرستان

اتحادیه : اتحادیه صنفی

شیوه اداره واحدهای صنفی در شهرها و بخش ها

ماده ۲ – اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخش های هر شهرستان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، انجام خدمات صنفی در شهرها و بخش های مذکور با اعلام دبیرخانه هیات عالی نظارت بعهده اتاق ذی ربط قرار می گیرد، در این صورت اتاق مکلف است با همکاری اتحادیه های صنفی تحت پوشش خود دفاتری رادر این شهرها وبخش ها تاسیس نماید .

تبصره – درآن دسته از شهرها وبخش هاکه ادارات دولتی، بخشداری ها و یا شهرداری ها ، اقدام به صدور پروانه کسب می‏نمودند، موظفند پس از تاسیس دفتر اتاق نسبت به تحویل پرونده‏ های صنفی واحدهای مزبور با نظارت نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت به دفاتر مذکور اقدام نمایند.

ماده۳ – ضوابط خاص واحدهای صنفی مستقر دربخش ها وشهرها، با پیشنهاد اتحادیه مربوطه، اظهارنظر اتاق و با در نظر گرفتن شرایط منطقه به تصویب کمیسیون خواهد رسید.

ماده۴- در شهرها و بخش‏هایی که اتاق ‏آمادگی لازم را جهت انجام خدمات صنفی نداشته باشد، یا انجام خدمات توسط اتاق به تایید هیات عالی نظارت نرسد مطابق تبصره ذیل بند (م) ماده (۳۰) قانون وظایف مذکور به ادارات دولتی ذی ربط، شهرداری‏ ها، و یا سازمان های وابسته واگذار می‏شود.

ماده ۵- مراحل وشرایط صدور پروانه کسب جهت واحدهای صنفی مستقر در شهرها و بخش ‏ها نیز تابع ضوابط مقرر در آیین‏ نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون (موضوع نحوه صدور و تمدید پروانه کسب) خواهد بود.

تبصره۱- دستگاه های موضوع بند (م) ماده (۳۰) قانون نیز موظفند همانند اتحادیه ها وجوهی که طبق آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱) قانون، بابت صدور و تمدید پروانه کسب توسط کمیسیون تعیین گردیده را دقیقا رعایت نمایند.

تبصره۲– متقاضی دریافت پروانه کسب در این قبیل شهر و یا بخش ها باید نسبت به ثبت تقاضای خود از طریق سامانه اصناف به نشانی : (iranianasnaf.ir) دریافت شماره رهگیری اقدام نماید.

سایر مقررات

ماده ۶- اداره امور واحدهای صنفی مستقر در بخش مرکزی توسط اتحادیه‏ های صنفی شهرستان انجام می شود.

ماده ۷ – برگزاری دوره های آموزشی موضوع دستور العمل ماده۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب جهت متقاضیان مستقر در بخش ها و شهرها، برعهده مرکز آموزش اتاق اصناف و یا مراکز مورد تایید کمیسیون می باشد.

ماده ۸- این آیین ‏نامه به استناد تبصره (۳) ماده (۸) قانون نظام صنفی مشتمل بر(۸) ماده و (۳) تبصره با

همکاری اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و در یکصد و هفتمین جلسه هیات

عالی نظارت تایید و در تاریخ ۱۴/۴/۱۳۹۴ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید و از تاریخ تصویب آیین‏ نامه قبلی لغو می گردد.

http://asnafshemiran.ir/ShowContent/2810

آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و برگزاری انتخابات اتحادیه های کشوری

(تبصره7 ماده21 قانون موضوع نظام صنفی)

تعاریف

ماده ۱ـ تعاریف

۱ـ قانون: قانون نظام صنفی

۲ـ هیات: هیات عالی نظارت

۳ـ دبیرخانه: دبیرخانه هیات عالی نظارت

۴ـ اتاق: اتاق اصناف ایران

۵ـ اتحادیه: اتحادیه کشوری

۶ـ هیات مدیره: هیات مدیره اتحادیه

۷ـ بازرس: بازرس اتحادیه

۸ـ داوطلبان: داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسان

۹ـ انتخابات: انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه

۱۰ـ هیات اجرایی: هیات اجرایی برگزاری انتخابات

۱۱ـ کمیته: کمیته بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان

ماده ۲ـ دبیرخانه مکلف است با همکاری اتاق، صنوف موضوع تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون را شناسایی و جهت تایید به وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد نماید.

ماده ۳ـ در صورت تایید و موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت، دبیرخانه موظف است اقدامات لازم را برای برگزاری انتخابات و تشکیل اتحادیه به عمل آورد.

شرایط انتخاب کنندگان

ماده ۴ـ داشتن پروانه کسب دائم یا موقت (با رعایت تبصره ۲ ماده ۵ قانون)

تبصره ـ هر فرد صنفی در انتخابات دارای یک حق رای می¬باشد، حتی در صورت داشتن بیش از یک پروانه کسب در همان صنف.

شرایط انتخاب شوندگان

ماده ۵ـ شرایط داوطلبان (هیات مدیره و بازرسان) عبارت است از:

۱ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران (با ارائه شناسنامه و تصویر آن)

۲ـ اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران (با استعلام از وزارت اطلاعات)

۳ـ نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر (با استعلام از مراجع ذی صلاح قضایی)

۴ـ عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس (با استعلام از مراجع ذی صلاح قضایی)

۵ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر (با استعلام از نیروی انتظامی)

۶ـ عدم اشتهار به فساد (با استعلام از نیروی انتظامی)

۷ـ داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیات مدیره، (مدرک تحصیلی یا گواهی معتبر از اداره آموزش و پرورش)

۸ـ حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال (با ارایه شناسنامه و یا تصویر آن)

۹ـ داشتن پروانه کسب معتبر دائم (با ارایه تصویر پروانه کسب و استعلام از اتاق).

تبصره ـ پروانه کسب معتبر، مجوزی است که تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده، صاحب آن تغییر شغل نداده و واحد صنفی خود را به غیر واگذار و یا اجاره نداده باشد، واحد صنفی فعال و مکان آن تغییر نیافته باشد.

۱۰ـ وثاقت و امانت (اصل بر برائت است مگر وجود مدرک مستندی مبنی بر فقدان وثاقت و امانت).

یات اجرایی برگزاری انتخابات

ماده ۶ـ به منظور برگزاری انتخابات، هیات اجرایی زیرنظر دبیر هیات و با ترکیب نمایندگان دستگاه های زیر تشکیل و تصیمات آن با اکثریت آراء معتبر می باشد:

۱ـ مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیرخانه (به عنوان رییس).

۲ـ وزارت کشور.

۳ـ یکی از اعضای هیات رییسه اتاق به انتخاب هیات رییسه.

تبصره ۱ـ محل استقرار هیات اجرایی در مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیرخانه بوده و محل اخذ رای  نیز توسط هیات اجرایی با همکاری اتاق اصناف ایران تعیین می گردد.

تبصره ۲ـ فراخوان ثبت نام از طریق انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار می باشد.

ماده ۷- داوطلبان حائز شرایط می بایست شخصاً با مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ذی ربط نسبت به تکمیل پرسشنامه (مطابق الگوی دبیرخانه) و ارایه تصاویر پروانه کسب، شناسنامه، کارت ملی، مدرک تحصیلی و اصل آنها (جهت تطبیق) به انضمام شش قطعه عکس ۴×۶ جهت ثبت نام اقدام نمایند.

تبصره ۱- عضویت افراد در هیات مدیره بیش ازدو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب ممنوع می باشد.

تبصره ۲- افراد زیر نمی توانند در اولین انتخابات بعدی اتحادیه داوطلب شوند:

۱- اعضای معزول هیات مدیره.

۲- اعضای هیات مدیره یا داوطلبانی که استعفاء و انصراف آنان موجب اخلال در برگزاری انتخابات شده است.

تبصره۳- افراد موضوع تبصره ۶ ماده ۲۲ قانون در صورتی می توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نمایند. ارایه مدارک رسمی پذیرش استعفاء آنان پیش از شروع به کار در هیات مدیره الزامی است.

ماده ۸- دبیرخانه موظف است شش ماه قبل از پایان عمرقانونی اتحادیه، دستور برگزاری انتخابات اتحادیه مزبور را به هیات اجرایی صادر نماید تا انتخابات در مهلت مقرر برگزار شود.

ماده ۹- دبیرخانه مکلف است ظرف مهلت بیست روز از طریق سازمان ها و ادارات صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف شهرستان ها در سراسر کشور موضوع تشکیل اتحادیه کشوری را به واحدهای صنفی مربوطه اعلام و از اعضای دارای پروانه کسب معتبر در رسته صنفی ذی ربط که دارای شرایط عضویت در هیات مدیره اتحادیه کشوری مورد نظر می باشند برای ثبت نام، دعوت به عمل آورد.

ماده ۱۰- چنانچه تعداد داوطلبان عضویت در هیات مدیره برای اتحادیه های صنفی دارای کمتر از هزار عضو کمتر از ده نفر و در اتحادیه های صنفی بیش از هزار عضو کمتر از پانزده نفر و تعداد داوطلبان بازرس کمتر از سه نفر باشد، هیات اجرایی موظف است مهلت ثبت نام را حداکثر برای دو نوبت متوالی و هر نوبت به مدت ده روز تمدید و پس از پایان ثبت نام فهرست داوطلبان را برای بررسی به کمیته ارسال نماید.

کمیته بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان

ماده ۱۱- به منظور بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان، کمیته ای با ترکیب نمایندگان دستگاه های زیر تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آراء صورت می گیرد:

۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت (به عنوان رییس).

۲- سازمان تعزیرات حکومتی.

۳- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

۴- دو نفر از اتاق (به انتخاب هیات رییسه، مشروط بر اینکه خود نامزد انتخابات نباشند).

تبصره ۱- وظیفه این کمیته تطبیق شرایط مندرج در ماده ۳ این آیین نامه و حصول اطمینان از صحت موارد مذکور از طریق رویت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است. مسئولیت مکاتبات کمیته و هماهنگی های لازم بر عهده رییس آن است.

تبصره ۲ـ در صورت درخواست رییس کمیته، روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت موظف به همکاری در این خصوص خواهند بود.

ماده ۱۲ـ کمیته موظف است پس از دریافت فهرست داوطلبان حداکثر ظرف یک ماه شرایط آنها را برابر بندهای مقرر در ماده ۳ این آیین نامه از مراجع ذیربط استعلام نماید و مراجع مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام، نظر قطعی و نهایی خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مذکور به منزله نظر مثبت است.

تبصره ۱ـ انجام استعلام، از مراجع مربوطه در حدود وظایف قانونی آنها و شروط مرتبط بوده و کمیته می بایست از ترتیب اثر دادن به اظهارنظرهای مبهم (از قبیل به مصلحت نمی باشد، موافقت موقت، مشروط، یکساله و جایز نیست) خودداری نماید. بدیهی است اینگونه اظهارنظرها در رد صلاحیت داوطلبان تاثیری ندارد.

تبصره ۲ـ کمیته موظف است دلیل یا دلایل مستند رد صلاحیت داوطلب را به اطلاع وی برساند. شخص مذکور می¬تواند ظرف مدت یک هفته اعتراض خود را به همراه مدارک  مثبته به کمیته تسلیم نماید. کمیته ظرف پانزده روز به موضوع رسیدگی می نماید. نظر کمیته قطعی و لازم الاجرا است.

ماده ۱۳ـ چنانچه تعداد داوطلبان تایید شده برابر یا بیشتر از تعداد اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره اتحادیه باشد، هیات اجرایی می بایست نسبت به برگزاری انتخابات اقدام نماید.

برگزاری انتخابات

ماده ۱۴ـ هیات اجرایی موظف است پس از دریافت فهرست داوطلبان تایید شده نسبت به فراخوان برگزاری انتخابات (حاوی تاریخ، ساعت و محل اخذ رای، تعداد اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرس، اسامی داوطلبان حائز شرایط به ترتیب حروف الفبا) اقدام نماید.

تبصره ـ فراخوان انتخابات از طریق انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار صورت می پذیرد.

ماده ۱۵ـ هیأت اجرایی موظف است فهرست اعضای دارای پروانه کسب و نشانی واحدهای صنفی آنان را از طریق اتاق و سامانه الکترونیکی اصناف تهیه نماید.

تبصره ۱ـ کلیه سازمان های صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف شهرستان ها موظفند حسب مورد با هیات اجرایی همکاری نمایند.

تبصره ۲ـ در صورت درخواست داوطلبان، هیات اجرایی موظف است فهرست مذکور را جهت انجام تبلیغات انتخاباتی، در اختیار آنان قرار دهد.

ماده ۱۶ـ وظایف هیات اجرایی در روز برگزاری انتخابات:

۱ـ صدور مجوز ورود به محل اخذ رای برای برگزارکنندگان انتخابات.

۲ـ جلوگیری از ورود افراد غیرصنفی و کارکنان اتحادیه و اتاق به محل اخذ رای. (موارد استثناء با مجوز رییس هیات اجرایی می باشد)

۳ـ الصاق فهرست اسامی داوطلبان به همراه عکس آنها با خط درشت و خوانا به ترتیب حروف الفبا قبل از شروع رای گیری در محل اخذ رای.

۴ـ تعیین صندوق و تعرفه مجزا برای انتخاب اعضای هیات مدیره و انتخاب بازرسان.

۵ـ باز و بسته و ممهور نمودن صندوق های رای خالی قبل از شروع رای گیری در حضور جمع و تهیه صورتجلسه با امضای اعضای هیات اجرایی در محل اخذ رای

۶ـ تطبیق رای دهندگان با فهرست اسامی اعضاء صنف با رویت اصل یا تصویر پروانه کسب و یا کارت شناسایی معتبر هنگام اخذ رای.

تبصره ـ وکالت برای دادن رای ممنوع است.

۷ـ جلوگیری از هرگونه تبلیغات انتخاباتی در ساختمان محل اخذ رای و اخراج افراد متخلف از محل رای گیری.

تبصره ـ در صورتی که به تشخیص هیات اجرایی به دلیل تنش، عدم امنیت و یا بروز حوادث غیرمترقبه، برگزاری انتخابات غیرممکن باشد، می بایست با تنظیم صورتجلسه ای انتخابات را متوقف نموده و حداکثر ظرف بیست روز نسبت به تجدید روز رای گیری اقدام گردد. تامین امنیت حوزه انتخابات با درخواست هیات اجرایی برعهده نیروی انتظامی خواهد بود.

۸ـ تمدید ساعت رای گیری برای همان روز در صورت تشخیص هیات اجرایی با تنظیم صورتجلسه.

۹ـ باز نمودن صندوق قرائت و شمارش آراء مأخوذه پس از پایان مهلت اخذ رای و تنظیم صورتجلسه نهایی مشتمل بر تعداد آراء ماخوذه هر یک از داوطلبان در حضور آنان (در صورت درخواست آنها).

۱۰ـ اعلام نتیجه انتخابات مشتمل بر تعداد آراء ماخوذه به هر یک از داوطلبان (در صورت تقاضای آنها).

۱۱ـ ارسال صورتجلسه انتخابات به دبیرخانه، اتاق و اتحادیه حداکثر ظرف مدت سه روز پس از پایان شمارش آراء.

نحوه و کیفیت شمارش آراء

ماده ۱۷ـ نحوه و کیفیت شمارش آراء:

۱ـ تعداد رای دهندگان با آراء ماخوذه تطبیق و برگه های رای زاید بر تعداد تعرفه، به قید قرعه از کل برگ های رای کسر می شود. اما چنانچه تعداد آراء ماخوذه کمتر از تعداد رای دهندگان باشد نتیجه در صورتجلسه منعکس می شود.

۲ـ در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رای بیش از تعداد داوطلبان باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی شود.

۳ـ در موارد ذیل برگه های رای باطل، لیکن جزء آراء مأخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه قید و برگه های مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد.

الف ـ آراء ناخوانا.

ب ـ آراء حاوی اسامی غیر از داوطلبان.

ج ـ آراء سفید ریخته شده در صندوق.

۴ـ در صورتی که نام یک داوطلب در برگه رای مکرر نوشته شده باشد فقط یک رای برای او محسوب می شود.

۵ـ در صورت تساوی آراء دو یا چند نفر از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نیاز از بین آنها با توافق ذینفعان و در غیر اینصورت از طریق قرعه کشی توسط هیات اجرایی در حضور آنان انجام می شود.

۶ـ در صورتی که نام خانوادگی دو یا چند نفر از داوطلبان یکی باشد و در برگ رای فقط نام خانوادگی قید گردیده مجموع این گونه آراء به طور مساوی بین داوطلبان هم نام تقسیم و در مورد رای یا آراء باقی مانده غیرقابل تقسیم به حکم قرعه عمل خواهد شد.

ماده ۱۸ـ انتخابات در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء رسمیت می یابد. در صورت نرسیدن به حد نصاب، هیات اجرایی مکلف است مطابق مفاد ماده ۱۱ این آیین نامه، نسبت به فراخوان و برگزاری انتخابات نوبت دوم با نصاب یک چهارم ظرف مدت بیست روز اقدام نماید و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم تکرار می گردد.

ماده ۱۹ـ در صورت عدم اعتراض داوطلبان به نحوه برگزاری انتخابات ظرف سه روز کاری پس از آن، هیات اجرایی موظف است بلافاصله با دعوت کتبی از اعضای هیات مدیره و بازرس، نسبت به تحویل اعتبارنامه¬های آنها (با امضای دبیر هیات) و یا تعیین سمت براساس درخواست آنان با رعایت ماده ۲۳ قانون و تبصره¬های ذیل آن اقدام نماید. بدیهی است در هیات مدیره های هفت نفره سمت دو نفر آخر، عضو هیات مدیره است.

رسیدگی به شکایات

ماده ۲۰ـ رسیدگی به شکایات داوطلبان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات:

۱ـ چنانچه هر یک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات معترض باشند، می توانند ظرف سه روز کاری پس از انتخابات شکایت خود را کتباً و با ذکر دلیل به دبیرخانه تسلیم نمایند.

۲ـ دبیر هیات عالی نظارت موظف است ضمن دستور توقف صدور اعتبار نامه منتخبین، موضوع را با حضور اعضاء هیات اجرایی مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را به شاکی ابلاغ نماید.

۳ـ در صورت اعتراض شاکی، دبیرخانه موظف است شکایت واصله را ظرف مهلت پانزده روز بررسی و در صورت تشخیص کفایت دلایل و مستندات، موضوع را جهت اتخاذ تصمیم نهایی در هیات مطرح نماید. در غیر اینصورت شاکی می تواند اعتراض خود را از طریق مراجع صالحه قضایی پیگیری نماید.

اسقاط شرایط اعضاء هیات مدیره

ماده ۲۱ـ نحوه رسیدگی به اسقاط شرایط اعضاء هیات مدیره:

۱ـ چنانچه هر یک از اعضاء هیات مدیره برابر اعلام کتبی هر یک از مراجع استعلام شونده در طول دوران تصدی، مواردی از شرایط مندرج در ماده ۵ این آیین نامه را از دست بدهد، مراتب به دبیرخانه اعلام می گردد.

۲ـ دبیرخانه مراتب را به طور مستند به فرد ذینفع ابلاغ می نماید.

۳ـ فرد معترض می تواند مدارک مثبته خود را ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ به دبیرخانه ارایه نماید.

۴ـ دبیرخانه پس از ملاحظه اسناد و مدارک و استماع دفاعیه وی به موضوع رسیدگی می-نماید. در صورت اعتراض شاکی به نظر دبیرخانه و تشخیص کفایت دلایل، مراتب جهت اتخاذ تصمیم نهایی در هیات مطرح خواهد شد، بدیهی است در صورت اسقاط شرایط فرد مورد نظر، دبیرخانه نسبت به جایگزینی علی البدل اقدام می نماید.

تبصره ـ با توجه به تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون، چنانچه هر یک از اعضاء هیات مدیره حسب ضرورت بخواهند واحد صنفی خود را حداکثر به مدت شش ماه تعطیل کنند، می بایست از طریق اتاق، موافقت کمیسیون شهرستان ذی ربط را اخذ نمایند. در غیر اینصورت با رعایت تشریفات مربوطه مشمول اسقاط شرایط انتخاب شوندگان خواهند شد.

ماده ۲۲ـ محل استقرار اتحادیه کشوری شهر تهران بوده و در صورت نیاز با تایید اتاق اصناف ایران، اتحادیه کشوری می تواند نسبت به ایجاد دفاتری در سایر شهرستان های کشور اقدام نماید.

ماده ۲۳ـ وظایف و اختیارات اتحادیه های کشوری عبارت است از:

الف ـ صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات.

ب ـ ارایه پیشنهاد برای تهیه و تنظیم و یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه های لازم مشاغل به اتاق اصناف ایران.

تبصره ـ ضوابط خاص داخلی اتحادیه های کشوری برای صدور پروانه کسب توسط دبیرخانه با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه و به تصویب وزیر صنعت، و معدن و تجارت خواهد رسید.

ج ـ اجرای مصوبات و بخشنامه های هیات عالی نظارت و اتاق اصناف ایران که در چارچوب قانون نظام صنفی به اتحادیه ها ابلاغ می گردد.

هـ ـ ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات قانون و اعلام آن به دبیرخانه.

و ـ جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهایی که بدون پروانه کسب دایر شده است مطابق ماده ۲۷ قانون از طریق اتاق اصناف شهرستان مربوطه.

ز ـ جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی که پروانه آنها به عللی باطل می گردد.

تبصره ـ پلمب واحدهای صنفی با اعلام اتحادیه کشوری از طریق اتاق اصناف شهرستان مربوطه توسط نیروی انتظامی انجام خواهد شد.

ح ـ تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا پایان دی ماه هر سال به اتاق جهت رسیدگی و تصویب.

ط ـ تنظیم ترازنامه سال قبل و تسلیم آن تا پایان خردادماه هر سال به اتاق برای رسیدگی و تصویب.

ی ـ تشکیل کمیسیون های رسیدگی به شکایت، حل اختلاف، بازرسی ، فنی و آموزشی و سایر کمیسیون های مصوب هیات.

تبصره ـ تعداد اعضاء کمیسیون مطابق تبصره ۱ بند ط ماده ۳۰ قانون براساس پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق تعیین می گردد.

ک ـ ارایه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات به اتاق اصناف ایران.

ماده ۲۴ـ منابع مالی اتحادیه های کشوری مطابق آیین نامه اجرایی ماده ۳۱ قانون نظام صنفی می باشد.

ماده ۲۵ـ مسئولیت نظارت بر عملکرد اتحادیه های کشوری برعهده اتاق می باشد.

ماده ۲۶ ـ  در صورتی که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر و یا محرومیت از حقوق اجتماعی، عضو یا اعضایی از هیات مدیره اتحادیه با وجود جایگزینی علی البدل، آن هیات از نصاب این ماده خارج شود، دبیرخانه مکلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزینی اقدام کند، تا انجام انتخابات، افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند، توسط اتاق معرفی می گردند تا پس از تایید دبیرخانه به عنوان اعضای جایگزینی به عضویت اصلی یا علی البدل هیات مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از دو سال مدت ماموریت هیات مدیره مانده باشد، مدت ماموریت اعضای جایگزین تا پایان مدت ماموریت هیات مدیره ادامه خواهد یافت.

ماده ۲۷ـ این آیین نامه به استناد تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی مصوب مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۲ مشتمل بر ۲۷ ماده و ۲۰ تبصره تهیه و در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ به تایید هیات عالی نظارت و در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است و از تاریخ تصویب آن آیین نامه قبلی لغو می گردد.

http://asnafshemiran.ir/ShowContent/94

 

آیین­نامه اجرایی

نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه­های صنفی

(موضوع تبصره 3 ماده 22 و 23 قانون نظام صنفی)

 

تعاریف

ماده 1- تعاریف:

1-    قانون : نظام صنفی.

2-    کمیسیون: کمیسیون نظارت شهرستان.

3-    اتاق:  اتاق اصناف شهرستان.

4-    اتحادیه: اتحادیه صنفی.

5-    هیأت مدیره: هیأت مدیره اتحادیه.

6-    بازرس: بازرس اتحادیه.

7-    داوطلبان: داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان.

8-    انتخابات: انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه.

9-    هیأت اجرایی:  هیأت اجرایی برگزاری انتخابات.

10-    سامانه : سامانه برگزاری انتخابات تشکل­های صنفی به نشانی election.iranianasnaf.ir

 

شرایط انتخاب کنندگان

ماده 2- داشتن پروانه کسب دائم یا موقت (با رعایت تبصره 2 ماده 5 قانون)

تبصره – هر فرد صنفی در انتخابات دارای یک حق رأی می­باشد، حتی در صورت داشتن بیش از یک پروانه کسب در همان صنف.

 

شرایط انتخاب شوندگان

ماده 3- شرایط داوطلبان عبارت است از:

1-   تابعیت جمهوری اسلامی ایران (برابر شناسنامه).

2-   اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران (استعلام از وزارت اطلاعات).

3-   نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر (استعلام از مراجع ذی­صلاح قضایی).

4-   عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس (استعلام از مراجع ذیصلاح قضایی).

5-   عدم اعتیاد به مواد مخدر (استعلام از نیروی انتظامی).

6-   عدم اشتهار به فساد (استعلام از نیروی انتظامی).

7-   داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره، (برابر مدرک تحصیلی یا گواهی معتبر از اداره آموزش و پرورش).

8-   حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال (برابر شناسنامه).

9-   داشتن پروانه کسب معتبر دائم (استعلام از اتاق).

تبصره – پروانه کسب معتبر، مجوزی است که تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده، صاحب آن تغییر شغل نداده و واحد صنفی خود را به غیر واگذار نکرده باشد، واحد صنفی فعال و مکان آن تغییر نیافته باشد.

10-داشتن وثاقت و امانت (اصل بر صلاحیت است مگر وجود مدرک مستندی مبنی بر فقدان وثاقت و امانت نظیر آراء قطعی مراجع قضایی و یا مصوبه کمیسیون نظارت مبنی بر تخلف مالی).

 

هیأت اجرایی برگزاری انتخابات

ماده 4- به منظور برگزاری انتخابات، هیأت اجرایی زیرنظر رییس کمیسیون و با ترکیب نمایندگان دستگاه­های زیر تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر می­باشد:

1- سازمان یا اداره صنعت، معدن و تجارت. (به عنوان رییس).

2- یکی از اعضای هیأت رییسه اتاق به انتخاب هیأت رییسه، مشروط بر اینکه فرد مذکور داوطلب عضویت در هیأت مدیره نباشد.

3- استانداری در مرکز استان و فرمانداری در سایر شهرستان­ها.

ماده 5- محل استقرار هیأت اجرایی در سازمان یا اداره صنعت، معدن و تجارت و محل اخذ رأی توسط هیأت اجرایی با همکاری اتحادیه مربوط تعیین می­گردد. مراحل انتخابات بشرح این آیین­نامه بصورت الکترونیکی صورت می­پذیرد همچنین در صورت گستردگی و شرایط جغرافیایی شهرستان، هیأت اجرایی می­تواند نسبت به افزایش محل اخذ رأی و تعیین اعضای متناظر دستگاه­های ذیربط اقدام نماید. ناظران فوق­الذکر تحت مدیریت هیأت اجرایی کلیه وظایف آن را در شعب فرعی برعهده خواهند داشت.

ماده 6- کمیسیون موظف است شش ماه قبل ازپایان عمرقانونی هر اتحادیه، دستور برگزاری انتخابات آن اتحادیه را به هیأت اجرایی صادر نموده تا انتخابات در مهلت مذکور برگزار گردد. هیأت اجرایی موظف است پس از صدور دستور انجام انتخابات، نسبت به فراخوان ثبت نام (حاوی زمان، نشانی سامانه و شرایط داوطلبان) اقدام و از داوطلبان دعوت نماید تا جهت ثبت­نام حداقل به مدت پانزده روز اقدام نمایند.

تبصره1-  فراخوان ثبت­نام به یکی از دو روش ذیل مجاز است:

الف ـ انتشار آگهی در روزنامه محلی و ارسال پیامک برای کلیه اعضاء .

ب ـ ابلاغ آگهی به کلیه اعضاء اتحادیه و اخذ امضاء آنها.

تبصره 2- داوطلبان حائز شرایط مکلفند با مراجعه به نشانی سامانه نسبت به تکمیل پرسشنامه و بارگذاری تصاویر شناسنامه، کارت­ملی، مدرک تحصیلی و عکس پرسنلی خود جهت ثبت­نام اقدام نمایند. هیأت اجرایی موظف است امکان ثبت­نام داوطلبان در سامانه را در محل هیأت اجرایی نیز فراهم نماید.

تبصره3 – از زمان لازم­الاجرا شدن قانون (8/8/1392)، عضویت افراد در هیأت مدیره بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب ممنوع می­باشد.

تبصره 4- افراد زیر نمی­توانند در اولین دوره انتخابات بعدی هیأت مدیره داوطلب شوند:

1- اعضای معزول هیأت مدیره.

2- اعضای هیأت مدیره یا داوطلبانی که استعفاء و یا انصراف آنان به تشخیص کمیسیون موجب اخلال در برگزاری انتخابات شده است.

تبصره 5- افراد موضوع تبصره 6 ماده 22 قانون در صورتی می­توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت­نام از سمت خود استعفاء نمایند. ارایه مدارک رسمی پذیرش استعفاء آنان پیش از شروع به کار (صدور اعتبارنامه) در هیأت مدیره الزامی است.

ماده 7- چنانچه تعداد داوطلبان عضویت در هیأت مدیره برای اتحادیه­های دارای کمتر از هزار عضو کمتر از ده نفر و در اتحادیه­های بیش از هزار عضو کمتر از 15 نفر و تعداد داوطلبان بازرس کمتر از سه نفر باشد، هیأت اجرایی موظف است مهلت ثبت­نام را حداکثر برای دو نوبت متوالی و هر نوبت به مدت ده روز تمدید نماید. پس از پایان مهلت ثبت­نام، هیأت اجرایی موظف است فهرست داوطلبان را برای بررسی به کمیته موضوع ماده 8 این آیین­نامه ارسال نماید.

تبصره- چنانچه تعداد داوطلبان ثبت­نام شده در نوبت آخر کمتر از نصاب مقرر در این ماده باشد، کمیسیون موظف است نسبت به ادغام اتحادیه اقدام نماید.

 

کمیته بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان

ماده 8- به منظور بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان، کمیته­ای با ترکیب نمایندگان دستگاه­های زیر تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آراء صورت می­گیرد:

1- وزارت صنعت، معدن و تجارت (به عنوان رییس).

2- سازمان تعزیرات حکومتی.

3- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

4- دو نفر از اعضای هیأت رییسه اتاق (به انتخاب اجلاس عمومی اتاق، مشروط بر اینکه خود نامزد انتخابات نباشند).

تبصره 1- وظیفه این کمیته تطبیق شرایط مندرج در ماده 3 این آیین­نامه وحصول اطمینان از صحت موارد مذکور از طریق رویت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است. مسئولیت مکاتبات کمیته و هماهنگی­های لازم بر عهده رییس آن است.

تبصره 2- مسئولیت ایجاد وحدت رویه در بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان در سراسر کشور با هدف اجرای صحیح قانون و رعایت حقوق قانونی داوطلبان، بر عهده نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت است. روسای کمیسیون­ها نیز موظفند در انجام این مهم با وی همکاری نمایند.

تبصره 3- انتصاب اعضاء هیأت اجرایی در کمیته بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان ممنوع است.

ماده9- کمیته بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان موظف است پس از دریافت فهرست داوطلبان، حداکثر ظرف یک ماه شرایط آنها را برابر بندهای مقرر در ماده 3 این آیین­نامه از مراجع ذی­ربط استعلام و اعلام نظر نماید و مراجع مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام، نظر قطعی و نهایی خود را اعلام نمایند. عدم اعلام نظر در مهلت­های مذکور به منزله تأیید است.

تبصره1- انجام استعلام از مراجع مقرر در ماده 3 این آیین­نامه درحدود وظایف قانونی آنها و شرایط مرتبط بوده و کمیته باید از ترتیب اثر دادن به اظهارنظرهای مبهم (از قبیل به مصلحت نمی­باشد، موافقت موقت، مشروط، یکساله و جایز نیست) خودداری نماید. بدیهی است این­گونه  اظهار نظرها در ردصلاحیت داوطلبان تأثیری ندارد.

تبصره 2- کمیته موظف است دلیل یا دلایل مستند رد صلاحیت داوطلب را به اطلاع وی برساند. شخص مذکور می­تواند ظرف مدت یک هفته اعتراض خود را به همراه مدارک مثبته به کمیته تسلیم نماید. در صورت عدم تأیید، رییس کمیته موظف است ظرف پانزده روز اعتراض وی را در کمیسیون مطرح نماید. نظر کمیسیون در این خصوص قطعی و لازم­الاجرا است.

ماده 10- چنانچه تعداد داوطلبان تأیید شده برابر یا بیشتر از تعداد اعضای اصلی و علی­البدل هیأت مدیره و بازرس اتحادیه باشند، هیأت اجرایی می­بایست نسبت به برگزاری انتخابات اقدام نماید، در غیر اینصورت کمیسیون می­بایست نسبت به ادغام اتحادیه اقدام نماید.

 

برگزاری انتخابات

ماده 11- هیأت اجرایی پس از دریافت فهرست داوطلبان تأیید شده موظف است نسبت به صدور فراخوان برگزاری انتخابات (حاوی تاریخ، ساعت و محل اخذ رأی، تعداد اعضای اصلی و علی­البدل هیأت مدیره و بازرس، اسامی داوطلبان حائز شرایط به ترتیب حروف الفبا) اقدام نماید. فراخوان نباید کمتر از دو هفته قبل از روز انتخابات باشد.

تبصره – فراخوان انتخابات به یکی از دو روش ذیل مجاز است:

الف- انتشار آگهی در روزنامه کثیر­الانتشار محلی و ارسال پیامک برای کلیه اعضاء .

ب - ابلاغ آگهی به کلیه اعضاء اتحادیه و اخذ امضاء آنها.

ماده 12- ملاک فهرست رأی دهندگان آخرین آمار سامانه الکترونیکی صدور پروانه کسب به نشانی Iranianasnaf.ir است. اتحادیه موظف به بروز رسانی اطلاعات خود در سامانه مذکور می­باشد.

تبصره – در صورت درخواست داوطلبان، هیأت اجرایی موظف است فهرست مذکور را جهت انجام تبلیغات انتخاباتی، در اختیارآنان قرار دهد.

ماده 13- هیأت اجرایی حداکثر ظرف مدت سه روز پس از دریافت فهرست داوطلبان تأیید شده موظف است به منظور آشنایی بیشتر اعضای اتحادیه با داوطلبان، فهرست اسامی و میزان تحصیلات آنان را در سامانه منتشر نماید.

ماده 14- دارندگان پروانه کسب می­توانند با مراجعه به محل انتخابات، و استقرار در محل اخذ رأی، با مشاهده تصویر و نام و نام خانوادگی داوطلبان بر روی صفحه نمایشگر رایانه، افراد مورد نظر خود را انتخاب نمایند.

ماده 15- وظایف هیأت اجرایی در روز برگزاری انتخابات:

1- صدور مجوز ورود به محل اخذ رأی برای برگزارکنندگان انتخابات.

2- اطمینان از صحت عملکرد تجهیزات رأی­گیری.

3- جلوگیری از ورود افراد غیرصنفی و کارکنان اتحادیه و اتاق به محل اخذ رأی. (موارد استثناء با مجوز رییس هیأت اجرایی می­باشد).

4- نصب راهنمای مراحل رأی­گیری الکترونیکی در محل اخذ رأی.

5- نمایش صندوق­های خالی ذخیره نسخه­های چاپی تعرفه­ها، قبل از شروع رأی­گیری در حضور جمع و تهیه صورتجلسه با امضای اعضای هیأت اجرایی در محل اخذ رأی.

6- تطبیق رأی­دهندگان با فهرست اسامی اعضا صنف و اصل یا تصویر پروانه کسب و یا کارت شناسایی معتبر. (بدیهی است ضمن اخذ رأی از دارندگان پروانه کسب که اسامی آنها در سامانه ثبت نشده مراتب جهت رسیدگی به تخلف عدم ثبت اطلاعات در سامانه به کمیسیون گزارش خواهد شد.)

7- اختصاص کارت الکترونیکی رأی­گیری به هر رأی دهنده جهت استقرار وی در محل اخذ رأی .

8- جلوگیری از هرگونه تبلیغات انتخاباتی در ساختمان محل اخذ رأی و اخراج افراد متخلف از محل رأی­گیری.

تبصره – در صورتی که به تشخیص هیأت اجرایی به دلیل تنش، عدم امنیت و یا بروز حوادث غیرمترقبه برگزاری انتخابات غیرممکن باشد، می­بایست با تنظیم صورتجلسه­ای انتخابات را متوقف نموده و حداکثر ظرف بیست روز نسبت به تجدید روز رأی­گیری اقدام گردد. تأمین امنیت حوزه انتخابات با درخواست هیأت اجرایی بر عهده نیروی انتظامی خواهد بود.

9- تمدید ساعت رأی­گیری برای همان روز در صورت تشخیص هیأت اجرایی با تنظیم صورتجلسه.

10- اعلام نتیجه شمارش آراء مأخوذه توسط رییس هیأت اجرایی پس از پایان مهلت اخذ رأی و تنظیم صورتجلسه نهایی مشتمل بر تعداد آراء مأخوذه هر یک از داوطلبان (داوطلبان در صورت تمایل می­توانند در جلسه حضور داشته باشند).

تبصره – ناظران مستقر در شعب فرعی موظفند پس از اعلام نتیجه شمارش آراء نسبت به تنظیم صورتجلسه در دو نسخه اقدام و به همراه کلیه اوراق و مدارک انتخاباتی به شعبه اصلی منتقل نمایند.

11-ارسال صورتجلسه انتخابات برای کمیسیون، اتاق و اتحادیه حداکثر ظرف مدت سه روز پس از پایان شمارش آراء.

 

 

نحوه و کیفیت شمارش آراء

ماده 16- نحوه و کیفیت شمارش آراء:

1- چنانچه تعداد آراء مأخوذه کمتر از تعداد رأی دهندگان باشد نتیجه در صورتجلسه منعکس می­شود.

2- آراء سفید، رأی باطل محسوب و جزء آراء مأخوذه در صورتجلسه قید خواهد شد.

3- در صورت تساوی آراء دو یا چند نفر از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نیاز از بین آنها با توافق ذینفعان در غیر اینصورت از طریق قرعه­کشی توسط هیأت اجرایی در حضور آنان انجام می­شود.

ماده 17- انتخابات در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء رسمیت می­یابد. در صورت نرسیدن به حد نصاب، هیأت اجرایی مکلف است مطابق مفاد ماده (11) این آیین نامه، نسبت به فراخوان و برگزاری انتخابات نوبت دوم با نصاب یک چهارم حداکثر ظرف مدت بیست روز اقدام نماید و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، رأی گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم تکرار می­گردد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب لازم کمیسیون موظف است نسبت به ادغام اتحادیه اقدام نماید.

ماده 18- در صورت عدم اعتراض داوطلبان به نحوه برگزاری انتخابات ظرف سه روز کاری پس از انتخابات، هیأت اجرایی موظف است بلافاصله با دعوت کتبی از اعضای هیأت مدیره و بازرس نسبت به تحویل اعتبار نامه­های آنها (با امضای رییس کمیسیون) اقدام نماید و در صورت درخواست منتخبین با رعایت ماده 23 قانون و تبصره­های ذیل آن تعیین سمت انجام خواهد شد. بدیهی است در هیأت مدیره­های هفت نفره سمت دو نفر آخر عضو هیأت مدیره است.

 

رسیدگی به شکایات

ماده 19- رسیدگی به شکایات نسبت به نحوه برگزاری انتخابات:

1-  چنانچه هر یک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات معترض باشند، می­توانند ظرف سه روز کاری پس از انتخابات شکایت خود را با ذکر دلیل به کمیسیون تسلیم نمایند.

2-  رییس کمیسیون موظف است ضمن دستور توقف صدور اعتبار نامه منتخبین، موضوع را در اولین جلسه کمیسیون که از یکماه تجاوز ننماید مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را به شاکی ابلاغ نماید.

3-  در صورت اعتراض شاکی به رأی کمیسیون (ظرف مدت 3 روز پس از ابلاغ)، سازمان یا اداره صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر مدت سه روز کاری شکایت شاکی را به همراه گردش کار پرونده و مستندات آن به دبیر­خانه هیأت عالی نظارت منعکس نماید.

4-  دبیر­خانه هیأت عالی نظارت موظف است شکایت شاکی را ظرف مدت پانزده روز مورد بررسی و کارشناسی قرار داده و در صورت تشخیص کفایت دلایل و مستندات موضوع را جهت تصمیم گیری در هیأت عالی نظارت مطرح نماید. در غیر اینصورت شاکی می­تواند اعتراض خود را از طریق مراجع صالحه قضایی پیگیری نماید.

تبصره- در صورتی­که هیأت عالی نظارت اختیارات مندرج در بند­های (الف) ماده (55) قانون را به کمیسیون نظارت مرکز استان­ها واگذار کند، در این صورت کمیسیون مزبور در چارچوب اختیارات تفویضی اقدام می­نماید.

 

اسقاط شرایط اعضاء هیأت مدیره

ماده 20- نحوه رسیدگی به اسقاط شرایط:

1-  چنانچه هر یک از اعضاء هیأت مدیره برابر اعلام کتبی هر یک از مراجع استعلام شونده در طول دوران تصدی، مواردی از شرایط مندرج در ماده 3 این آیین نامه را از دست بدهد، مراتب به رییس کمیسیون اعلام می­گردد.

2-  رییس کمیسیون مراتب را بطور مستند به فرد ذینفع ابلاغ می­نماید.

3-  فرد معترض می­تواند مدارک مثبته خود را ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ، به کمیسیون ارائه نماید.

4-  کمیسیون می­بایست در اولین جلسه خود پس از ملاحظه اسناد و مدارک و استماع دفاعیه وی به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید، رأی کمیسیون قطعی و لازم الاجراء است. در صورت اسقاط شرایط فرد مورد نظر، کمیسیون نسبت به جایگزینی علی البدل اقدام می­نماید.

تبصره- چنانچه هر یک از اعضاء هیأت مدیره حسب ضرورت بخواهند واحد صنفی خود را حداکثر به مدت شش ماه تعطیل کنند، می­بایست موافقت کمیسیون را اخذ نمایند. در غیر این صورت با رعایت تشریفات مربوطه مشمول اسقاط شرایط خواهند شد.

 

سایر مقررات

ماده 21- در صورت عدم حضور هر یک از اعضای هیأت اجرایی، عضو حاضر موظف است موضوع را به رییس کمیسیون اعلام نماید تا نسبت به تعیین جایگزین اقدام گردد.

ماده 22- پس از اتمام عمر قانونی هیأت مدیره و بازرس، هیأت اجرایی موظف است حداکثر ظرف سه روز با حضور اعضاء هیأت مدیره و بازرس جدید و قدیم نسبت به تحویل اموال اتحادیه اعم از منقول و غیر منقول و کلیه اسناد و مدارک طی صورتجلسه­ای به هیأت مدیره جدید اقدام نماید.

ماده 23 – افراد صنفی به هیچ وجه نمی­توانند توامان عضو هیأت مدیره دو یا چند اتحادیه باشند.

ماده 24- کمیسیون موظف است برای انتخاب افراد جایگزین (موضوع تبصره 4 ماده 22 قانون) با حداقل یک­و­نیم برابر تعداد افراد مورد نیاز و با رعایت مقررات این آیین­نامه نسبت به برگزاری انتخابات اقدام نماید.

ماده 25- در صورت عدم تشکیل اتاق در شهرستان­های جدید التأسیس، کمیسیون می­تواند موقتاً افرادی را از بین معتمدین صنفی به عنوان نماینده اتاق در هیأت اجرایی و کمیته تعیین نماید.

ماده 26- در صورت احراز هرگونه قصور یا تقصیر اعضاء هیأت اجرایی در ایفای وظایف محوله مخصوصاً عدم برگزاری به موقع انتخابات که منجر به تضییع حقوق اشخاص گردد، برابر مقررات با افراد خاطی رفتار خواهد شد.

ماده 27- دبیرخانه هیأت عالی نظارت باید نسبت به راه­اندازی سامانه انتخابات و استانداردسازی تجهیزات رأی­گیری بطور یکسان در سطح کشور و بر خط نمودن کلیه استعلامات موضوع این آیین­نامه با همکاری دستگاه­های استعلام شونده اقدام نماید. تهیه و آماده نمودن تجهیزات رأی­گیری بر عهده اتاق و اتحادیه­های صنفی است.

ماده 28- این آیین­نامه در اجرای تبصره 3 ماده 22 و 23 قانون نظام صنفی مصوب 12/6/92 مشتمل بر 28 ماده و 18 تبصره تهیه و در یکصدوچهاردهمین جلسه هیأت عالی نظارت تأیید و در تاریخ 24/4/1396 توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد تصویب قرار گرفت و از تاریخ تصویب، آیین­نامه قبلی لغو می­گردد.

www.mosms.ir

 

آئین نامه اجرائی شرح وظائف بازرس

(موضوع ماده23 قانون نظام صنفی کشور(

شرح وظایف بازرس

ماده1- بررسی ، بازرسی و تهیه گزارش ازعملکرد هیات مدیره اتحادیه در حیطه وظایف محوله از جمله:

الف- نحوه صدور، تمدید، تعویض و ابطال پروانه کسب در اتحادیه.

ب- نحوه اجرای ماده(27) قانون نظام صنفی درخصوص اقدام اتحادیه برای جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب.

ج- نحوه اجرای ماده(28) قانون نظام صنفی درخصوص اقدام اتحادیه برای تعطیلی موقت واحدهای صنفی دارای پروانه کسب.

د- امور مالی اعم از درآمد، هزینه و بودجه مصوب، وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف و کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی و سایر موارد.

هـ- تشکیل کمیسیون ها، برگزاری دوره‏های آموزشی، اجرای مصوبات و بخشنامه‏های هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت.

و- بررسی نحوه وصول حق عضویت از افراد صنفی توسط اتحادیه.

ز- بررسی نحوه و زمان واریز سهم بیست درصد از مبالغ دریافتی اتحادیه به حساب اتاق اصناف شهرستان و ایران.

الزامات  بازرس

ماده 2- الزامات بازرس درهنگام ایفای وظایف خود:

الف- بازرس حق دخالت در امور اجرایی اتحادیه را ندارد.

ب- بازرس نمی‏تواند در معاملاتی که با اتحادیه با به حساب اتحادیه انجام می‏گیرد بطور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شود.

ج- بازرس مکلف است در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعضاء هیات مدیره در حیطه وظایف آنان، مراتب را به صورت مکتوب به هیات مدیره اعلام نماید و چنانچه هیات مدیره ترتیب اثر ندهد به ترتیب ابتدا موضوع را کتباً و محرمانه به اتاق اصناف و سپس به کمیسیون نظارت گزارش نماید.

د- بازرس مجاز به شرکت در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رای می باشد.

هـ- بازرس مکلف است هر سه‏ماه یک‏بار گزارشی از نحوه انجام وظایف محوله هیات مدیره (موضوع ماده1 این آئین نامه) را به اتاق اصناف ارائه نماید.

تکالیف اتحادیه

ماده 3- هیات مدیره اتحادیه مکلف است، اسناد، مدارک و اطلاعات مورد نیاز بازرس را در حدود وظایف اتحادیه در اسرع وقت در اختیار وی قرار دهد.

ماده 4- هیات مدیره اتحادیه، حق دخالت در امور مربوط به وظایف و اختیارات بازرس را ندارد و درصورت تخلف بازرس، اتحادیه می تواند موضوع را کتباً به اتاق اصناف اعلام نماید تا نسبت به رفع مشکل اقدام شود.

ماده 5- هیات مدیره اتحادیه مکلف است، درصورت نیاز بازرس به استفاده از نقطه نظرات کارشناس تخصصی ، با هماهنگی اتاق اصناف نسبت به تامین کارشناس اقدام نماید.

تکالیف اتاق اصناف شهرستان و کمیسیون نظارت

ماده 6- اتاق اصناف مکلف است، درصورت دریافت گزارش بازرس مبنی بر وقوع تخلف یا جرم توسط اعضاء هیات مدیره اتحادیه مراتب را بررسی و گزارش آن را بصورت مکتوب و مستند حداکثر ظرف مدت یک هفته به کمیسیون نظارت منعکس نماید.

ماده 7- درصورت استعفاء، فوت، عزل، بیماری، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی بازرس، اتاق اصناف مکلف است باهماهنگی کمیسیون نظارت نسبت به جایگزینی بازرس علی‏البدل، اقدام نماید.

ماده 8- اتاق اصناف مسئول نظارت بر عملکرد بازرس می باشد و درصورت احراز عدم توانایی وی در انجام وظایف محوله و یا احراز تخلف وی می¬بایست مراتب را بصورت مستند جهت رسیدگی به کمیسیون نظارت اعلام نماید.

تبصره- کمیسیون نظارت موظف است درصورتی که رسیدگی به تخلف درصلاحیت کمیسیون باشد مطابق دستورالعمل بند (هـ) ماده 55 قانون نظام صنفی، به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. درغیر این صورت مراتب را به مراجع ذی¬صلاح اعلام نماید.

ماده 9- این آئین نامه در اجرای ماده 23 قانون نظام صنفی مصوب 12/6/92 مشتمل بر9 ماده و یک تبصره تهیه و در جلسه مورخ 20/12/1392 هیات عالی نظارت تایید و در تاریخ 28/12/1392 توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد تصویب قرار گرفت

http://gatc.ir/

آیین نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی

(موضوع ماده28 قانون نظام صنفی)

تعاریف

ماده ۱- تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفی.

اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان برای اتحادیه شهرستان، اتاق اصناف شهرستان مرکز استان برای اتحادیه استانی و اتاق اصناف ایران برای اتحادیه کشوری.

سامانه اصناف: سامانه الکترونیکی اصناف (به نشانی: iranianasnaf.ir)

تخلفات و نحوه اعمال تعطیل موقت

ماده ۲- واحد صنفی تنها در موارد زیر توسط اتحادیه مربوطه پس از طی ترتیبات ذکر شده به طور موقت تعطیل می گردد. در مواردی که برای واحد صنفی متخلف، جریمه نقدی نیز لحاظ شده باشد، اتحادیه موظف است موضوع را به اداره تعریزات حکومتی به منظور اعمال جرایم ارسال نماید.

۱- اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است:

مرتبه اول – اخطار ده روزه برای خودداری از ارایه کالا و خدمات غیر مجاز.

مرتبه دوم – تعطیل واحد صنفی به مدت یک هفته.

مرتبه سوم- تعطیل واحد صنفی به مدت شش ماه.

در صورت تکرار تخلف، با واحد صنفی متخلف مطابق مرتبه سوم رفتار خواهد شد.

تبصره ۱- اجرای مقررات فوق نافی اعمال جریمه موضوع ماده (۶۸) قانون نمی باشد.

تبصره ۲- در صورت اشتغال واحد صنفی در رسته صنفی تحت پوشش اتحادیه دیگر، آن اتحادیه موظف است بر اساس مصوبه کمسیون نظارت مطابق بند (ک) ماده (۳۷) قانون، اقدام و رونوشت اخطاریه صادره را برای اطلاع اتحادیه ای که واحد صنفی عضو آن می باشد ارسال نماید.

۲- تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت و یا کمیسیون نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده می شود، در هر مرتبه الزام به ارایه کالا و خدمات و جریمه نقدی برابر تبصره (۴) ماده (۲۸) قانون.

تبصره ۱ – تشخیص موجه بودن دلیل تعطیلی بر عهده اتاق اصناف ذیربط می باشد.

تبصره ۲ – واحدهای صنفی مشمول این ماده که بنا به احتیاج شخصی یا ضروری، قصد تعطیل موقت محل کسب خود را بیش از پانزده روز در سال داشته باشند، باید مراتب را کتباً به اتحادیه مربوطه برای کسب موافقت اعلام نمایند. واحدهای صنفی موضوع ماده (۹۱) قانون در مورد تعطیل محل کسب، ملزم به رعایت مقررات و ضوابط مراجع ذیربط می باشند.

۳- عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس مقررات آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱) قانون:

مرتبه اول – اخطار ده روزه برای پرداخت حق عضویت.

مرتبه دوم- تعطیل واحد صنفی برای مدت یک هفته.

مرتبه سوم – تعطیل واحد صنفی برای مدت شش ماه.

تبصره- در صورت پرداخت حق عضویت و مشروط به گذشت یک هفته از تاریخ پلمب ، محل کسب با اعلام اتحادیه توسط نیروی انتظامی فک پلمب می گردد.

۴- عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب قانون همچنین مصوبات و دستورات هیأت عالی نظارت و یا کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه به واحدهای صنفی ابلاغ شده است: (بجز موارد مندرج در فصل هشتم قانون).

مرتبه اول- اخطار ده روزه برای الزام به انجام تکالیف مقرر.

مرتبه دوم – تعطیل واحد صنفی به مدت یک هفته.

مرتبه سوم- تعطیل واحد صنفی به مدت شش ماه.

تبصره – عدم اجرای ضوابط انتظامی که به تأیید هیأت عالی نظارت رسیده و از طریق اتحادیه به واحد صنفی ابلاغ گردیده نیز مشمول مقررات این بند خواهد شد.

ماده ۳- تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، از طریق نیروی انتظامی به عمل می آید. نیروی انتظامی موظف است نسبت به ابلاغ اخطار پلمب مطابق مقررات اقدام نموده و پس از خاتمه مهلت مقرر واحد صنفی را پلمب نماید.

تبصره- کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل های تعطیل شده را بشکنند و محل را به نحوی از انحاء برای کسب، مورد استفاده قرار دهند، به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

ماده ۴- اخطاریه های موضوع این آیین نامه در دو نسخه تهیه، یک نسخه به متصدی واحد صنفی ابلاغ و نسخه دوم با قید تاریخ به امضای متصدی واحد صنفی و ابلاغ کننده رسیده و در پرونده صنفی بایگانی می شود. در صورت عدم حضور متصدی واحد صنفی و یا امتناع از دریافت و امضای اخطاریه، نسخه اول در محل الصاق و مراتب را ذکر تاریخ در نسخه دوم قید و در پرونده صنفی وی درج میگردد.

اتحادیه موظف است هنگام صدور اخطاریه و نیز حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ آن توسط نیروی انتظامی نسبت به ثبت اطلاعات آنها در سامانه اصناف اقدام نماید.

رسیدگی به شکایات

ماده ۵- هر فرد که واحد صنفی وی برابر مقررات این آیین نامه تعطیل می شود می تواند به کمیسیون نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازم الاجرا است. رسیدگی به شکایت اعضای اتحادیه های کشوری نیز حداکثر ظرف پانزده روز بر عهده دبیرخانه هیأت عالی نظارت می باشد. افراد صنفی می توانند در صورت اعتراض، به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه نمایند.

تبصره- جبران خسارات وارده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه بر عهده دستور دهنده است و تشخیص غیر موجه بودن تعطیلی بر عهده کمیسیون نظات می باشد.

سایر مقررات

ماده ۶- اتحادیه موظف است در صورت عدم فعالیت واحدهای صنفی بیش از شش ماه بدون اطلاع قبلی و پس از اخطاریه پانزده روزه و در صورت عدم بازگشایی، پروانه کسب واحد صنفی را باطل نماید.

تبصره – اتحادیه موظف است در صورتی که واحد صنفی مبادرت به عرضه کالای اساسی و یا سهمیه بندی شده می نماید رونوشت اخطاریه صادره و موضوع تعطیل واحد صنفی را به مرجع ذیربط نیز ارسال نماید.

ماده ۷- این آیین نامه مشتمل بر (۷) ماده و (۹) تبصره در اجرای ماده (۲۸) قانون نظام صنفی توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه و در تاریخ ۲۲/۷/۹۴ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است.

http://www.mosms.ir/ShowContent/3553

 

آیین نامه اجرایی تشکیل کمیسیون های اتحادیه صنفی

(موضوع تبصره2 بند ط ماده30 قانون نظام صنفی)

ماده ۱- تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفی.

اتحادیه: اتحادیه های صنفی.

اتاق ایران: اتاق اصناف ایران.

اتاق شهرستان: اتاق اصناف شهرستان.

کمیسیون ها: کمیسیون های رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی ، فنی و آموزشی اتحادیه.

ماده ۲- اتحادیه موظف است نسبت به تشکیل کمیسیون های زیر با رعایت مفاد این آیین نامه اقدام نمایند:

۱-کمیسیون رسیدگی به شکایات.

۲-کمیسیون حل اختلاف.

۳-کمیسیون بازرسی  واحدهای صنفی.

۴-کمیسیون فنی.

۵-کمیسیون آموزشی.

ماده ۳-ترکیب کمیسیون ها و چگونگی انتخاب:

۱-اعضای هر کمیسیون سه تا پنج نفر می باشند که از میان اعضای دارای پروانه کسب معتبر و آگاه به مسائل صنفی، به پیشنهاد اتحادیه و تصویب هیات رییسه اتاق انتخاب می گردند. اتحادیه موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از اخذ اعتبارنامه و شروع به کار، نسبت به معرفی افراد مورد نظر به اتاق برای تشکیل کمیسیون ها اقدام نمایند.

تبصره- هریک از اعضای هیات مدیره، در صورت تمایل می تواند بدون داشتن سمت فقط عضو یکی از کمیسیون ها باشد.

۲-اعضای کمیسیون در نخستین جلسه خود با حضور رییس اتحادیه از میان خود یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس و یک نفر منشی و در کمیسیون های پنج نفره، یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس، یک نفر منشی و دونفر را به عنوان عضو کمیسیون با رای اکثریت اعضا انتخاب خواهند نمود.

۳-مدت ماموریت اعضای کمیسیون ها محدود به مدت خدمت هیات مدیره اتحادیه بوده و تا تعیین اعضای جدید،این ماموریت ادامه خواهد داشت و انتخاب مجدد آنها بلامانع می باشد.

ماده ۴- طرز تشکیل جلسات کمیسیون:

۱-جلسات کمیسیون حداقل هر ماه یک بار تشکیل (بر اساس ارجاع موضوع از طرف اتحادیه) و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر می باشد.

۲-دعوت نامه حاوی دستور جلسه، ساعت، تاریخ و محل جلسه باید حداقل چهل و هشت ساعت قبل از تشکیل جلسه کتباً به اطلاع اعضا و اشخاصی که باید در جلسه کمیسیون حضور یابند، برسد.

۳-تشکیل جلسه فوق العاده در صورت تراکم کار بنا به درخواست رییس کمیسیون و یا رییس اتحادیه امکان پذیر می باشد.

۴-صورتجلسات هر کمیسیون شامل شرح تصمیمات متخذه، تاریخ جلسه، اسامی حاضر و غایب توسط منشی در دفتر صورتجلسه ثبت و به امضای حاضرین می رسد.

۵-موضوعات قابل طرح در هر جلسه منحصراً در حدود تکالیف کمیسیون و در چارچوب مقررات صنفی خواهد بود و نظرات کمیسیون باید مستدل، موجه و مستند به مدارک و ادله مثبت قانونی باشد.

۶-تصمیمات کمیسیون پس از تایید هیات مدیره، لازم الاجرا خواهد بود.

۷-در صورت نیاز کمیسیون ها می توانند با هماهنگی اتحادیه از نظرات تخصصی افراد صاحب نظر استفاده نمایند. اتحادیه مکلف است، تسهیلات لازم را در اختیار کمیسیون قرار داده و همکاری لازم را در جهت اجرای وظایف قانونی آنها انجام دهد.

۸-رییس کمیسیون موظف است، گزارش عملکرد کمیسیون را بطور ماهیانه به اتحادیه ارائه نماید.

۹-مکاتبات مورد نیاز کمیسیون از طریق اتحادیه انجام خواهد شد.

کمیسیون رسیدگی به شکایات

ماده ۵- وظیفه کمیسیون رسیدگی به شکایات، رسیدگی به شکایات خریداران و مصرف کنندگان و گزارش بازرسان و ناظران موضوع ماده ۵۲ قانون می باشد که از طریق اتحادیه به کمیسیون ارجاع می گردد.

ماده ۶- ترتیب رسیدگی در کمیسیون رسیدگی به شکایات:

۱-کلیه اشخاص می توانند شکایت و یا گزارش خود را در مورد تخلفات صنفی، به اتحادیه مربوط اعلام نمایند. اتحادیه موظف است موضوع را ظرف مهلت دو روز کاری رسیدگی و به کمیسیون مذکور ارجاع نماید.

۲-کمیسیون رسیدگی به شکایات موظف است ظرف مدت یک هفته شکایات دریافتی را با حضور شاکی و متشاکی مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را طی یک هفته به اتحادیه برای اقدامات قانونی اعلام نماید.

۳-اتحادیه موظف است حداکثر ظرف مدت سه روز کاری شکایت دریافتی و نظر کمیسیون را مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی، یا انصراف شاکی، با اعلام مراتب، پرونده را مختومه نماید. و در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را از طریق واحد بازرسی  و نظارت اتاق اصناف به سازمان تعزیرات حکومتی و یا ادارات تابعه آن در شهرستان ها برای رسیدگی ارسال نماید.

کمیسیون حل اختلاف

ماده ۷ – وظایف کمیسیون حل اختلاف رسیدگی به اختلافات صنفی افراد صنفی و صلح و سازش بین آنان می باشد که از طریق اتحادیه به کمیسیون ارجاع می گردد.

ماده ۸ – ترتیب رسیدگی در کمیسیون حل اختلاف:

۱-شکایت افراد صنفی باید در دفتر اتحادیه ثبت و حسب نوبت در دستور کار کمیسیون قرار گیرد، کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته به شکایات رسیدگی و نظر خود را به اتحادیه برای اقدام قانونی اعلام نماید.

۲-در هر مورد اعضای کمیسیون پس از طرح موضوع و استماع نظرات طرفین و بررسی مستندات ارائه شده، نظر خود را اعلام خواهند نمود و در صورت عدم حصول سازش بین طرفین به صدور نظریه مبادرت خواهد شد.

۳-چنانچه در جریان رسیدگی کمیسیون به اختلافات مطروحه صنفی تخلفاتی احراز گردد، حسب مورد به ترتیب مقرر در قانون و مقررات نظام صنفی اقدام خواهد شد.

تبصره- چنانچه عضو اتحادیه کشوری به نظر اتحادیه اتاق ایران معترض باشد می تواند ظرف مدت بیست روز پس از زمان ابلاغ، اعتراض خود را به دبیرخانه هیات عالی نظارت منعکس نماید. دبیرخانه موظف است برابر مقررات به موضوع رسیدگی نماید.

کمیسیون فنی

ماده ۹- وظایف کمیسیون فنی:

۱-هماهنگی برای برگزاری آزمون صلاحیت فنی از متقاضیان پروانه کسب با مجوز سازمان های ذی ربط (و یا در قالب تفاهم نامه یا توافقنامه با آنها) جهت مشاغل فنی.

۲-اظهارنظر در مورد تعیین ابزار فنی و متراژ مورد نیاز جهت اخذ پروانه کسب.

۳-بررسی و اظهارنظر کارشناسی در مورد پرونده های ارجاعی از کمیسیون های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات.

۴-همکاری با اتحادیه در جهت تشکیل بورس کالایی، روز بازارها و مکان استقرار میادین کالا.

۵-کارشناسی مربوط به نرخ گذاری کالا و خدمات.

۶-اظهارنظر در مورد ساعت کار اصناف و ضوابط ترافیکی برای صدور پروانه کسب.

۷-انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه.

کمیسیون آموزشی

ماده ۱۰- وظایف کمیسیون آموزش:

۱-نیازسنجی، برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری دوره های آموزشی.

۲-همکاری در برگزاری دوره های آموزشی متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع بند ن ماده ۳۰ قانون ) بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص دوره های آموزشی مورد نیاز جهت ارتقاء دانش و مهارت اعضا.

۳-همکاری در برگزاری دوره های آموزشی تخصصی فنی (مهارت شغلی) به منظور بالا بردن میزان اطلاعات و مهارت فنی و ارتقا کارآیی صاحبان واحدهای صنفی.

۴-انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه.

کمیسیون بازرسی

ماده ۱۱- وظایف کمیسیون بازرسی :

۱-بازدید از مکان واحد صنفی و ارائه گزارش به اتحادیه در خصوص افراد متقاضی صدور و تمدید پروانه کسب.

۲-همکاری لازم با واحدهای بازرسی و نظارت اتاق شهرستان و یا سازمان و اداره صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرای طرح های ویژه نظارتی و یا بازرسی های خاص فصلی.

۳-شناسایی و ارائه گزارش در مورد واحدهای فاقد پروانه کسب.

۴-انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه.

سایر مقررات

ماده ۱۲- در صورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و صدور رای ارجاع می شود.طرف معترض نسبت به رای صادر شده می تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم دارد. نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. در صورت اعتراض هریک از طرفین می توانند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کنند.

ماده ۱۳- در اتحادیه هایی که به لحاظ شرایط و یا مضیقه مالی امکان تشکیل کمیسیون ها به طور مستقل ممکن نباشد به تصویب کمیسیون اجلاس عمومی اتاق ذی ربط کمیسیون های مشترک با رعایت مفاد این آیین نامه به شرح زیر تشکیل می گردد:

الف) کمیسیون بازرسی .

ب) رسیدگی به شکایات و حل اختلاف.

ج)فنی و آموزشی.

ماده ۱۴- در صورت استعفاء ، فوت، عزل، حجر و یا غیبت (حداکثر پنج جلسه متناوب و یا سه جلسه متوالی ظرف شش ماه بدون موافقت قبلی و مکتوب اتحادیه) هر عضو کمیسیون، اتحادیه مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته شخص دیگری را با رعایت بند (۱) ماده (۳) این آیین نامه جایگزین نماید. عزل اعضای کمیسیون ها به پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق اصناف می باشد.

ماده ۱۵- بودجه هر کمیسیون و حق الزحمه اعضای آن از طریق پیش بینی در بودجه سالیانه اتحادیه تامین اعتبار می گردد و دریافت هرگونه وجه توسط اعضای کمیسیون از ارباب رجوع تحت هر عنوان ممنوع است.

ماده ۱۶- اتحادیه ها مکلفند در پایان هر فصل، آمار مربوط به عملکرد و نتایج حاصله از تصمیمات هر یک از کمیسیون ها را به اتاق اصناف ارائه نمایند.

ماده ۱۷- این آیین نامه مشتمل بر (۱۷) ماده و (۲) تبصره در اجرای تبصره (۲) بند (ط) ماده (۳۰) قانون نظام صنفی توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با نظرخواهی از اتاق اصناف مراکز استانها تهیه و در تاریخ ۷/۵/۱۳۹۴ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید و از تاریخ تصویب آیین نامه قبلی لغو می گردد.

http://asnafshemiran.ir/ShowContent/3103

آیین نامه اجرائی منابع مالی اتحادیه های صنفی

)موضوع تبصره1 ماده31 قانون نظام صنفی(

منابع مالی اتحادیه های صنفی

ماده۱- منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:

الف- حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه.

ب- وجوه دریافتی در ازای خدمات غیر موظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضاء صنف.

ج- کمک های دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی.

د- کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها، شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت.

هـ- درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب.

 

حق عضویت

ماده۲- حق عضویت افراد صنفی عبارتست از مبالغی که هر عضو اتحادیه به ‏منظور تامین هزینه‏ های اتحادیه، به صورت سالانه مکلف به پرداخت آن می‏باشد. میزان حق عضویت افراد صنفی براساس پیشنهاد اتحادیه و تایید اتاق اصناف شهرستان و تصویب کمیسیون نظارت تعیین می‏گردد.

تبصره۱- کمیسیون نظارت می بایست با در نظرگرفتن نوع شغل، موقعیت جغرافیایی و درجه بندی واحدهای صنفی اتحادیه ذی ربط، نسبت به تعیین و تصویب میزان حق عضویت اقدام نماید.

تبصره۲- اتحادیه مجاز است صرفاً برای سال اول حق عضویت متقاضیان پروانه کسب را حداکثرتا مبلغ هشت میلیون ریال دریافت نماید.

تبصره۳- تعیین میزان حق عضویت واحدهای صنفی تحت پوشش اتحادیه های کشوری، با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت خواهد بود.

تبصره۴- اتحادیه می تواند حق عضویت سالانه اعضای صنف را به صورت یکجا یا تقسیماً حداکثر تا پایان سال دریافت نماید.

ماده ۳- حق عضویت متقاضیان دارای پروانه کسب موقت به میزان پنجاه درصد حق عضویت سال اول اعضای دارای پروانه کسب دائم بوده و پس از تبدیل پروانه کسب موقت به دائم مکلف به پرداخت مابقی حق عضویت سال اول می باشند.

ماده۴- حق عضویت واحدهای صنفی مستقر در روستاها اعم از سال اول و سال های بعد معادل پنجاه درصد حق عضویت شغل مشابه در شهرها است.

ماده ۵- اعضای اصلی هیات مدیره اتحادیه‏ های صنفی درصورت عدم دریافت حق الزحمه (موضوع ماده ۷۵ قانون) از پرداخت حق عضویت سالانه معاف می‏باشند.

وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف

ماده ۶- منظور از خدمات غیر موظف، خدماتی است که اتحادیه خارج از وظایف تصریح شده در ماده۳۰قانون نظام صنفی، به واحدهای صنفی ارائه می نماید.

تبصره- عناوین خدمات مذکور و میزان وجوهات دریافتی بابت آن بر اساس پیشنهاد اتحادیه صنفی، تایید اتاق اصناف شهرستان و تصویب کمیسیون نظارت تعیین می گردد.

 

کمکهای دریافتی

ماده۷- اتحادیه‏ های صنفی مجازند مبالغی را به عنوان کمک های داوطلبانه از اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت نمایند.

تبصره۱- اخذ کمک های داوطلبانه به هیچ عنوان ربطی به موضوع صدور پروانه کسب متقاضیان نخواهد داشت.

تبصره۲- درصورت دریافت اموال غیر منقول به عنوان کمک های داوطلبانه می بایست مراتب به اتاق اصناف شهرستان اعلام گردد.

کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها، شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت

ماده۸- اتحادیه های صنفی می توانند طبق قرارداد منعقده با سازمان امور مالیاتی، شهرداری ها و یا وزارتخانه ها و سازمان های وابسته دولتی، در ازای وصول مالیات، عوارض و یا هزینه های خدمات، نسبت به دریافت کارمزد اقدام نمایند.

 

تعیین درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب

ماده۹- متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب مکلفند مبالغی را بشرح زیر واریز نمایند:

الف) در کلان شهرها مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال (مبلغ ششصد هزار ریال آن به حساب اتاق اصناف ایران و مابقی بطور مساوی به حساب اتحادیه و اتاق اصناف شهرستان.)

ب) در سایر مرکز استان ها مبلغ نهصد هزار ریال (مبلغ چهارصد هزار ریال آن به حساب اتاق اصناف ایران و مابقی بطور مساوی به حساب اتحادیه و اتاق اصناف شهرستان.)

ج- در سایر شهرستان ها مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ریال (مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن به حساب اتاق اصناف ایران و مابقی بطور مساوی به حساب اتحادیه و اتاق اصناف شهرستان.)

اتاق اصناف ایران موظف است از محل افزایش سهم دریافتی خود نسبت به تأمین هزینه ها و تجهیز واحدهای بازرسی و نظارت اتاق های اصناف کشور اقدام نماید.

تبصره۱- اتحادیه صنفی مکلفند است مدارک وجوه واریزی مربوط به اتاق شهرستان و اتاق ایران را در پایان هر سه ماه به صورت تفکیکی برای اتاق شهرستان ارسال نماید.

تبصره۲- اتاق اصناف شهرستان می بایست مدارک وجوه واریزی به حساب اتاق ایران را در پایان هر سه ماه برای اتاق ایران ارسال نماید.

 

سایر مقررات

ماده۱۰- اتحادیه های صنفی مکلفند کلیه درآمدهای موضوع ماده ۳۱ قانون نظام صنفی را در یکی از بانک های حوزه فعالیت اتحادیه متمرکز نماید.

تبصره۱- هر اتحادیه مجاز است فقط یک حساب جاری و یک حساب سپرده در بانک داشته باشد.

تبصره۲- اتحادیه ‏های صنفی مکلفند هرگونه افتتاح و تغییر حساب بانکی را کتباً از طریق اتاق اصناف شهرستان به کمیسیون نظارت اعلام نمایند.

تبصره۳- سود سپرده بانکی و جوایز نقدی و غیر نقدی سپرده مذکور می‏بایست به حساب اتحادیه صنفی واریز و یا انتقال یابد.

ماده۱۱- اتحادیه‏ های صنفی مکلفند میزان کلیه وجوه دریافتی بابت ارایه خدمات اعم از صدور ، تمدید و یا تعویض پروانه کسب و حق عضویت سالیانه را در محل اتحادیه صنفی و در معرض دید مراجعین نصب نمایند.

ماده۱۲- اتحادیه‏ های صنفی موظفند بیست درصد مبالغ دریافتی را حداکثر تا پایان هر فصل، به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز نمایند.

ماده۱۳- اتحادیه‏ های صنفی موظفند براساس بندهای (و) و (ز) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی نسبت به تنظیم بودجه سال بعد تا پایان دی ماه و تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال، به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب و کمیسیون های نظارت جهت اطلاعاقدام نمایند.

ماده۱۴- کمیسیون نظارت در راستای اجرای بند (ج) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی مکلف است با همکاری اتاق اصناف شهرستان به طور نوبه ای میزان و نحوه وصول درآمدها و هزینه‏ های اتحادیه های صنفی را از جهت انطباق با مقررات بررسی نماید.

ماده۱۵- دستگاه های موضوع تبصره بند م ماده ۳۰ قانون موظفند وجوهی که طبق این آیین نامه بابت صدور و تمدید پروانه کسب توسط کمیسیون نظارت شهرستان تعیین می گردد را رعایت نمایند.

ماده۱۶- اتحادیه های صنفی موظفند در راستای ارتقاء توانمندی های علمی و مهارت های تخصصی صنوف، به میزان۱۵درصد از بودجه سالیانه خود را صرف امور پژوهشی و علمی و دوره های آموزشی مربوط به ارتقاء توانایی های تخصصی صنفی نمایند.

ماده۱۷- این آئین نامه در اجرای تبصره (۱) ماده ۳۱ قانون نظام صنفی مشتمل بر ۱۷ ماده و ۱۲ تبصره که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران، توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت اصلاح و در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۳ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید و از تاریخ تصویب، آیین نامه قبلی لغو می گردد.

http://asnafshemiran.ir/ShowContent/298

آیین نامه اجرایی ترتیب انتخاب هیأت رییسه اتاق اصناف شهرستان، وظایف هیأت رییسه، طرز تشکیل جلسات، تعداد کمیسیون ها و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق و حق الزحمه خدمات آنها

(موضوع ماده36 قانون نظام صنفی)

ماده ۱- تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفی.

اتاق اصناف : اتاق اصناف شهرستان.

اتحادیه: اتحادیه صنفی شهرستان.

داوطلبان: داوطلبان عضویت در هیات رییسه .

انتخابات: انتخابات هیات رییسه.

هیات اجرایی: هیأت اجرایی برگزاری انتخابات هیأت رییسه.

هیات رییسه : هیأت رییسه اتاق.

اجلاس: اجلاس عمومی اعضای اتاق .

انتخاب هیأت رییسه اتاق اصناف شهرستان

ماده ۲- اتاق اصناف مرکب از رؤسای اتحادیه های صنوف تولیدی – خدمات فنی و توزیعی – خدماتی می باشد . اتاق در اولین جلسه هر دوره هیأت رییسه را برای مدت چهار سال انتخاب می کند . دو نفر از اعضای اصلی هیأت رییسه از بین صنوف تولیدی – خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی – خدماتی و یک نفر از حائزین اکثریت آرا انتخاب می شوند.

ماده ۳- دبیرخانه هیأت عالی نظارت موظف است دو ماه قبل از انقضای دوره قانونی هیأت رییسه مقدمات برگزاری همزمان انتخابات را حتی المقدور در سراسر کشور با ارایه برنامه زمان بندی شده فراهم نماید. کمیسیون های نظارت موظفند بر این اساس دستور برگزاری انتخابات را به هیأت اجرایی صادر نمایند تا انتخابات در مهلت مقرر برگزار گردد.

ماده ۴- به منظور برگزاری انتخابات، هیأت اجرایی زیر نظر رییس کمیسیون نظارت و با ترکیب نمایندگان دستگاه های زیر تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر می باشد:

الف- سازمان یا اداره صنعت، معدن و تجارت ( به عنوان رییس).

ب- استانداری در مرکز استان و فرمانداری در سایر شهرستان ها .

ج- یک نفر از بین اعضای اتاق اصناف به انتخاب اجلاس، مشروط بر اینکه فرد مذکور داوطلب انتخابات نباشد( در شهرستان های فاقد اتاق و یا در فرض داوطلب بودن کلیه اعضا یک نفر معتمد صنفی دارای پروانه کسب به انتخاب کمیسیون نظارت).

تبصره ۱- محل استقرار هیأت اجرایی در سازمان یا اداره صنعت، معدن و تجارت و محل اخذ رأی توسط هیأت اجرایی با همکاری اتاق اصناف تعیین می گردد.

تبصره ۲- در صورت عدم حضور هریک از اعضاء هیأت اجرایی، انتخابات تعطیل نمی گردد وعضو حاضر موظف است موضوع را به رییس کمیسیون نظارت اعلام نماید تا نسبت به تعیین جایگزین اقدام گردد.

ماده ۵- هیأت اجرایی موظف است پس از صدور دستور برگزاری انتخابات، نسبت به فراخوان ثبت نام (حاوی زمان، مکان ثبت نام و تعداد داوطلبان مورد نیاز ) اقدام و از داوطلبان دعوت نماید تا ظرف یک هفته جهت ثبت نام اقدام کنند.

تبصره ۱- فراخوان ثبت نام فقط به روش های ذیل مجاز است ( حداقل دو روش):

الف- ابلاغ آگهی به کلیه روسای اتحادیه ها و اخذ امضاء از آنها.

ب – ارسال پیامک برای کلیه روسای اتحادیه ها.

ج- انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محلی.

تبصره ۲- داوطلبان مکلفند با مراجعه به سامانه اصناف ( به نشانی iranianasnaf.ir )و یا محل استقرار هیات اجرایی نسبت به تکمیل پرسشنامه ( مطابق الگوی دبیرخانه هیات عالی نظارت) و ارایه تصویر اعتبارنامه عضویت در هیات مدیره اتحادیه، شناسنامه و کارت ملی به انضمام عکس مورد نیاز پرسنلی جهت ثبت نام اقدام نمایند.

تبصره ۳- تعداد داوطلبان ثبت نام شده نباید کمتر از هفت نفر باشد. در غیر این صورت هیات اجرایی مکلف است ظرف مدت یک هفته نسبت به تمدید مهلت ثبت نام مطابق مفاد این ماده اقدام نماید.

ماده ۶ – هیات اجرایی موظف است پس از پایان ثبت نام نسبت به فراخوان برگزاری انتخابات ( حاوی تاریخ، ساعت و محل اخذ رأی، تعداد اعضای اصلی و علی البدل هیأت رییسه، اسامی داوطلبان به ترتیب حروف الفبا) اقدام نماید.

تبصره ۱- فراخوان انتخابات نیز مطابق تبصره (۱) ماده (۵) این آیین نامه خواهد بود.

تبصره ۲- انتخابات در دور اول با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می یابد. در صورت نرسیدن به حدنصاب، هیات اجرایی مکلف است نسبت به فراخوان مجدد و برگزاری انتخابات با هر تعداد شرکت کننده ظرف مدت ده روز اقدام نماید.

برگزاری انتخابات

ماده۷- وظایف هیات اجرایی در روز برگزاری انتخابات:

۱- صدور مجوز ورود به محل اخذ رأی برای برگزارکنندگان انتخابات توسط رییس هیات اجرایی.

۲- جلوگیری از ورود کارکنان اتاق اصناف، اتحادیه ها و افراد غیرمرتبط به محل اخذ رأی.

۳- الصاق فهرست اسامی داوطلبان به همراه عکس آنها با خط خوانا به ترتیب حروف الفبا و قبل از شروع
رأی گیری در محل اخذ رأی.

۴- باز و بسته و ممهور نمودن صندوق­ رأی خالی و یا استقرار صندوق شفاف و قابل رؤیت قبل از شروع
رأی گیری در حضور جمع و درج این موضوع در صورتجلسه انتخابات .

۵- تطبیق رأی دهندگان با فهرست اسامی رؤسای اتحادیه ها با رویت تصویر پروانه کسب یا کارت شناسایی معتبر هنگام اخذ رأی.

تبصره- وکالت برای دادن رأی ممنوع است.

۶- جلوگیری از هرگونه تبلیغات انتخاباتی در ساختمان محل اخذ رأی.

تبصره- درصورتی که به تشخیص هیات اجرایی به دلیل تنش، عدم امنیت و یا بروز حوادث غیر مترقبه برگزاری انتخابات غیر ممکن باشد می بایست با تنظیم صورتجلسه ای انتخابات را متوقف نموده و در اولین فرصت (حداکثر پانزده روز) نسبت به تجدید روز رأی­گیری اقدام گردد.

۷- تمدید ساعت رای گیری ( در صورت تشخیص هیات اجرایی ) برای همان روز با تنظیم صورتجلسه.

۸- باز نمودن صندوق، قرائت و شمارش آراء مأخوذه پس از پایان مهلت اخذ رأی و تنظیم صورتجلسه مشتمل بر تعداد آراء ماخوذه هر یک از داوطلبان در حضور آنان.(درصورت تمایل آنها)

۹- اعلام نتیجه انتخابات مشتمل بر تعداد آراء ماخوذه به هر یک از داوطلبان (درصورت تقاضای آنان).

۱۰- ارسال صورتجلسه انتخابات به کمیسیون نظارت و اتاق اصناف .

نحوه و کیفیت شمارش آراء

ماده۸- نحوه و کیفیت شمارش آراء:

۱- تعداد رأی دهندگان با آراء مأخوذه تطبیق و برگه‏های رای زاید بر تعداد تعرفه، به قید قرعه از کل برگ‏های رای کسر می شود. اما چنانچه تعداد آراء مأخوذه کمتر از تعداد رای دهندگان باشد نتیجه در صورتجلسه منعکس می‏شود.

۲- درصورتی که اسامی داوطلبان نوشته شده در برگ رأی بیش از تعداد داوطلبان باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی‏شود.

۳- در موارد ذیل برگه‏های رای باطل، لیکن جزء آراء مأخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه قید و برگه‏های مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد.

الف) آراء ناخوانا.

ب) همه اسامی مندرج در برگه رأی غیرداوطلب باشد.

ج) آراء سفید ریخته شده در صندوق.

۴- درصورتی که نام یک داوطلب در برگه مکرر نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می‏شود.

۵- درصورت تساوی آراء دو یا چند نفر از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نیاز از بین آنها با توافق ذی نفعان و در غیر این صورت بوسیله قرعه‏کشی توسط هیات اجرایی در حضور آنان انجام می شود.

۶- درصورتی‏که نام خانوادگی دو یا چند نفر از داوطلبان یکی باشد و در برگ رأی فقط نام خانوادگی قید گردیده مجموع این گونه آراء به طور مساوی بین داوطلبان هم نام تقسیم و در مورد رأی یا آراء باقی مانده غیر قابل تقسیم به حکم قرعه عمل خواهد شد.

ماده ۹- هیات رییسه بر اساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه توسط روسای اتحادیه های شهرستان به تعداد پنج نفر انتخاب می شوند و در صورت عدم اعتراض هریک از داوطلبان ( ظرف ۳ روز کاری پس از انتخابات) رییس کمیسیون نظارت یا نماینده وی ظرف پانزده روز از منتخبین دعوت می نماید تا با حضور هیأت اجرایی، به صورت مخفی از میان خود یک نفر را به عنوان رییس، دو نفر به عنوان نایب رییس (اول و دوم)،یک نفر به عنوان دبیر و یک نفر به عنوان خزانه دار انتخاب کنند، رییس کمیسیون نظارت موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به صدور اعتبارنامه آنان اقدام نماید.

تبصره ۱ – در صورت غیبت غیرموجه هریک از منتخبین در جلسه تعیین سمت (به تشخیص رییس کمیسیون نظارت) عدم حضور به عنوان انصراف تلقی شده و مطابق مقررات نفر علی البدل جایگزین می شود .

تبصره ۲- هیات اجرایی موظف است پس از برگزاری انتخابات و اتمام عمر قانونی هیات رییسه، حداکثر ظرف مدت سه روز با حضور اعضای هیات رییسه جدید و قدیم نسبت به تحویل اموال اتاق اعم از منقول و غیرمنقول و کلیه اسناد و مدارک طی صورتجلسه ای اقدام نماید.

ماده ۱۰- در صورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق اجتماعی، استعفاء، حجر یا عزل عضو و یا اعضای هیات رییسه، رییس کمیسیون نظارت یا نماینده وی موظف است با رعایت نصاب مقرر در ماده (۳۳) قانون از نفر علی البدل دعوت و نسبت به جایگزینی و تعیین سمت مطابق ماده (۹) این آیین نامه اقدام نماید.

در صورتی که علیرغم جایگزینی فرد یا افراد علی البدل، امکان رعایت نصاب مذکور فراهم نباشد، کمیسیون موظف است نسبت به برگزاری انتخابات مجدد حداکثر ظرف مدت بیست روز اقدام نماید.

تبصره: اعضای مستعفی در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت به منظور اخلال در انتخابات استعفا داده باشند نمی توانند برای اولین انتخابات بعدی هیات رییسه داوطلب شوند.

رسیدگی به شکایات

ماده ۱۱- رسیدگی به شکایات داوطلبان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات:

۱- چنانچه هر یک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات معترض باشند، می‏توانند ظرف سه روز کاری پس از انتخابات شکایت خود را کتباً و با ذکر دلیل به کمیسیون نظارت تسلیم نمایند.

۲- رییس کمیسیون نظارت موظف است ضمن دستور توقف صدور اعتبار نامه منتخبین، موضوع را در اولین جلسه کمیسیون مورد رسیدگی قرارداده و نتیجه را به شاکی ابلاغ نماید.

۳- درصورت اعتراض شاکی به رأی کمیسیون نظارت، سازمان یا اداره صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت سه روزکاری شکایت شاکی را به همراه گردش کار پرونده و مستندات آن از طریق سامانه الکترونیکی اصناف به دبیرخانه هیات عالی نظارت منعکس نماید.

۴- دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است شکایت شاکی را ظرف مدت پانزده روز مورد بررسی و کارشناسی قرار داده و درصورت کفایت دلایل و مستندات موضوع را جهت تصمیم‏گیری در هیات عالی نظارت مطرح نماید.

طرز تشکیل جلسات هیأت رییسه، وظایف و اختیارات آن

ماده ۱۲- طرز تشکیل جلسات:

۱- جلسه باید در هر هفته حداقل یک بار در روز و ساعت معین تشکیل گردد.

۲- جلسه با دعوت قبلی به همراه دستور جلسه و مسؤلیت رییس( در غیاب وی یکی از نواب به ترتیب سمت) تشکیل می گردد. چنانچه هریک از اعضاء مطالبی را برای طرح در جلسه داشته باشد، می تواند قبل از تشکیل جلسه به دبیر اعلام نماید. تصمیمات با حداقل سه رأی موافق، لازم الاجرا می باشد.

۳- شرح تصمیمات متخذه، تاریخ و اسامی اعضای حاضر و غایب بایستی توسط دبیر در صورتجلسه درج و پس از امضاء حاضرین نسخه ای از آن در اختیار کلیه اعضا قرار گیرد.

۴- رییس اتاق در هر صورت مسؤلیت امور اجرایی اتاق را بر عهده دارد. ولو اینکه در صورتجلسه برای بعضی از اعضای هیات رییسه تکلیفی تعیین شده باشد.

ماده ۱۳- وظایف مشترک هیات رییسه:

۱- پیگیری و اجرای بندهای (الف)،( د)، ( هـ)،( ز)،( ح )،(ط)،( ن)،( ع)و (ف) ماده ۳۷ قانون.

۲- برنامه ریزی برای اداره اتاق، تهیه برنامه مدون برای ارتقاء فعالیت های آن، انجام مقدمات تشکیل کمیسیون ها، پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس.

۳- برنامه ریزی در راستای اجرای سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی، برنامه چشم انداز و برنامه پنج ساله توسعه، با تکیه بر شفافیت و روان سازی نظام توزیع، ارتقاء سطح خدمات رسانی به مردم، کاهش هزینه های مبادلاتی از تولید تا مصرف و ...

۴- برنامه ریزی در جهت بهبود بهره وری فعالیت های صنفی و اتحادیه های تحت پوشش.

۵- موافقت با ایجاد مراکز آموزشی و پژوهشی با توجه به نیازهای اتحادیه ها.

۶- بررسی پیش نویس بودجه، ترازنامه و صورت های مالی اتحادیه ها .

۷- ارایه پیش نویس بودجه، ترازنامه و صورت های مالی اتاق به اجلاس برای تصویب، پس از بررسی توسط کمیسیون بودجه اتاق.

۸- شناسایی موانع صدور پروانه کسب و ارایه پیشنهادات اصلاحی به دبیرخانه هیات عالی نظارت.

۹- اعلام نظر نسبت به اعتراض متقاضیان پروانه کسب (حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از دریافت اعتراض).

۱۰-تهیه و تنظیم دستورجلسه اجلاس و عنداللزوم ارجاع به کمیسیون ها برای بررسی و تحقیق.

۱۱- سایر وظایف و اختیارات پیش بینی شده در قانون و آیین نامه ها.

ماده ۱۴- وظایف هریک از اعضای هیات رییسه:

رییس:

۱- انجام امور اجرایی اتاق و اداره جلسات هیات رییسه و اجلاس.

۲- شرکت در جلسات مرتبط به نمایندگی اتاق اصناف (نظیر جلسات کمیسیون نظارت و شورای اداری)

۳- امضای کلیه اسناد و مکاتبات اتاق.

۴- ارایه گزارش عملکرد هیات رییسه به اجلاس.

۵- موافقت با مرخصی و ماموریت روسای اتحادیه ها و اعضای هیات رییسه.

۶- اخذ موافقت رییس کمیسیون نظارت جهت مرخصی و ماموریت خود.

۷- پیگیری فعالیت های توسعه ای اتاق از جمله آموزش، پژوهش، ارتقا و بهره وری و توسعه صادرات.

۸- پیگیری عملکرد برنامه های مدون اتاق.

۹- پیگیری برنامه های پژوهشی و آموزشی مورد نیاز اتاق و یا ایجاد مراکز موصوف.

۱۰- ارایه گزارشات و نظرات تخصصی برای اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و بهبود مستمر محیط کسب و کار به اتاق اصناف ایران و مقامات ذی ربط.

نواب رییس:

۱- در غیاب رییس اتاق(هنگام مرخصی یا ماموریت)، نواب رییس(به ترتیب سمت)، وظایف وی را بر عهده دارند.

۲- حضور در جلسات کمیسیون نظارت (نواب رییس به ترتیب سمت).

۳- شرکت در جلسات کاری با هماهنگی رییس اتاق.

۴- پیگیری و انجام وظایف محوله از سوی رییس اتاق.

دبیر:

۱- تهیه و تنظیم دستور جلسه و صورتجلسات هیات رییسه و اجلاس.

۲- بررسی نامه ها جهت طرح در جلسات هیات رییسه و اجلاس با هماهنگی رییس اتاق.

۳- هماهنگی امور کمیسیون ها تحت نظارت رییس اتاق.

خزانه دار:

۱-مسئولیت نظارت بر امور مالی اتاق.

۲- تهیه پیش نویس بودجه، ترازنامه و صورت های مالی سالانه اتاق.

اظهارنظر در خصوص عملکرد مالی اتاق به هیات رییسه به صورت ماهانه.

۴- ارایه نظرات مشورتی به اتحادیه ها در تهیه و تنظیم بودجه، ترازنامه و صورت های مالی سالانه.

۵- پیگیری و نظارت بر جذب منابع و مخارج بودجه بر اساس الگوی مصوب و رعایت مقررات لازم الاجرا.

تبصره: اسناد و اوراق مالی اتاق مانند چک ها، بروات، سفته هاو قراردادها با امضاء رییس و خزانه دار و در غیاب هر یک (هنگام مرخصی یا ماموریت) نایب رییس اول جایگزین می­شود.

طرز تشکیل اجلاس، وظایف و اختیارات آن

ماده ۱۵- اجلاس اتاق از روسای اتحادیه ها برای انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در قانون و این آیین نامه تشکیل می­شود. مدت ماموریت نماینده هر اتحادیه در اتاق اصناف تا پایان مدت ماموریت او در هیات مدیره اتحادیه است و در صورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق اجتماعی، استعفا، حجر یا عزل هر نماینده، وفق مواد (۲۲) و (۲۳) قانون، جایگزین وی برای مدت باقیمانده تعیین می­شود.

ماده ۱۶- طرز تشکیل جلسات:

۱-اجلاس اتاق اصناف حداقل هر ماه یک بار و با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با نصف به علاوه یک آرا حاضرین معتبر خواهد بود.

۲-دعوتنامه حاوی دستور جلسه، ساعت، تاریخ و محل تشکیل اجلاس به همراه یک نسخه از گزارشات کمیسیون ها، می بایست حداقل یک هفته قبل از تشکیل اجلاس به اطلاع اعضا برسد. دستور جلساتی که به اطلاع اعضا نرسیده باشد قابل طرح نخواهد بود.

موضوعات دارای اولویت بنا به پیشنهاد رییس و تصویب اجلاس و یا پیشنهاد یک پنجم اعضا در همان جلسه قابل طرح خواهد بود. در صورت ضرورت از افراد ذی صلاح و صاحب نظر بدون داشتن حق رای ، برای حضور در اجلاس دعوت به عمل می­آید.

تبصره- بودجه پیشنهادی ، ترازنامه و صورت های مالی اتحادیه ها همچنین بودجه پیشنهادی، ترازنامه و صورت های مالی اتاق خارج از نوبت در دستور جلسه اجلاس قرار می­گیرند. گزارش های مربوط باید قبل از اجلاس در اختیار اعضا قرار گیرد.

۳-هر یک از اعضا می­بایست رئوس مطالبی را که برای طرح در جلسه دارند به صورت مکتوب اعلام نمایند هیات رییسه موظف است در صورت عدم الویت طرح موضوع در اجلاس، دلایل آن را به صورت کتبی به اطلاع وی برساند.

۴-اجلاس فوق العاده، حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از دریافت دستور رییس کمیسیون نظارت یا درخواست اکثریت اعضای هیات رییسه و یا یک سوم اعضای اجلاس با ارسال دعوتنامه برای اعضا تشکیل می­گردد.

۵-در هر اجلاس قبل از قرائت دستور جلسه، سه نفر از اعضاء می­توانند با رعایت مقررات این آیین نامه، به ترتیب نوبت ثبت شده، هر کدام حداکثر به مدت ده دقیقه در رابطه با مسائل صنفی صحبت کنند . در صورتی که تعداد اعضای بیشتری متقاضی باشند، هیات رییسه می تواند با درخواست آنان موافقت نماید. سپس دستور کار توسط رییس جلسه قرائت و پس از گزارش هیات رییسه یا نماینده کمیسیون ها، حداقل یک نفر موافق و یک نفر مخالف می توانند هر کدام حداکثر به مدت ده دقیقه صحبت کنند سپس رای گیری آغاز می­شود.

۶-نحوه رای گیری در تصمیم گیری ها (به صورت علنی یا مخفی) توسط اجلاس تعیین می­گردد.

۷-چنانچه دستور جلسه در ارتباط با هر یک از اتحادیه های صنفی باشد ارایه نظرات نماینده آن اتحادیه قبل از رای گیری ضروری می­باشد.

۸-در صورت تشخیص اکثریت هیات رییسه یا درخواست یک سوم اعضا، موضوع دستور جلسه برای بررسی و تحقیق بیشتر به کمیسیون یا کمیسیون های مربوط ارجاع می­شود.

۹-شرح تصمیمات متخذه ، تاریخ و اسامی اعضای حاضر و غایب می بایست توسط دبیر در صورتجلسه درج و پس از امضای حاضرین نسخه ای از آن در اختیار کلیه اتحادیه ها قرار گیرد.

ماده ۱۷- وظایف و اختیارات اجلاس اتاق:

۱-بررسی و تصویب بندهای (ب)، (ج)،(و)،(ی)،(ک)،(م)،(س)،(ص)،(ق)،(ر) ماده ۳۷ قانون.

۲-انتخاب هیات رییسه اتاق.

۳-انتخاب اعضای کمیسیون ها با پیشنهاد هیات رییسه اتاق.

 

طرز تشکیل کمیسیون های اتاق، وظایف و اختیارات آن

ماده ۱۸- پس از انتخاب هیات رییسه ، اعضای اجلاس از بین خود و سایر اعضای هیات مدیره اتحادیه ها، اعضای کمیسیون های اتاق را با پیشنهاد هیات رییسه برای همان دوره انتخاب می کنند . تعداد اعضای کمیسیون ها در شهرستان های مراکز استان ها حداقل پنج نفر و در سایر شهرستان ها حداقل سه نفر است. هر کمیسیون دارای یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس و مابقی عضو می­باشند.

با اعلام کتبی رییس اتاق، افراد می­توانند برای هر یک از کمیسیون ها ثبت نام نمایند. دبیر اجرایی اتاق موظف است به منظور آشنایی بیشتر اعضا با داوطلبان، فهرست اسامی، میزان تحصیلات و سوابق تجربی آنان را ضمیمه دعوتنامه برگزاری اجلاس به اطلاع کلیه اعضا اجلاس برساند. در صورتی که تعداد داوطلبان بیشتر از تعداد اعضای کمیسیون باشد، با رای مخفی اعضا انتخاب می شوند و در صورت تساوی آرا به حکم قرعه عمل می شود. نتیجه آرا در همان اجلاس به وسیله دبیر اجرایی اتاق اعلام می­گردد.

تبصره- عضویت هیات رییسه در کمیسیون ها ممنوع است و سایر اعضای اجلاس نیز فقط می توانند عضو یکی از کمیسیون ها باشند.

ماده ۱۹- طرز تشکیل جلسات کمیسیون ها:

۱-جلسات کمیسیون ها هر ماه حداقل یک بار تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت اعضای کمیسیون معتبر می­باشد.

۲- دعوتنامه حاوی دستور جلسه، مستندات مربوط، ساعت، تاریخ و محل جلسه باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل کمیسیون به اطلاع اعضا برسد.

۳- شرح تصمیمات متخذه، تاریخ و اسامی اعضای حاضر و غایب بایستی توسط دبیر در صورتجلسه درج و پس از امضای کلیه حاضرین نتیجه به هیات رییسه اعلام شود.

تبصره- رییس اتاق موظف است از بین کارکنان اتاق یک نفر کارشناس مجرب را به عنوان دبیر امور کمیسیون انتخاب و در اختیار هر کمیسیون قرار دهد. انتخاب یک نفر به عنوان دبیر کلیه کمیسیون ها نیز بلامانع است.

ماده ۲۰- وظایف و اختیارات مشترک کمیسیون ها:

۱-بررسی و رسیدگی به موضوعات ارجاعی و گزارش نتیجه آن.

۲-ارایه برنامه مدون جهت ارتقاء فعالیت های مرتبط با کمیسیون.

۳-ارایه گزارش ماهیانه از عملکرد کمیسیون به هیات رییسه برای طرح در اجلاس.

۴-دعوت از نماینده اتحادیه ذی ربط و افراد صاحب نظر حسب مورد بدون داشتن حق رای.

ماده ۲۱- اتاق دارای کمیسیون های (۱) بازرسی و رسیدگی به شکایات (۲) حل اختلاف و تشخیص (۳) امور اقتصادی (۴) آموزش و پژوهش (۵) بودجه و تشکیلات (۶) امور اجتماعی و فرهنگی خواهد بود.

در صورتی که به تشخیص هیات رییسه، موضوعی به دو یا چند کمیسیون مرتبط باشد، کمیسیون مشورتی از روسای کمیسیون های ذی ربط تشکیل می­شود.

تبصره- در اتاق هایی که تعداد داوطلبان برای تشکیل کمیسیون های مستقل موضوع این ماده (بجز کمیسیون بازرسی ) کافی نباشد، به تشخیص هیات رییسه کمیسیون های مشترک از ادغام دو یا چند کمیسیون، تشکیل می شود. در صورت ضرورت، تشکیل کمیسیون جدید به تشخیص هیات رییسه و با رعایت مفاد این آیین نامه بلامانع است.

کمیسیون بازرسی و رسیدگی به شکایات: این کمیسیون برای بازرسی و نظارت بر عملکرد اتحادیه ها در اجرای قانون خصوصا نحوه صدور پروانه کسب و انجام وظایف محوله در ماده (۳۹) قانون تشکیل می­شود. کمیسیون موظف است به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات صنفی به صورت دوره ای، موردی و یا بر اساس شکایات و اعتراضاتی که به اتاق می­رسد، عملکرد اتحادیه ها را مورد بررسی و بازرسی قرار داده و نتیجه بررسی خود را از طریق هیات رییسه به کمیسیون نظارت گزارش کند.

کمیسیون حل اختلاف و تشخیص: این کمیسیون به منظور بررسی اختلافات صنفی فی مابین افراد و اتحادیه های صنفی موضوع تبصره (۳) بند (ط) ماده (۳۰) قانون، راهنمایی صنوف و اتحادیه ها، بررسی ضوابط داخلی اتحادیه ها، تشکیل، تقسیم و یا ادغام اتحادیه ها، نوع کالاها و خدمات و درجه بندی واحدهای صنفی موضوع بندهای(الف)،(ج) و (ی) ماده (۳۷) قانون ، تشکیل می­شود.

کمیسیون امور اقتصادی: این کمیسیون برای بررسی و ارایه راهکارهای لازم برای تسهیل و بهبود محیط کسب و کار اصناف و پیشنهاد جهت تنظیم ساعت کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی موضوع بند (م) ماده (۳۷) قانون، بررسی مشکلات و نحوه اعمال سیاست های تشویقی برای اصناف به ویژه صنوف تولیدی، بیمه، مالیات، ارتقاء بهره وری در تولید و صادرات کالا و عرضه خدمات، نرخ کالاها و خدمات، برگزاری نمایشگاه های صنفی، حراج ها، فروش فوق العاده، شناسایی نیازهای بنگاه های کوچک و متوسط، افزایش سطح رقابت و تنظیم بازار، شفافیت عرضه و توزیع کالا و نیز تهیه گزارشات تحلیلی صنفی تشکیل می شود.

کمیسیون آموزش و پژوهش: این کمیسیون برای ارایه راهکارهای مناسب در زمینه ارتقاء دانش، آموزش و مهارت های فنی و حرفه ای صنوف، ارتقاء فرهنگ تحقیق و پژوهش از قبیل انتشار مجلات تخصصی ، برگزاری سمینار و کنفرانس ها و تهیه آیین نامه آموزشی مورد نیاز موضوع بندهای (ب) و(ف) ماده(۳۷) قانون، تشکیل می شود.

کمیسیون بودجه و تشکیلات: این کمیسیون برای بررسی بودجه، ترازنامه و صورت های مالی اتحادیه ها و اتاق همچنین تهیه آیین نامه های مالی، استخدامی و تشکیلاتی مورد نیاز، موضوع بندهای(ب)، (س)،(ص) و(ق) ماده ۳۷ قانون و ارایه راهکارهای مناسب در این خصوص تشکیل می شود.

کمیسیون امور اجتماعی و فرهنگی: این کمیسیون برای پیگیری روابط کار صنوف، شناسایی ناهنجاری های فرهنگی بازار و مطالعه عوامل موثر بر گسترش و تعمیق امور فرهنگی و فضایل اخلاقی نظیر برگزاری جشن ها و مراسم ملی، مذهبی و ورزشی و موضوع بندهای (ز) و(ف) ماده(۳۷) قانون و ارایه راهکارهای لازم برای ترویج فرهنگ کسب و کار حلال تشکیل می­شود.

تبصره- مکاتبات مورد نیاز کمیسیون ها نیز به استثنای دعوتنامه برای اعضا از طریق اتاق انجام می شود.

سایر مقررات

ماده ۲۲- دبیر خانه هیات عالی نظارت موظف است ضمن تهیه تعرفه و فرم های مورد نیاز برای برگزاری انتخابات، در اسرع وقت امکان برگزاری انتخابات الکترونیکی را نیز فراهم آورد.

ماده ۲۳- به تشخیص هیات اجرایی و یا درخواست داوطلبان ، برگزاری جلسه معارفه داوطلبان در شرایط مساوی تحت نظارت این هیات تا حداکثر ۴۸ ساعت قبل از انتخابات بلامانع می­باشد.

ماده ۲۴- مراحل رسیدگی به غیبت اعضاء:

اجلاس اتاق: در صورتی که هر یک از اعضا اجلاس سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب در یک سال غیبت نماید، باید موضوع در اولین جلسه هیات رییسه مطرح و در صورت تشخیص غیر موجه بودن، به کمیسیون نظارت اعلام گردد. چنانچه عضوی به علت ناتوانی جسمی یا بیماری مرتکب غیبت بیش از سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در سال شود، با درخواست هیات رییسه و تایید اجلاس، عدم توانایی وی در ایفای وظایف نمایندگی برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت منعکس می گردد.

هیات رییسه: چنانچه هر یک از اعضا هیات رییسه سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب در یک سال در جلسات غیبت نمایند، رییس کمیسیون نطارت موظف است، مراتب را در اولین جلسه کمیسیون نظارت با حضور وی به منظور اخذ تصمیم مطرح نماید.

کمیسیون: در صورتی که اعضا هر کمیسیون سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب در یک سال غیبت نماید، هیات رییسه در صورت تشخیص غیر موجه بودن موظف است، مراتب را در اولین اجلاس اتاق مطرح و نسبت به انتخاب فرد جدید با رعایت مقررات این آیین نامه، اقدام نماید.

ماده ۲۵- مراحل رسیدگی به استعفا اعضا:

اجلاس اتاق: پس از طرح استعفای هر یک از روسای اتحادیه ها در جلسه هیات مدیره اتحادیه، هیات رییسه موظف است موضوع را با حضور وی در اولین اجلاس مطرح و نتیجه را به رییس کمیسیون نظارت اعلام نماید تا طبق تبصره (۴) ماده (۲۲) قانون اقدام گردد. در صورت عدم ترتیب اثر از سوی هیات مدیره اتحادیه و اتاق اصناف رییس کمیسیون نظارت برابر مقررات به موضوع رسیدگی و اقدام می نماید.

هیات رییسه: استعفا هر یک از اعضا هیات رییسه، در اولین اجلاس اتاق با حضور وی مطرح و نتیجه به رییس کمیسیون نظارت اعلام میشود تا طبق ماده (۱۳) این آیین نامه اقدام گردد.

کمیسیون: در صورت درخواست استعفا هر یک از اعضا کمیسیون ها، موضوع در اولین اجلاس مطرح تا نسبت به انتخاب عضو جایگزین اقدام گردد.

ماده ۲۶- رییس اتاق موظف است به منظور اداره امور اجرایی، نسبت به بکارگیری یک نفر با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و سابقه اجرایی به عنوان دبیر اجرایی اتاق اقدام نماید. رییس اتاق می تواند تمام یا بخشی از وظایف اجرایی خود را در ارتباط با اداره اتاق به دبیر اجرایی تفویض نماید.

ماده ۲۷- رییس اتاق موظف است به منظور انجام هر چه بهتر وظایف قانونی خود از خدمات افراد متخصص به شرح زیر استفاده نماید.

۱-حداقل یک نفر با مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق جهت دفتر حقوقی اتاق اصناف.

۲-یک یا چند نفر با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا بالاتر به عنوان مشاور در زمینه های تخصصی مورد نیاز.

ماده۲۸- چگونگی استخدام و انتصاب مسئولان و مشاورین اتاق اصناف، حقوق و مزایا و وظایف آنان بر اساس مقرراتی است که با پیشنهاد رییس اتاق ایران به تایید دبیرخانه هیات عالی نظارت خواهد رسید.

ماده ۲۹- حق الجلسه اعضا کمیسیون ها و مشاوران در بودجه سالانه پیش بینی و بر حسب ساعت کار قابل پرداخت است.

ماده ۳۰- این آیین نامه در اجرای ماده (۳۶) قانون نظام صنفی ، مشتمل بر (۳۰) ماده و (۱۸) تبصره تهیه و در تاریخ .............. توسط وزیر صنعت ، معدن و تجارت مورد تصویب قرار گرفت و از تاریخ تصویب، آیین نامه های قبلی لغو می­گردد.

http://www.mosms.ir/ShowContent/4212

آیین نامه اجرایی میزان و نحوه دریافت منابع مالی اتاق اصناف شهرستان ها

(موضوع ماده37 مکرر قانون نظام صنفی (

منابع مالی اتاق اصناف

ماده 1- منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از :

1-  بیست درصد دریافتی از درآمد اتحادیه¬ها.

2-  درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره(7) ماده (72) این قانون.

3-  وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیر موظف به اشخاص حقیقی اعم از دولتی و غیر دولتی.

4-  وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب.(موضوع بند ه ماده 31 قانون نظام صنفی)

ماده2- اتاق اصناف شهرستان صرفاً مجاز به داشتن یک حساب جاری (بهمراه حساب پشتیبان) و یک حساب سپرده می باشد. باپیشنهاد اتاق اصناف ایران امکان تجمیع حسابهای مزبور وجود خواهد داشت.

تبصره- هرگونه تغییر حساب بانکی باید با اعلام قبلی به رئیس کمیسیون نظارت انجام  پذیرد.

ماده 3- اتاق اصناف مکلف است نسبت به پیگیری وصول کلیه  درآمدهای موضوع ماده یک این آیین نامه به حساب جاری اتاق در پایان هر فصل اقدام نماید.(بندهای 1 و4 از طریق اتحادیه ها)

ماده 4- ارائه خدمات غیر موظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی صرفا از طریق عقد قرارداد صورت می-گیرد. وجوه دریافتی بابت قرارداد می بایست به حساب جاری اتاق اصناف شهرستان واریز گردد.

ماده 5- وجوه حاصل از سود سپرده و جوایز بانکی مربوط به سپرده، بخشی از منابع مالی اتاق اصناف شهرستان محسوب می شود و می بایست مستقیما به حساب جاری اتاق واریز و در ترازنامه و صورتهای مالی مطابق بند ص ماده 37 قانون ثبت گردد. اسناد مربوط به جوایز غیر نقدی نیز بایستی به نام اتاق اصناف شهرستان انتقال یابد.

ماده 6- اتاق اصناف شهرستان موظف است در راستای اجرای بند (ص) ماده 37 قانون نظام صنفی صورتهای مالی خود را بصورت رایانه ای یادر دفاتر قانونی که قبلا توسط سازمان یا اداره صنعت، معدن و تجارت پلمب شده است ثبت و ترازنامه مربوطه را به کمیسیون نظارت ارائه نماید.

ماده 7– وفق بند (ی) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم ، درآمد اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران از مالیات معاف می باشد.

ماده 8- اتاق اصناف شهرستان ها موظفند حداقل 15 درصد از بودجه سالیانه خود را در جهت ارتقاء توانمندی های علمی و مهارت های تخصصی و افزایش بهره وری اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی اختصاص دهند .

ماده 9- این آئین نامه در اجرای تبصره(1) ماده 37 مکرر قانون نظام صنفی مصوب 12/6/92

مشتمل بر 9 ماده تهیه و در جلسه مورخ 20/12/1392 هیات عالی نظارت تایید و

درتاریخ 28/12/1392 به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید.

http://gatc.ir

دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی و نظارت اتاق های اصناف

و چگونگی نظارت اتاق اصناف ایران بر عملکرد آنها

(موضوع بندهای (ش) ماده37 و ۶ ماده45 قانون نظام صنفی)

تعاریف

ماده ۱- تعاریف:

الف- قانون: قانون نظام صنفی.

ب- بازرس: بازرس فردی است که با پیشنهاد هیات رییسه اتاق اصناف هر شهرستان توسط کمیسیون نظارت در چارچوب مقررارت این دستورالعمل تعیین می شود.

ج- مدیر واحد بازرسی و نظارت: فردی است که توسط هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان و با تایید معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف در چارچوب مقررات این دستورالعمل تعیین می شود.

نحوه تشکیل و وظایف واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستان

ماده ۲- واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستان، واحدی است که توسط اتاق ذی ربط به منظور نظارت و بازرسی بر واحدهای صنفی و رسیدگی به شکایات در چارچوب قانون نظام صنفی تشکیل می شود.

تبصره- تعداد بازرسان مورد نیاز به پیشنهاد اتاق اصناف هر شهرستان و موافقت اتاق اصناف ایران برای مدت معین تعیین می گردند.

ماده ۳- شرایط بکارگیری مدیر واحد بازرسی و نظارت و بازرسان:

الف) نداشتن سوء پیشینه کیفری.

ب) سلامت جسمی و روانی.

ج) عدم اعتیاد به مواد مخدر.

د) گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم به استثناء معافیت پزشکی.

ه) دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در مراکز استان ها و فوق دیپلم در شهرستان ها برای بازرسان و داشتن حداقل لیسانس برای مدیر واحد بازرسی و نظارت ( در رشته های تحصیلی مرتبط به تشخیص اتاق ایران(.

و) حداکثر سن در زمان جذب برای بازرس ۳۵ سال و برای مدیر واحد بازرسی و نظارت ۵۵ سال.

احراز شرایط فوق بر عهده هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان می باشد.

تبصره ۱- بکارگیری بازرس زن برای بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی مختص بانوان الزامی است.

تبصره ۲- بکارگیری کارمندان اتحادیه ها و اتاق های اصناف در واحدهای بازرسی و نظارت به شرط منفک شدن از شغل قبلی، بلامانع می باشد.

تبصره ۳- انتصاب اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و هیات رییسه اتاق های اصناف به عنوان مدیر واحد بازرسی و نظارت ممنوع است.

ماده ۴- وظایف و اختیارات واحد بازرسی و نظارت:

۱- بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی به منظور جلوگیری و بررسی تخلفات مربوط به فصل هشتم قانون.

۲- ارایه اطلاعات و آمار مورد نیاز از شبکه توزیع کالا و خدمات صنفی و همچنین تخلفات واحدهای صنفی به طور مستمر به اتاق اصناف ایران و کمیسیون نظارت ذی ربط.

۳- شناسایی اقلام کالا و خدمات صنفی دارای اولویت برای قیمت گذاری مطابق با دستورالعمل موضوع بند (ط) ماده "۵۵" قانون، جهت اعلام به کمیسیون نظارت و یا اتاق اصناف ایران.

۴- همکاری با بازرسان و ناظران کمیسیون نظارت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شعب تعزیرات حکومتی.

۵- همکاری با اتحادیه های صنفی در شناسایی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب.

ماده ۵- نحوه بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی:

۱- بازرسی و نظارت بر نحوه عرضه کالا و خدمات صنفی دارای اولویت، برابر اعلام مراجع ذی صلاح در قالب تیم های حداقل دو نفره یا در شرایط خاص در قالب تیم های مشترک با بازرسان و ناظران کمیسیون نظارت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و مسئولین شعب تعزیرات حکومتی (بازرس اولویت محور).

۲- بازرسی بر نحوه عرضه سایر کالا و خدمات صنفی براساس گزارش و شکایات (بازرسی شکایات محور).

ماده ۶- نحوه تهیه و ارسال گزارش تخلفات به اتحادیه و شعب تعزیرات حکومتی:

۱- شکایت رسیده باید بلافاصله ثبت و کد رهیگری به شاکی ارایه شود. واحد بازرسی و نظارت موظف است به منظور دریافت شکایات، تنظیم گزارشات بازرسی و ثبت شکایات وارده از نمونه فرم ها ونرم افزارهایی که توسط اتاق ایران ارایه می گردد، استفاده نماید.

۲- ارسال گزارش بازرس به اتحادیه مربوط (ظرف مدت سه روز) با امضاء رییس اتاق اصناف شهرستان و یا مدیر واحد بازرسی و نظارت (با داشتن تفویض اختیار رییس اتاق).

۳- پیگیری اخذ نتیجه، طبق زمان مقرر در قانون از اتحادیه.

تبصره- در صورت وصول گزارش اتحادیه موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی، پرونده را مختومه نماید و نتیجه را ضمن اعلام به شاکی و متشاکی به واحد بازرسی و نظارت نیز اعلام کند.

۴- ارجاع گزارش تخلف به شعب تعزیرات حکومتی در صورت اعتراض شاکی به نظر اتحادیه یا احراز تخلف واحد صنفی از سوی اتحادیه و یا در عدم پاسخگو بودن اتحادیه در زمان مقرر.

چگونگی نظارت اتاق اصناف ایران بر واحدهای بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستانها

ماده ۷- اتاق اصناف ایران موظف است در اجرای بند (۶) ماده "۴۵" قانون به منظور مدیریت، سیاست گذاری، برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت اتاق های اصناف در سطح کشور، نسبت به تشکیل معاونت بازرسی و نظارت اقدام نماید.

تبصره- انتصاب معاون بازرسی و نظارت پس از پیشنهاد رییس اتاق اصناف ایران و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاون توسعه بازرگانی داخلی) بر عهده رییس اتاق اصناف ایران خواهد بود.

ماده ۸- نحوه ایجاد هماهنگی و نظارت اتاق اصناف ایران بر عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت اتاق ها:

۱- پیگیری و نظارت بر تشکیل و عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت اتاق شهرستان ها و مراکز استان ها.

تبصره- اتاق اصناف ایران می تواند از طریق واحدهای بازرسی و نظارت مراکز استان ها نسبت به هماهنگی بین واحدهای بازرسی و نظارت شهرستان های هر استان در چارچوب مقررات اقدام نماید.

۲- ارتقاء نظام بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی با استفاده از روش های کارآمد از جمله روش الکترونیکی با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت.

۳- ایجاد هماهنگی و تعامل لازم بین واحدهای بازرسی و نظارت با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی

۴- دریافت گزارش عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت استان ها و همچنین قیمت اقلام اساسی و ضروری آنها به صورت هفتگی به منظور ارایه به معاونت توسعه بازرگانی داخلی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سایر مسئولین ذی ربط.

۵- شناسایی و تشویق واحدهای بازرسی و نظارت برتر استان ها براساس شاخص های ارزیابی عملکرد.

سایر مقررات

ماده ۹- منابع مالی واحدهای بازرسی و نظارت عبارتند از:

۱- از محل منابع مالی اتاق اصناف شهرستان.

۲- از محل منابع مالی اتاق اصناف ایران از جمله درآمدهای ناشی از جرائم دریافتی (موضوع تبصره (۷) ماده "۷۲" قانون) متناسب با برنامه ها و عملکرد ( از جمله تعداد پرونده های متشکله و میزان ارزش ریالی تخلفات) مطابق ماده "۶" آیین نامه اجرایی ماده "۴۷" قانون و وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع تبصره (۱) ماده "۳۱" قانون).

تبصره- اتاق اصناف شهرستان ها موظفند، معادل وجوه مذکور را در بودجه سنواتی پیش بینی تا پس از تصویب کمیسیون نظارت و تامین اعتبار هزینه نمایند.

ماده ۱۰- دروه های آموزشی ویژه بازرسان توسط سازمان تعزیرات حکومتی و برای سایر دوره های مورد نیاز از جمله برای مدیران واحدهای بازرسی و نظارت از طریق اتاق اصناف شهرستان ها با هماهنگی اتاق اصناف ایران برگزار می گردد.

ماده ۱۱- رسیدگی به تخلفات مدیر واحد بازرسی و نظارت و بازرسان بر عهده هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان خواهد بود.

ماده ۱۲- این دستورالعمل در اجرای بند (ش) ماده "۳۷" و بند (۶) ماده "۴۵" قانون نظام صنفی مشتمل بر ۱۲ ماده و ۸ تبصره با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و اتاق اصناف ایران تهیه و در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۳ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید.

http://www.mosms.ir/ShowContent/874

 (دستورالعمل نحوه تنظیم ساعت کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی

 موضوع تبصره بند (م) ماده37 قانون نظام صنفی)

ماده ۱ـ تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفی.

دبیرخانه: دبیرخانه هیأت عالی نظارت.

کمیسیون نظارت: کمیسیون نظارت شهرستان.

اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان.

نحوه تصویب ساعات کار واحدهای صنفی

ماده ۲ـ اتاق اصناف می­بایست با توجه به طبیعت و نوع کار واحدهای صنفی و با استفاده از ظرفیت کمیسیون امور اقتصادی اتاق نسبت به تنظیم ساعت کار و ایام تعطیل آنان اقدام و پس از تایید اجلاس اتاق برای تصویب به کمیسیون نظارت ارسال نماید.

ماده ۳ـ کمیسیون نظارت موظف است با در نظر گرفتن نوع فعالیت و ملاحظات لازم دیگر (از جمله سیاحتی، زیارتی و انتظامی) پیشنهاد اتاق را در جلسه کمیسیون مطرح و اتخاذ تصمیم نماید.

تبصره – ساعات کار واحدهای صنفی تحت پوشش اتحادیه کشوری تابع ساعت کار فروشگاه یا دفتر مرکزی و یا حسب مورد دستگاه تخصصی ذیربط می­باشد.

نحوه تعیین ایام تعطیل واحدهای صنفی

ماده ۴- ایام تعطیل واحدهای صنفی مطابق تقویم رسمی کشور می­باشد، کمیسیون نظارت موظف است برای ایام تعطیل و ایام خاص (نظیر ماه مبارک رمضان و تعطیلات نوروز) حسب ضرورت نسبت به تعیین شیفت کاری جهت رسته­ها و یا تعدادی از واحدهای صنفی، به منظور جلوگیری از عسر و حرج مردم در تامین مایحتاج ضروری اقدام نماید.

سایر مقررات

ماده ۵- اتاق اصناف با همکاری اتحادیه ها ذی ربط می­بایست مصوبات کمیسیون نظارت درخصوص ساعت کار و ایام تعطیل را از طریق درج در روزنامه های کثیرالانتشار محلی و یا سایر طرق مقتضی به اطلاع واحدهای صنفی مربوطه و مصرف کنندگان برساند.

ماده ۶- واحدهای صنفی می­بایست اطلاعیه ساعت کار خود را در محل کسب به نحوی که در معرض دید همگان باشد نصب نمایند.

ماده۷- اتحادیه­های صنفی موظفند ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تصویب ساعات کار و ایام تعطیل، نحوه اجرا و بازخورد آن را جهت انجام اصلاحات احتمالی از طریق اتاق اصناف به کمیسیون نظارت گزارش نمایند. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای ساعت کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی به ترتیب برعهده اتحادیه و اتاق اصناف می­باشد.

تبصره – در صورت عدم رعایت مقررات ساعات کار از سوی واحدهای صنفی می­بایست مطابق بند (۴) ماده (۲) آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۸ قانون اقدام گردد.

ماده ۸- این دستورالعمل در اجرای تبصره بند (م) ماده ۳۷ قانون نظام صنفی، مشتمل بر ۸ ماده و ۲ تبصره، با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و در تاریخ .................... به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است.

http://www.mosms.ir/ShowContent/4193

دستورالعمل اجرایی نحوه برگزاری انتخاب نمایندگان اتاق اصناف استان ها در اتاق اصناف ایران

(موضوع ماده۴۲ قانون نظام صنفی)

تعاریف

ماده۱- تعاریف:

۱- اتاق ایران: اتاق اصناف ایران

۲- اتاق شهرستان: اتاق اصناف شهرستان

۳- سازمان: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

۴- انتخابات: انتخابات نمایندگان اتاق اصناف استان ها در اتاق ایران

تعداد نمایندگان اتاق اصناف استان ها

ماده۲- اعضای هیأت رییسه اتاق شهرستان­ها از بین خود (داوطلبان) و با رای مخفی، نمایندگان استان در اتاق ایران را به ترتیب زیر با نظارت کمیسیون مرکز استان انتخاب می­نمایند.

الف- تعداد نمایندگان اتاق شهرستان­های هر استان در اتاق ایران یک نفر است و به ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می­شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رای مخفی اعضای هیأت رییسه اتاق شهرستان­های آن استان به ترتیب اکثریت آراء انتخاب و به دبیرخانه هیأت عالی نظارت معرفی می­گردند.

تبصره۱- رییس اتاق مرکز استان علاوه بر تعداد نمایندگان منتخب یکی از نمایندگان آن استان در اتاق ایران است.

تبصره۲- تعداد نمایندگان استان تهران در اتاق ایران حداکثر بیست نفر و سایر استان­ها حداکثر ده نفر خواهد بود.

تبصره۳- ترکیب نمایندگان استان در اتاق ایران همواره نیمی از صنوف تولیدی- خدمات فنی و نیم دیگر از صنوف توزیعی- خدماتی می­باشد. چنانچه تعداد نمایندگان مذکور فرد باشد نسبت فوق بدون درنظر گرفتن رییس اتاق مرکز استان تعیین می­گردد.

ب- تعداد نمایندگان اتاق شهرستان­های هر استان در اتاق ایران براساس آمار تعداد واحدهای صنفی هر استان در سامانه اصناف توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت محاسبه و به سازمان­ها اعلام خواهدشد.

هیأت اجرایی برگزاری انتخابات

ماده۳- به منظور برگزاری انتخابات، هیأت اجرایی در مرکز استان با ترکیب نمایندگان دستگاه­های زیر تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر می­باشد:

الف- سازمان(به عنوان رییس)

ب- استانداری

ج- رییس اتاق مرکز استان

تبصره- محل استقرار هیأت اجرایی در سازمان و جلسات آن با حضور حداقل دو نفر رسمیت می­یابد.

ماده۴- دبیرخانه هیأت عالی نظارت موظف است دو ماه قبل از پایان دوره قانونی اتاق ایران مقدمات برگزاری همزمان انتخابات را حتی­المقدور در سراسر کشور با ارائه برنامه زمانبندی­شده فراهم نماید. کمیسیون­های نظارت مراکز استان­ها موظفند بر این اساس دستور برگزاری انتخابات را به هیأت اجرایی صادر نمایند تا انتخابات در مهلت مذکور برگزار گردد.

ماده۵- هیأت اجرایی موظف است پس از صدور دستور انجام انتخابات، نسبت به فراخوان ثبت­نام (حاوی زمان، مکان ثبت­نام و تعداد داوطلبان مورد نیاز) اقدام و از اعضای هیأت رییسه اتاق شهرستان­ها دعوت نماید تا ظرف مهلت یک هفته جهت ثبت­نام به سازمان­ها و ادارات تابعه مراجعه نمایند.

تبصره۱- فراخوان ثبت­نام فقط به روش­های ذیل مجاز است: (حتی­المقدور هر سه روش یا حداقل دو روش)

الف- انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار

ب- ابلاغ آگهی به کلیه اعضای هیأت رییسه اتاق شهرستان­ها توسط سازمان و ادارات تابعه

ج- ارسال پیامک برای کلیه اعضای هیأت رییسه اتاق شهرستان­ها

تبصره۲- داوطلبان مکلفند شخصاً با مراجعه به سازمان و یا ادارات تابعه و ارائه تصویر اعتبارنامه عضویت در هیأت رییسه اتاق شهرستان نسبت به تکمیل پرسشنامه و ثبت­نام اقدام نمایند. (مطابق فرم پیوست)

ماده۶- هیأت اجرایی موظف است ظرف مهلت پانزده روز پس از ثبت نام، نسبت به فراخوان انتخابات (حاوی تاریخ، ساعت و محل اخذ رای، اسامی داوطلبان به ترتیب حروف الفبا و تعداد نمایندگان مورد نیاز) اقدام نماید.

تبصره- فراخوان انتخابات فقط به روش­های ذیل مجاز است. (حتی­المقدور هر سه روش یا حداقل دو روش)

الف- انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار

ب- ابلاغ آگهی به کلیه اعضای هیأت رییسه اتاق اصناف شهرستان­ها

ج- ارسال پیامک برای کلیه اعضای هیأت رییسه اتاق شهرستان­ها

ماده۷- انتخابات نمایندگان در دور اول با حضور حداقل دو سوم اعضای اتاق شهرستان­ها، رسمیت می­یابد. در صورت نرسیدن به نصاب لازم، هیأت اجرایی مکلف است (مطابق ماده۶ این دستورالعمل) نسبت به فراخوان و برگزاری انتخابات با حداقل یک­چهارم اعضای اتاق شهرستان­ها، ظرف مدت ده روز اقدام نماید.

برگزاری انتخابات

ماده۸- وظایف هیأت اجرایی در روز برگزاری انتخابات:

۱- صدور مجوز ورود به محل اخذ رای برای برگزارکنندگان انتخابات.

۲- جلوگیری از ورود افراد غیرصنفی و کارکنان اتاق­ها به محل اخذ رای. (موارد استثناء با مجوز رییس هیأت اجرایی می­باشد).

۳-الصاق فهرست اسامی داوطلبان به همراه عکس آنها با خط درشت و خوانا به ترتیب حروف الفبا قبل از شروع رای­گیری در محل اخذ رای به تفکیک صنوف تولیدی- خدمات فنی و توزیعی- خدماتی.

۴- باز و بسته و ممهور نمودن صندوق رای خالی قبل از شروع رای­گیری در حضور جمع و تهیه صورتجلسه به امضای اعضای هیأت اجرایی در محل اخذ رای.

۵- تطبیق رای­دهندگان با فهرست اسامی اعضای هیأت رییسه اتاق شهرستان­ها با رویت کارت شناسایی معتبر.

تبصره- وکالت برای دادن رای ممنوع است.

۶- جلوگیری از هرگونه تبلیغات انتخاباتی در ساختمان محل اخذ رای و اخراج افراد متخلف از محل رای­گیری.

۷- تمدید ساعت رای­گیری برای همان روز در صورت تشخیص هیأت اجرایی با تنظیم صورتجلسه.

۸- بازنمودن صندوق، قرائت و شمارش آراء ماخوذه پس از پایان مهلت اخذ رای و تنظیم صورتجلسه مشتمل بر تعداد آراء ماخوذه هریک از داوطلبان در حضور آنان. (در صورت تمایل آنها)

۹- اعلام نتیجه انتخابات مشتمل بر تعداد آراء ماخوذه هریک از داوطلبان. (در صورت تقاضای آنها)

۱۰- ارسال صورتجلسه انتخابات به کمیسیون نظارت، پس از پایان شمارش آراء.

۱۱- درصورتی که به تشخیص هیأت اجرایی به دلیل تنش، عدم امنیت و یا بروز حوادث غیرمترقبه برگزاری انتخابات غیرممکن باشد می­بایست با تنظیم صورتجلسه­ ای انتخابات را متوقف نموده و در اولین فرصت نسبت به تجدید روز رای­گیری اقدام گردد.

کیفیت شمارش آراء

ماده۹- نحوه شمارش آراء:

۱- تعداد رای­دهندگان با آراء ماخوذه تطبیق و برگه­های رای زاید بر تعداد تعرفه، به قید قرعه از کل برگ­های رای کسر می­شود. اما چنانچه تعداد آراء ماخوذه کمتر از تعداد رای­دهندگان باشد نتیجه در صورتجلسه منعکس می­شود.

۲- درصورتی که اسامی نوشته شده در برگ رای بیش از تعداد داوطلبان باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی­شود.

۳- درموارد ذیل برگه­های رای باطل لیکن جزء آراء ماخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه قید و برگه­های مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهدشد.

الف) آراء ناخوانا.

ب) آراء حاوی اسامی غیراز داوطلبان.

ج) آراء سفید ریخته­شده در صندوق.

۴- در صورتی که نام یک داوطلب در برگه رای مکرر نوشته­شده باشد فقط یک رای برای او محسوب می­شود.

۵- در صورت تساوی آراء دو یا چند نفر از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نیاز از بین آنها با توافق ذینفعان و درغیراین­صورت از طریق قرعه­کشی توسط هیأت اجرایی و در حضور آنان انجام می­شود.

۶- درصورتی که نام­خانوادگی دو یا چند نفر از داوطلبان یکی باشد و در برگ رای فقط نام­خانوادگی قیدگردیده مجموع این گونه آراء به طور مساوی بین داوطلبان هم نام تقسیم و در مورد رای یا آراء باقی­مانده غیرقابل تقسیم به حکم قرعه عمل خواهد شد.

رسیدگی به شکایات

ماده۱۰- رسیدگی به شکایات داوطلبان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات:

۱- چنانچه هریک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات معترض باشند می­توانند حداکثر ظرف مدت سه روز کاری پس از انتخابات شکایات خود را کتباً و با ذکر دلیل به کمیسیون نظارت مرکز استان تسلیم نمایند.

۲- رییس کمیسیون نظارت موظف است شکایت شاکی را حداقل ظرف پانزده روز در کمیسیون نظارت مورد رسیدگی قرارداده و نتیجه را به شاکی ابلاغ نماید. رای کمیسیون در این مورد قطعی و لازم­الاجرا است.

ماده۱۱- درصورت عدم وصول و یا رد شکایت در موعد مقرر، سازمان موظف است صورتجلسه انتخاب را به همراه تاییدیه کمیسیون نظارت به دبیرخانه هیأت عالی نظارت ارسال نماید.

سایر مقررات

ماده۱۲- درصورت احراز هرگونه قصور یا تقصیر اعضاء هیأت اجرایی در ایفای وظایف محوله مخصوصاً برگزاری به موقع انتخابات که منجر به تضییع حقوق اشخاص گردد، برابر مقررات با افراد خاطی رفتار خواهد شد.

ماده۱۳- درصورت عدم حضور هریک از اعضاء هیأت اجرایی، انتخابات تعطیل نمی­گردد و رییس کمیسیون نظارت موظف است نسبت به تعیین عضو جایگزین اقدام نماید.

ماده۱۴- این دستورالعمل در اجرای ماده۴۲ قانون نظام صنفی مصوب۱۲/۶/۹۲ مشتمل بر ۱۴ماده و ۷تبصره تهیه و در تاریخ۲۲/۴/۱۳۹۳ توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد تصویب قرارگرفت و از تاریخ تصویب، دستورالعمل قبلی لغو می­گردد.

http://asnafshemiran.ir/ShowContent/93

آیین نامه اجرایی نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف ایران

(موضوع تبصره2 ماده43 قانون نظام صنفی)

 تعاریف

ماده 1- تعاریف:

1-قانون : قانون نظام صنفی

2- اتاق ایران: اتاق اصناف ایران

3- دبیرخانه هیات: دبیرخانه هیات عالی نظارت

4- انتخابات: انتخابات هیات رئیسه اتاق

5- هیات اجرایی: هیات اجرایی انتخابات اتاق اصناف ایران

انتخاب کنندگان

ماده 2- اعضای اتاق ایران (اجلاس) که مطابق دستورالعمل ماده 42 قانون توسط هیات رییسه اتاق های اصناف شهرستانهای کشور تعیین می شوند.

داوطلبان و شرایط آنها

ماده 3- اعضای اتاق ایران در صورت داشتن شرایط زیر می توانند داوطلب عضویت در هیات رییسه شوند:

1- حداقل یک دوره سابقه عضویت در هیات رئیسه اتاق شهرستان یا اتاق ایران (با ارائه اعتبارنامه).

2- نداشتن سوء پیشینه کیفری و عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حَجر، ورشکستگی و افلاس

(با استعلام از مراجع ذیصلاح قضایی).

3- پروانه کسب معتبر دائم (با ارائه  تصویر پروانه کسب و استعلام از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه)

4- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد سال

ماده 4-  هیات رییسه اتاق ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف تولیدی – خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی – خدماتی است که با رای مخفی اعضای اتاق ایران برای مدت چهارسال انتخاب

می شوند . نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت ، معدن و تجارت با تصویب هیات عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی تعیین می شود.

تبصره – تعداد داوطلبان ثبت نام شده نباید کمتر از 10 نفر باشد (حداقل پنج نفر از صنوف توزیعی و خدماتی و پنج نفر از صنوف تولیدی و خدمات فنی) در غیراین صورت هیات اجرایی مکلف است ظرف مدت یک هفته نسبت به تمدید مهلت ثبت نام اقدام نماید.

هیات اجرایی برگزاری انتخابات

 ماده 5- به‏ منظور برگزاری انتخابات، هیأت اجرایی با ترکیب نمایندگان دستگاههای زیر تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر می‏باشد:

الف- دبیرخانه هیات عالی نظارت (به ‏عنوان رییس).

ب-  وزارت کشور.

ج- یک نفر از اعضای اتاق به انتخاب اجلاس ، مشروط بر اینکه فرد مذکور داوطلب انتخابات نباشد.

تبصره – اعضای اتاق ایران در اولین اجلاس با نظارت دبیرخانه هیات از بین اعضا خود نسبت به تعیین نماینده مزبور اقدام می نمایند.

ماده 6- محل استقرار هیات اجرائی در دبیرخانه هیات و زمان شروع ثبت نام، تاریخ برگزاری انتخابات و محل رای گیری توسط هیات اجرائی تعیین می گردد.

ماده 7- هیات اجرایی موظف است پس از دریافت دستور انجام انتخابات، از سوی دبیر هیات عالی نظارت نسبت به فراخوان (حاوی زمان، و مکان ثبت نام) اقدام و از داوطلبان دعوت نماید تا ظرف 15روز جهت ثبت نام به دبیرخانه هیات و یا سازمانهای صنعت ،معدن وتجارت استان مربوط مراجعه نمایند.

تبصره1- فراخوان ثبت نام از طریق انتشار آگهی حداقل در یکی از روزنامه¬های کثیرالانتشار صورت می‏پذیرد.

تبصره2- داوطلبان مکلفند شخصاً با مراجعه به دبیرخانه هیات و یا سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان خود نسبت به تکمیل پرسشنامه (مطابق الگوی دبیرخانه هیات) و ارایه تصویر اعتبارنامه عضویت در هیات رییسه اتاق شهرستان، شناسنامه و کارت ملی به انضمام چهار قطعه عکس 4×3 جهت ثبت نام اقدام نمایند.

کمیته بررسی صلاحیت داوطلبان

ماده 8- به منظور بررسی صلاحیت داوطلبان کمیته¬ای با ترکیب نمایندگان دستگاههای زیر تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آراء صورت می¬گیرد.

1-  وزارت صنعت، معدن و تجارت (بعنوان رییس)

2- وزارت کشور

3-  وزارت دادگستری

تبصره- وظیفه این کمیته تطبیق شرایط مندرج در ماده 3 این آیین¬نامه با داوطلبان است. مسئولیت مکاتبات کمیته و هماهنگی¬های لازم بر عهده رییس کمیته می¬باشد.

 ماده 9- کمیته موظف است پس از دریافت فهرست داوطلبان حداکثر ظرف مدت 30 روز شرایط آنها را برابر بندهای مقرر در ماده (3) این آیین¬نامه بررسی و نتیجه را به هیات اجرائی اعلام نماید.

تبصره- درصورت رد صلاحیت هرکدام از داوطلبان، رییس کمیته موظف است یکماه قبل از انتشار آگهی انتخابات مراتب را به اطلاع داوطلب عدم احراز شرایط شده برساند. داوطلب مذکور می¬تواند ظرف مدت یک هفته با ارایه مدارک مثبته اعتراض خویش را به کمیته مذکور اعلام و درصورت تشخیص این کمیته مبنی بر وارد بودن اعتراض، داوطلبی نامبرده بلامانع خواهد بود.

برگزاری انتخابات

ماده 10- هیات اجرایی موظف است ظرف مدت پانزده روز پس از تایید داوطلبان، نسبت به فراخوان برگزاری انتخابات (حاوی تاریخ، ساعت و محل اخذ رای، اسامی داوطلبان به ترتیب حروف الفبا) اقدام نماید.

تبصره- فراخوان ثبت نام از طریق انتشار آگهی حداقل در یکی از  روزنامه¬های کثیرالانتشار صورت می پذیرد.

ماده 11- وظایف هیات اجرایی در روز برگزاری انتخابات:

1- صدور مجوز ورود به محل اخذ رای برای برگزارکنندگان انتخابات.

2- جلوگیری از ورود افراد غیرصنفی و کارکنان اتاق ایران به محل اخذ رای (موارد استثناء‌ با مجوز رییس هیات اجرایی می‏باشد).

3- الصاق فهرست اسامی داوطلبان با خط درشت و خوانا به ترتیب حروف الفبا به همراه عکس آنها قبل از شروع رای‏گیری در محل اخذ رای به تفکیک صنوف تولیدی – خدمات فنی و توزیعی - خدماتی.

4- باز و بسته و ممهور نمودن صندوق رای خالی قبل از شروع رای‏گیری در حضور جمع و تهیه صورتجلسه به امضای اعضای هیات اجرایی در محل اخذ رای.

5- تطبیق اسامی رای‏دهندگان با فهرست نمایندگان استان‏ها در اتاق ایران با رویت کارت شناسایی معتبر.

تبصره- وکالت برای دادن رای، ممنوع است.

6- جلوگیری از هرگونه تبلیغات انتخاباتی در ساختمان محل اخذ رای و اخراج افراد متخلف از محل رای گیری.

7- در صورت ضرورت،تمدید ساعت رای‏گیری برای همان روز با تنظیم صورتجلسه.

8-  باز نمودن صندوق، پس از پایان مهلت اخذ رای، قرائت و شمارش آراء ماخوذه و تنظیم صورتجلسه.

9- اعلام نتیجه انتخابات مشتمل بر تعداد آراء ماخوذه به هر یک از داوطلبان. ( در صورت تقاضا).

10- ارسال صورتجلسه و گزارش انتخابات برای دبیرخانه هیات .

11- درصورتی که به دلیل تنش، عدم امنیت و یا بروز حوادث غیرمترقبه برگزاری انتخابات غیرممکن باشد باید با تنظیم صورتجلسه‏ای انتخابات را متوقف نموده و در اولین فرصت نسبت به تجدید روز رای‏گیری اقدام گردد.

شمارش آراء

ماده 12 – نحوه شمارش آراء:

1- تعداد رای دهندگان با آراء ماخوذه تطبیق و برگه‏های رأی زاید بر تعداد تعرفه، به قید قرعه از کل برگ‏های رأی کسر می‏شود. اما چنانچه تعداد آرای مآخوذه کمتر از تعداد رأی دهندگان باشد نتیجه در صورتجلسه منعکس می‏شود.

2- درصورتی که اسامی نوشته شده در برگ رأی بیش از تعداد داوطلبان باشد، اسامی اضافه از آخر

خوانده نمی‏شود.

3- در موارد زیر برگه‏های رأی باطل، لیکن جزء آراء مآخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه قید و برگه‏های مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد.

الف) آرای ناخوانا .

ب) آرای حاوی اسامی غیر از داوطلبان.

ج) آرای سفید ریخته شده در صندوق.

4-  درصورتی که نام یک داوطلب در برگه رای مکرر نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او

محسوب می‏شود.

5- درصورت تساوی آرای دو یا چند نفر از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نیاز از بین آنها با توافق ذی نفعان و در غیر اینصورت از طریق قرعه‏کشی توسط هیات اجرایی در حضور آنان انجام می شود.

6- درصورتی‏که نام خانوادگی دو یا چند نفر از داوطلبان یکی باشد و در برگ رأی فقط نام خانوادگی قید گردیده مجموع این گونه آراء به طور مساوی بین داوطلبان هم نام تقسیم و در مورد رأی یا آرای باقی مانده غیر قابل تقسیم به حکم قرعه عمل خواهد شد.

ماده 13- چنانچه هر یک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات معترض باشد می‏تواند ظرف یک هفته از تاریخ برگزاری انتخابات، شکایت خود را کتباً همراه با دلایل و مدارک مربوط به دبیرخانه هیات تسلیم نماید. دبیرخانه هیات موظف است شکایت شاکی را ظرف مدت پانزده روز مورد بررسی قرار داده و درصورت کفایت دلایل و مستندات موضوع را جهت تصمیم گیری در هیات عالی نظارت مطرح نماید. تصمیم هیات عالی نظارت در این¬خصوص قطعی و لازم الاجراست.

ماده 14- درصورت عدم وصول و یا رد شکایت در موعد مقرر، دبیرخانه هیات موظف است ظرف مهلت پانزده روز از هیات رییسه دعوت بعمل آورده تا از بین خود نسبت به تعیین یک نفر رییس– دو نفر نایب رییس (اول و دوم) یک نفر دبیر و یک نفر خزانه‏دار و دو نفر عضو اقدام نمایند.

تبصره- پس از تعیین سمت اعضای هیات رییسه اتاق ایران ، اعتبارنامه آنان ظرف مدت ده روز توسط دبیر هیات عالی نظارت صادر می‏گردد.

ماده 15- انتخابات اعضای هیات رییسه در یک روز با شرکت حداقل دو سوم اعضای اتاق، انجام خواهد شد.

تبصره- درصورت به حد نصاب نرسیدن رای دهندگان در دور اول انتخابات، هیات اجرایی ظرف مدت 15 روز انتخابات دور دوم را برگزار خواهد نمود. انتخابات مطابق مفاد این آیین‏نامه و با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضای اتاق در مرحله دوم معتبر خواهد بود. درصورت به حدنصاب نرسیدن رای دهندگان در این مرحله، موضوع جهت اخذ تصمیم لازم در هیات عالی نظارت مطرح می‏گردد.

سایر مقررات

ماده 16- مدت مسئولیت اعضای هیات رییسه اتاق ایران نمی تواند بیش از مدت باقیمانده عضویت آن ها در اتاق اصناف شهرستان باشد و با پایان یافتن مدت مسئولیت هر عضو ، عضو بعدی که در صورتجلسه انتخابات دارای بیشترین رای باشد با رعایت نصاب مقرر در ماده 43 قانون توسط دبیرخانه هیات جایگزین خواهد شد.

ماده 17 - درصورت استعفا، فوت ، عزل یا حَجر هر یک از اعضای هیات رییسه، موضوع در اولین اجلاس اتاق ایران مطرح و سپس به دبیرخانه هیات اعلام می‏گردد تا مطابق نصاب مقرر در تبصره 1 ماده 42 قانون از نفر بعدی که در صورتجلسه انتخابات دارای رای بیشتری است، دعوت بعمل آورد. در اینصورت انتخابات مجدد داخلی جهت تعیین سمت اعضای هیات رییسه توسط دبیرخانه هیات انجام خواهد شد.

تبصره- درصورت تغییر نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا درخواست اکثریت اعضا ء هیات رییسه و تایید معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت ، معدن و تجارت دبیرخانه هیات موظف است نسبت به برگزاری انتخابات مجدد داخلی بمنظور تعیین سمت اعضاء اقدام نماید.

ماده 18- درصورت استعفای اکثریت اعضای هیات رییسه اتاق، دبیرخانه هیات موظف است نسبت به طرح موضوع در جلسه هیات عالی نظارت به منظور اتخاذ تصمیم لازم اقدام نماید.

ماده 19- این آیین نامه در اجرای  تبصره 2 ماده 43 قانون نظام صنفی مصوب 12/6/92 مشتمل بر 19 ماده و 11 تبصره تهیه و در تاریخ 28/5/1393 توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد تصویب قرارگرفت و از تاریخ تصویب، آیین نامه قبلی لغو می گردد.

آیین نامه اجرایی شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات

 و منابع مالی کمیسیون های تخصصی اتاق اصناف ایران

(موضوع تبصره۴ ماده۴۵ قانون نظام صنفی)

تعاریف

ماده۱- تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفی

اتاق ایران: اتاق اصناف ایران

کمیسیون: کمیسیون تخصصی اتاق اصناف ایران

داوطلبان: داوطلبان عضویت در کمیسیون­ های تخصصی در سراسر کشور

انتخابات: انتخابات کمیسیون­های تخصصی

شرح وظایف کمیسیون­ها

ماده۲- وظایف و اختیارات مشترک کمیسیون­ ها عبارت است از:

۱- بررسی ظرفیت و توانایی­های اصناف در شبکه­های تولید، توزیع، صادرات، تنظیم بازار و ارائه راهکار برای ارتقاء فعالیت اصناف به هیأت رییسه اتاق.

۲- ارائه راهکارهای لازم در خصوص ارتقاء سطح خدمات­ دهی صنوف ذی­ربط.

۳- ارئه پیشنهادهای لازم جهت تهیه و تنظیم دستورالعمل­ های تخصصی صنفی.

۴- ارائه راهکارهای لازم در خصوص ایجاد هماهنگی و تقویت فعالیت شبکه­ای اصناف در راستای توسعه صادرات غیرنفتی.

۵- ارائه راهکارهای لازم در خصوص ایجاد هماهنگی،  تقویت و حمایت از اصناف تولیدی.

۶- ارائه نظرات مشورتی در خصوص به ره­گیری از ظرفیت­های صنفی در جهت ایجاد فضای رقابت بین واحدهای صنفی.

۷- ارائه نظر مشورتی جهت برگزاری همایش­های تخصصی به هیأت رییسه اتاق.

۸- ارائه مشاوره در زمینه موضوعات تخصصی صنفی به سایر دستگاه­ها از طریق اتاق ایران.

۹- ارائه نظرات مشورتی در راستای توسعه تجارت الکترونیکی از طریق اتاق ایران.

۱۰- دریافت نظرات و دیدگاه­های صنفی مرتبط در راستای ارتقاء فعالیت­های صنفی.

۱۱- همکاری با موسسات تحقیقاتی جهت بهبود محیط کسب و کار.

۱۲- شناسایی و ارائه راهکارهای لازم درخصوص رفع موانع تولید در واحدهای تولیدی و نحوه جذب تسهیلات.

تبصره۱- عناوین و تعداد کمیسیون­ها، به پیشنهاد اتاق ایران و تایید دبیرخانه هیأت عالی نظارت می­باشد.

تبصره۲- شرح وظایف تخصصی هر­یک از کمیسیون­ها، بنابر اهمیت نقش صنوف مذکور، در امر تولید، توزیع، خدمات و تنظیم بازار توسط اعضاء کمیسیون تهیه و پس از تصویب هیأت رییسه اتاق ایران و تایید دبیرخانه هیأت، قابل اجرا خواهد بود.

تبصره۳- انحلال یا ادغام  هریک از کمیسیون ­ها با پیشنهاد اتاق ایران و تایید دبیرخانه هیأت عالی نظارت امکان­ پذیر خواهد بود.

شرایط داوطلبان

ماده۳- شرایط داوطلبان عبارت است از:

۱- داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی و یا مدرک دیپلم برای افراد دارای سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه ­های صنفی (با ارائه اعتبارنامه و گواهی معتبر تحصیلی).

۲- پروانه کسب معتبر دائم مرتبط.

 برگزاری انتخابات

ماده۴- به منظور تعیین اعضای هر کمیسیون، انتخابات در دو مرحله برگزار می­گردد. اولین مرحله آن پس از ثبت ­نام اعضای اتحادیه­ ها در هر استان توسط هیأت اجرایی اتاق مرکز استان مربوط برگزار می­گردد تا در آن انتخابات داوطلبان با رای مخفی از بین خود منتخبان استان را انتخاب نمایند. پس­از معرفی منتخبان استان­ها به اتاق ایران دومین مرحله آن، توسط هیأت اجرایی اتاق ایران برگزار گردیده تا به این ترتیب منتخبان با رای مخفی از بین خود اعضای هر کمیسیون را انتخاب نمایند.

ماده۵- هیأت اجرایی در اتاق ایران با ترکیب زیر تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر می­باشد:

۱- یک نفر اعضای هیأت رییسه اتاق ایران.

۲- دو نفر به انتخاب اجلاس اعضای اتاق ایران.

تبصره- به منظور برگزاری انتخابات در هر استان هیأت اجرایی در اتاق مراکز استان­ها با اعضاء متناظر تشکیل می­ گردد.

ماده۶- اعضاء کمیسیون­ ها پنج نفر شامل یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس، یک نفر دبیر و دو نفر عضو به ترتیب اکثریت آراء ماخوذه برای همان دوره تعیین می­ گردند.

ماده ۷- فراخوان ثبت­نام داوطلبان از طریق هر دو روش زیر انجام می­شود:

۱- انتشار آگهی در یکی از روزنامه ­های کثیرالانتشار (حاوی زمان و مکان ثبت نام و شرایط داوطلبان).

۲- اعلام آگهی به اتاق و اتحادیه­ های صنفی ذی­ربط جهت ابلاغ به اعضای اتحادیه ها.

ماده۸- کلیه افراد صنفی واجد شرایط در سطح هر استان می­توانند با مراجعه به هیأت اجرایی مستقر در اتاق اصناف مرکز استان و ارائه تصاویر پروانه کسب، شناسنامه، کارت ملی، مدرک تحصیلی و اصل آنها (جهت تطبیق) به انضمام شش قطعه عکس ۴×۳، نسبت به تکمیل پرسشنامه (مطابق الگوی اتاق ایران) جهت ثبت­نام اقدام نمایند.

تبصره- تعداد نمایندگان استان تهران در کمیسیون تخصصی حداکثر پنج نفر و سایر استان­ها حداکثر سه نفر خواهد بود.

ماده۹- هیأت اجرایی در استان­ها مکلفند ظرف یک ماه پس­از پایان مهلت ثبت­نام، از کلیه ثبت­نام­شدگان دعوت تا از بین خود، نمایندگان آن استان را با رای مخفی و مستقیم، انتخاب نمایند.

ماده۱۰- فراخوان انتخابات توسط حداقل یکی از دو روش زیر انجام می­شود:

۱- انتشار آگهی در یکی از روزنامه ­های کثیرالانتشار (حاوی تاریخ، ساعت و محل اخذ رای و اسامی داوطلبان به ترتیب حروف الفبا).

۲- ابلاغ آگهی به داوطلبان.

ماده۱۱- وظایف هیأت اجرایی استان­ها در روز برگزاری انتخابات:

۱- صدور مجوز ورود به محل اخذ رأی برای برگزارکنندگان انتخابات.

۲- الصاق فهرست اسامی داوطلبان به همراه عکس آن­ها با خط درشت و خوانا به ترتیب حروف الفبا قبل از شروع رأی­ گیری در محل اخذ رأی.

۳- باز و بسته و ممهور نمودن صندوق قبل از شروع رأی ­گیری در حضور جمع و تهیه صورتجلسه با امضای اعضای هیأت اجرایی در محل اخذ رأی.

۴- تطبیق رأی­ دهندگان با فهرست اسامی ثبت­ نام ­شده.

۵- بازنمودن صندوق قرائت و شمارش آرای مأخوذه پس­از پایان مهلت اخذ رآی و تنظیم صورتجلسه نهایی مشتمل بر تعداد آراء مأخوذه هریک از داوطلبان در حضور آنان (در صورت درخواست آنها).

۶- اعلام نتیجه انتخابات مشتمل بر تعداد آرای مأخوذه به هریک از داوطلبان (در صورت تقاضای آنها).

۷- ارسال صورتجلسه انتخابات به هیأت اجرایی سراسری مستقر در اتاق ایران حداکثر ظرف مدت سه روز پس از شمارش آراء.

ماده۱۲- نحوه و کیفیت شمارش آراء، مطابق ماده۱۴ آئین­ نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه­ های صنفی (موضوع تبصره۳ ماده۲۲ قانون) می­باشد.

ماده۱۳- هیأت اجرایی موظف است ظرف مدت یک ماه پس ­از دریافت صورتجلسات استان­ها، مطابق ماده ۱۱ این آیین­ نامه نسبت به برگزاری، انتخابات مرحله دوم اقدام نماید.

ماده۱۴- انتخابات کمیسیون­ ها با شرکت حداقل یک­چهارم نمایندگان استان­ها معتبر خواهد بود و درصورت نرسیدن به نصاب لازم، هیأت اجرایی مکلف است ظرف مهلت یک ماه با رعایت مفاد این آیین­ نامه، نسبت به برگزاری مجدد انتخابات با هر تعداد حاضرین اقدام نماید.

ماده۱۵- هیأت اجرایی با رعایت مفاد ماده۱۲ و ۱۳ این آیین ­نامه نسبت به اخذ رأی اقدام می­نماید. اتاق ایران موظف است صورتجلسه انتخابات را برای دبیرخانه هیأت عالی نظارت ارسال نماید.

ماده ۱۶- نظارت بر حسن برگزاری انتخابات و رسیدگی به شکایات داوطلبان( ظرف سه روز پس از برگزاری انتخابات) بر عهده هیأت رییسه اتاق ایران می­باشد.

سایر مقررات

ماده۱۷- هیأت اجرایی موظف است درصورت درخواست داوطلبان، فهرست و نشانی سایر داوطلبان را جهت انجام تبلیغات انتخابانی، در اختیار آنان قرار دهد.

ماده۱۸- طرز تشکیل جلسات کمیسیون­ها:

۱- جلسات کمیسیون­ها حداقل هرماه یک­بار تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر می­باشد.

۲- دعوت­نامه حاوی دستور جلسه، ساعت، تاریخ و محل جلسه باید حداقل دو هفته قبل از تشکیل کمیسیون با امضای رییس کمیسیون و در غیاب وی نائب­ رییس به اطلاع اعضاء برسد.

۳- شرح تصمیمات متخذه، تاریخ و اسامی اعضای حاضر و غایب بایستی توسط دبیر در دفتر صورتجلسه درج و پس­از امضای اعضای حاضر نسخه­ای از آن در اختیار کلیه اعضا قرارگیرد.

۴-دعوت از افراد صاحب­نظر در جلسات کمیسیون­ ها بدون داشتن حق­رأی بلامانع است.

ماده۱۹- درصورت استعفاء، فوت، بیماری، حجر یا غیبت غیرموجه (سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در یک سال) هریک از اعضای کمیسیون­ ها، موضوع در اولین جلسه هیأت رئیسه اتاق ایران مطرح تا در صورت تأیید نفر بعدی که در صورتجلسه انتخابات دارای بیشترین رأی می­باشد، جایگزین گردد.

ماده۲۰- منابع مالی و پرداخت هزینه کمیسیون­ها و حق­ الجلسات اعضاء از محل درآمدهای اتاق ایران تامین خواهدشد.

ماده۲۱- دبیرخانه هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت مراکز استان­ ها مجازند بنحو مقتضی بر روند برگزاری انتخابات نظارت داشته باشند.

ماده۲۲- این آیین ­نامه به استناد تبصره۴ ذیل ماده۴۵ قانون مشتمل بر۲۲ ماده و ۵تبصره با همکاری اتاق ایران تهیه و در تاریخ۵/۵/۱۳۹۳ به تایید هیأت عالی نظارت و در تاریخ ۲۹/۵/۱۳۹۳به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است.

http://asnafshemiran.ir/ShowContent/95

 

آیین نامه اجرایی شیوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایران

و بازپرداخت هزینه های قابل قبول ناشی از عضویت اعضا در اتاق

(موضوع ماده46 قانون نظام صنفی)

تعاریف

ماده ۱ – تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفی

اتاق ایران: اتاق اصناف ایران

اتاق شهرستان: اتاق اصناف شهرستان

هیات رئیسه: هیات رئیسه اتاق اصناف ایران

اجلاس: اجلاس نمایندگان اتاق های اصناف استان ها در اتاق اصناف ایران

دبیرکل: دبیرکل اتاق اصناف ایران

طرز تشکیل جلسات هیات رئیسه، وظایف و اختیارات آن

ماده ۲- طرز تشکیل جلسات:

۱- جلسه باید حداقل هر دو هفته یک بار در روز و ساعت معین تشکیل گردد.

۲- جلسه با دعوت کتبی رئیس اتاق ایران و در غیاب وی یکی از نواب (به ترتیب سمت) به همراه دستور جلسه تشکیل می¬گردد.

۳- ریاست جلسه با رئیس اتاق ایران و در غیاب وی نواب رئیس (به ترتیب سمت) خواهد بود. جلسه با حضور حداقل پنج نفر از اعضا رسمیت می¬یابد و تصمیمات با اکثریت آرا معتبر خواهد بود. درصورت تساوی آرا، نظر طرفی که رأی رئیس اتاق را دارد لازم-الاجرا است.

۴- شرح تصمیمات متخذه، تاریخ و اسامی اعضای حاضر و غایب بایستی توسط دبیر ثبت گردد و پس از امضا حاضرین نسخه‏ای از آن در اختیار کلیه اعضا قرار ¬گیرد.

تبصره- عضو مخالف می‏تواند علت مخالفت خود را ذیل صورتجلسه درج نماید.

۵- رئیس اتاق ایران مسئولیت اجرا و نظارت برحسن اجرای تصمیمات را بعهده خواهد داشت.

ماده ۳- وظایف هیات رئیسه:

۱ – تدوین برنامه در قالب میان مدت ۴ ساله و کوتاه مدت یک ساله برای دستیابی به اهداف پیش بینی شده در اسناد بالادستی صنفی و جهت گیری های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور جهت تصویب اجلاس، انجام مقدمات تشکیل کمیسیون‏ها، پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس.

۲- شناسایی مشکلات و موانع توسعه و ارتقا فعالیت‏ های صنفی و تلاش و همکاری جهت رفع این موانع برای اتاق های اصناف و اتحادیه ‏های صنفی درسطح کشور در جهت بهبود محیط کسب و کار.

۳- برنامه‏ ریزی در جهت ارتقا فعالیت‏‏ها و بهبود بهره ‏وری اتاق شهرستان ها.

۴- برنامه ریزی و پیگیری برای ایجاد، ترویج و توسعه مراکز آموزشی و پژوهشی اصناف و سازمان های صنفی.

۵- بررسی وارائه پیش ¬نویس بودجه، ترازنامه و صورت¬های مالی اتاق ایران و اتحادیه های کشوری به اجلاس برای تصویب.

۶- پیشنهاد تدوین شاخص های برنامه سالانه و نیز بودجه سنواتی به سازمان های صنفی.

۷- ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب.

۸- تهیه و تنظیم دستور جلسه اجلاس و عنداللزوم ارجاع به کمیسیون¬ها برای بررسی و تحقیق.

۹- تایید صلاحیت علمی و عملی معاون نظارت و بازرسی و دبیر کل اتاق ایران که از سوی رییس اتاق پیشنهاد می گردد.

۱۰- پیشنهاد عناوین، تعداد و وظایف کمیسیون های اتاق و همچنین ادغام یا انحلال آنها.

۱۱- اظهار نظر و ارائه پیشنهاد درخصوص تدوین و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با اصناف.

۱۲- ارائه پیشنهادات و برنامه های مربوط به نوین سازی اصناف.

۱۳- سایر وظایف و اختیارات پیش‏بینی شده در قانون و آیین‏نامه‏ها.

۱۴- تعیین نماینده برای حضور در جلسات و یا کمیسیون هایی که حسب قانون حضور نماینده اتاق اصناف ایران الزامی است.

۱۵- پیگیری فعالیت‏های توسعه ‏ای اتاق ایران از جمله آموزش، پژوهش، ارتقا و بهره‏ وری و توسعه صادرات.

۱۶- ایجاد مراکز پژوهشی و آموزشی مورد نیاز اتاق ایران.

تبصره- هیات رئیسه، مسئولیت سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت برکلیه امور اتاق ایران را عهده دار می باشد.

ماده ۴- وظایف و اختیارات اعضای هیات رئیسه:

رئیس:

۱- انجام امور اجرائی اتاق ایران و اداره جلسات هیات رئیسه و اجلاس.

۲- موافقت با مرخصی و ماموریت اعضای هیات رئیسه و کسب موافقت دبیرهیات عالی نظارت برای مرخصی خود.

۳- انتصاب دبیرکل اتاق و معاون بازرسی و نظارت اتاق ایران.( مطابق تبصره ماده ۷ دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی و نظارت اتاق های اصناف).

نواب رئیس:

۱- در غیاب رئیس اتاق ایران (هنگام مرخصی یا ماموریت)، نواب رئیس (به ترتیب سمت) وظایف وی را برعهده دارند.

۲- ارائه پیشنهادات لازم به هیات رئیسه جهت تسهیل و توسعه فعالیت های اصناف و تشکلهای وابسته.

۳- پیگیری و انجام وظایف محوله از سوی رئیس اتاق ایران.

دبیر:

۱- تهیه و تنظیم دستورجلسه و صورتجلسات هیات رئیسه و اجلاس.

۲- بررسی موضوعات قابل طرح در جلسات هیات رئیسه و اجلاس با هماهنگی رئیس اتاق ایران، ارائه پیشنهادات لازم به هیات رئیسه جهت تسهیل و توسعه فعالیت های اصناف و تشکل های وابسته.

خزانه‏ دار:

۱-مسئولیت نظارت بر عملکرد مالی اتاق ایران.

۲- اظهار نظر درخصوص پیش نویس بودجه، ترازنامه و صورت¬های مالی سالانه اتاق ایران و ارائه نظرات مشورتی به اتاق های اصناف کشور در تهیه و تنظیم بودجه و تراز نامه.

۳- پیگیری جذب منابع مالی ووصول درآمدهای اتاق ایران و شناسایی منابع جدید در چارچوب آیین نامه اجرایی منابع مالی اتاق ایران وگزارش به هیات رییسه.

۴- ارائه گزارش عملکرد مالی اتاق به هیات رئیسه به صورت ماهانه.

تبصره۱- اسناد و اوراق مالی اتاق مانند چک‏ها، بروات، سفته‏ها با امضا رئیس و خزانه‏دار و در غیاب هر یک(مرخصی و یا ماموریت) نائب رئیس اول جایگزین می شود.

تبصره۲ – خزانه دار می تواند با هماهنگی رییس اتاق ایران برای انجام وظایف محوله از خدمات یک کارشناس امور مالی استفاده نماید.

دبیرکل:

۱- انجام کلیه امور اجرایی و اداری ( با تفویض رییس اتاق ایران) واجرای مصوبات هیات رییسه.

۲- شرکت در جلسات هیات رئیسه بدون داشتن حق رای.

۳- تهیه و تدوین آیین نامه اداری، مالی و استخدامی اتاق ایران از قبیل چگونگی استخدام، حقوق و مزایا و شرح وظایف هر یک از پست های سازمانی اتاق ایران جهت تصویب هیات رئیسه.

۴- انجام اقدامات لازم بمنظور برگزاری منظم اجلاس اتاق ایران با هماهنگی رییس اتاق ایران.

۵- بررسی و ارزیابی عملکرد واحدهای زیر مجموعه اتاق ایران.

تبصره- دبیرکل باید دارای حداقل ۱۵سال سابقه کار با مدرک کارشناسی بوده و آشنا با مجموعه قوانین و مقررات نظام صنفی باشد.

طرز تشکیل اجلاس، وظایف و اختیارات آن

ماده ۵- اجلاس اتاق از نمایندگان منتخب هیات رئیسه اتاق های شهرستان ها برای انجام وظایف و مسئولیت‏های مقرر در قانون و این آیین‏نامه تشکیل می‏شود. مدت ماموریت نمایندگان در اتاق ایران تا پایان مدت ماموریت آنان در هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان مربوطه است و درصورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق اجتماعی، استعفاء، حَجر یا عزل هر نماینده، کمیسیون نظارت مرکز استان نسبت به معرفی نماینده جایگزین به دبیرخانه هیات عالی نظارت، برای مدت باقیمانده اقدام می‏کند.

ماده ۶- طرز تشکیل جلسات:

۱- اجلاس اتاق ایران حداقل هر۳ ماه یک بار و با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‏یابد و تصمیمات آن با دوسوم آرا حاضرین معتبر خواهد بود.

۲- دعوتنامه حاوی دستور جلسه، ساعت، تاریخ و محل تشکیل اجلاس به همراه یک نسخه از گزارشات کمیسیون‏ها، می¬بایست حداقل ده روز قبل از تشکیل اجلاس (بجز در موارد اضطراری) به اطلاع اعضا برسد. دستور جلساتی که به اطلاع اعضا نرسیده باشد قابل طرح نخواهد بود.

تبصره ۱- موضوعات دارای اولویت بنا به پیشنهاد رئیس اتاق ایران و تصویب اجلاس و یا پیشنهاد یک پنجم اعضا در همان جلسه قابل طرح خواهد بود.

تبصره۲- بودجه پیشنهادی، تراز و صورت ¬های مالی اتاق ایران، همچنین بودجه پیشنهادی، ترازنامه و صورت ¬های مالی اتحادیه های کشوری خارج از نوبت در دستور جلسه اجلاس قرار می‏گیرند. گزارش‏های مربوط باید قبل از اجلاس در اختیار اعضا قرار گیرد.

تبصره۳- هر یک از اعضا می‏توانند رئوس مطالب دارای اولویت را که برای طرح در جلسه دارند به صورت مکتوب اعلام نمایند. هیات رئیسه موظف است در صورت تشخیص عدم اولویت طرح موضوع در اجلاس، دلایل آن را به صورت کتبی به اطلاع وی برساند.

۲-اجلاس فوق‏العاده، حداکثر ظرف مدت ده روز پس از دریافت پیشنهاد تشکیل جلسه از سوی دبیر هیات عالی نظارت یا درخواست اکثریت اعضای هیات رئیسه و یا یک سوم اعضای اجلاس با ارسال دعوتنامه برای اعضا تشکیل می‏گردد.

۴- در هر اجلاس قبل از قرائت دستور جلسه، سه نفر از اعضا می‏توانند با رعایت تبصره (۳) ماده (۶) این آیین نامه، براساس پیشنهادات واصله و اولویت تعیین شده توسط هیات رئیسه صحبت کنند و سپس دستورکار توسط رئیس جلسه و یا دبیر اتاق قرائت و پس از گزارش هیات رئیسه و یا نماینده کمیسیون‏ها، حداقل یک نفر موافق و یک نفر مخالف می‏توانند هرکدام حداکثر به مدت ده دقیقه صحبت کنند، سپس رأی‏گیری آغاز می‏شود.

۵- اتاق ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه اخذ رای در اجلاس را به صورت الکترونیکی طراحی نموده و اجرا نماید.

۶- درصورت تشخیص هیات رئیسه یا درخواست پنجاه نفر از اعضا اجلاس، موضوع دستور جلسه برای بررسی و تحقیق بیشتر به کمیسیون یا کمیسیون‏های مربوط ارجاع می‏شود.

۷- شرح مباحث مطروحه، تصمیمات متخذه، اسامی اعضا حاضر و غایب می¬بایست توسط دبیر در دفتر صورتجلسه درج و خلاصه ای از مطالب طرح شده و تصمیمات متخذه بهمراه اسامی حاضرین، بصورت مکتوب و یا مجازی در اختیار کلیه اعضا قرار ¬گیرد.

ماده۷- اتاق ایران موظف است صورتجلسه اجلاس را ظرف مهلت پنج روز جهت بررسی به دبیرخانه هیات عالی نظارت ارسال نماید. درصورتیکه دبیرخانه مصوبات و تصمیمات متخذه در اجلاس را مغایر قانون و آیین نامه های مربوطه تشخیص دهد موضوع را بطور کتبی با ذکر دلایل جهت اصلاح به هیات رئیسه اعلام می نماید.

ماده ۸- وظایف و اختیارات اجلاس:

۱- انتخاب هیات رئیسه اتاق ایران.

۲- بررسی و تایید بودجه پیشنهادی سالیانه، تراز و صورت¬های مالی اتاق ایران و اعلام به دبیرخانه هیات عالی نظارت جهت تصویب هیات عالی نظارت، همچنین بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی، ترازنامه و صورت¬های مالی اتحادیه های کشوری.

تبصره: کلیات بودجه پیشنهادی سالیانه و همچنین تراز و صورت های مالی اتاق ایران می بایست قبل از طرح در اجلاس توسط کمیسیون تخصصی که برای این موضوع تشکیل می گردد، بررسی و گزارش آن در اجلاس مطرح گردد.

۳- بررسی گزارش تفریغ بودجه سالیانه.

۳-انتخاب اعضا کمیسیون‏ها با پیشنهاد هیات رئیسه اتاق.

۵- بررسی سند راهبردی توسعه صنوف و سازمان های صنفی.

۶- سایر وظایف و اختیارات پیش‏بینی شده در قانون و آیین‏نامه‏ ها.

طرز تشکیل کمیسیون‏های اتاق، وظایف و اختیارات آن

ماده ۹– پس از انتخاب هیات رئیسه، اعضای اجلاس از بین خود، اعضای کمیسیون‏های اتاق را با پیشنهاد هیات رئیسه برای همان دوره انتخاب می¬کنند. تعداد اعضای کمیسیون‏‏ها حداقل پنج نفر و هر کمیسیون دارای یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس، یک نفر منشی و مابقی عضو می‏باشند.

با اعلام کتبی رئیس اتاق ایران، افراد می‏توانند برای هریک از کمیسیون‏ها ثبت نام نمایند.

دبیرکل اتاق موظف است به منظور آشنایی بیشتر اعضا با داوطلبان عضویت در کمیسیون‏ها، فهرست اسامی، میزان تحصیلات و سوابق تجربی آنان را به اطلاع کلیه اعضا اجلاس برساند.

تبصره- عضویت اعضا هیات رئیسه در کمیسیون‏ها مجاز نمی باشد و سایر اعضای اجلاس نیز فقط می¬توانند حداکثر عضو دو کمیسیون¬ باشند.

ماده۱۰- طرز تشکیل جلسات کمیسیون¬ها:

۱- جلسات کمیسیون¬ها حداقل یک بار در ماه بصورت حضوری و یا مجازی براساس دعوتنامه تشکیل می گردد.

۲- تصمیمات متخذه، تاریخ و اسامی اعضای حاضر و غایب بایستی توسط منشی در دفتر صورتجلسه ثبت و پس از امضای حاضرین به هیات رئیسه اعلام می‏شود.

ماده ۱۱- وظایف و اختیارات کمیسیون‏ها:

۱- رسیدگی به موضوعات ارجاعی از اجلاس و هیات رئیسه و ارائه گزارشات لازم.

۲- ارائه برنامه مدون و دارای زمان بندی جهت ارتقا فعالیت های مرتبط با کمیسیون.

۳- دعوت از نماینده اتاق استان ها و یا اتحادیه های کشوری همچنین افراد صاحب نظر ( بدون

داشتن حق رای) براساس دستور جلسه هر کمیسیون جهت طرح مسایل و یا مشکلات خاص صنفی در استان ذی ربط.

۴- برگزاری جلسات مشترک روسای کمیسیون ها حداقل هر سه ماه یک بار در سال و تشریح مباحث طرح شده و هماهنگی های بعمل آمده با هیات رئیسه.

ماده۱۲- عناوین و تعداد کمیسیون های اتاق ایران، به پیشنهاد هیات رئیسه و تایید دبیرخانه هیات عالی نظارت تعیین می گردد.

تبصره۱- شرح وظایف هر یک از کمیسیون¬ها، بنابر اهمیت نقش کمیسیون مذکور، توسط دبیرکل اتاق با بهره گیری از نظرات اعضا تهیه و پس از تایید هیات رئیسه و تصویب اجلاس، قابل اجرا می باشد.

تبصره۲- انحلال یا ادغام هر یک از کمیسیون¬ها با پیشنهاد اتاق ایران و تایید دبیرخانه هیات عالی نظارت امکان‏پذیرخواهد بود.

مقررات مربوط به غیبت، استعفا

ماده۱۳– مراحل رسیدگی به غیبت اعضا:

اجلاس اتاق: در صورتی که هریک از اعضا اجلاس سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب در یک سال غیبت نماید، درصورت غیر موجه بودن( به تشخیص هیات رییسه) موضوع در اولین جلسه اجلاس مطرح و در صورت تایید اجلاس جهت جایگزینی به دبیرخانه هیات عالی نظارت اعلام می گردد. ضمناً چنانچه عضوی به علت ناتوانی جسمی و یا بیماری بیش از سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب در یک سال غیبت موجه داشته باشد، بنا به درخواست هیات رئیسه و تایید اجلاس، عدم توانایی وی در ایفای وظایف نمایندگی برای اتخاذ تصمیم به دبیرخانه هیات عالی نظارت منعکس می‏گردد.

هیات رئیسه: چنانچه هر یک از اعضاء هیات رئیسه سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب

در یک سال غیبت غیرموجه نمایند، دبیرخانه هیات عالی نظارت برابر مقررات نسبت به جایگزینی وی اقدام می نماید.

کمیسیون: در صورتی که اعضا هر کمیسیون سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب در یک سال غیبت نماید، هیات رییسه موظف است، مراتب را در اولین اجلاس مطرح و در صورت تشخیص غیرموجه بودن، نسبت به انتخاب فرد جدید با رعایت مقررات این آیین نامه، اقدام نماید.

ماده۱۴- مراحل رسیدگی به استعفا اعضا:

اجلاس: پس از اعلام استعفای هریک از نمایندگان، هیات رئیسه موظف است ضمن دعوت از وی موضوع را در اولین اجلاس مطرح و نتیجه را به دبیرخانه هیات عالی نظارت اعلام نماید تا طبق مقررات اقدام گردد.

هیات رئیسه: در صورت درخواست استعفا هر یک از اعضا هیات رئیسه، موضوع در اولین اجلاس اتاق با دعوت از وی مطرح و چنانچه نامبرده کماکان اصرار بر استعفا داشته باشد موضوع به دبیرخانه هیات عالی نظارت اعلام می‏شود تا مطابق مفاد آیین‏نامه تبصره(۲) ماده(۴۳) قانون اقدام گردد.

کمیسیون: در صورت درخواست استعفا هر یک از اعضا کمیسیون ها، موضوع در اولین جلسه اجلاس مطرح تا نسبت به انتخاب عضو جایگزین اقدام گردد.

مصارف وجوه

ماده۱۵- میزان و نحوه دریافت منابع مالی اتاق ایران مطابق آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده (۴۷) قانون خواهد بود.

نحوه مصارف وجوه اتاق ایران عبارتست :

۱- پرداخت حق جلسه و ایاب وذهاب اعضا هیات رئیسه، کمیسیون ها و کارشناسان مدعو و دستمزد دبیرکل، مشاورین و کارکنان اتاق ایران.

۲- خرید تجهیزات و ملزومات اداری و نصب و راه اندازی اتوماسیون اداری.

۳- چاپ نشریات، کتب، یا خرید کتب، نشریات، جزوات علمی و آموزشی، اشتراک در سامانه های آمار و اطلاعات.

۴- درج آگهی های اطلاع رسانی و همچنین چاپ اطلاعیه های انتخاباتی سازمان های صنفی در جراید، نشریات و درگاه های اینترنتی.

۵- برگزاری، مشارکت و یا حضور در همایش ها، کارگاه ها و یا دوره های ویژه آموزشی پژوهشی و یا ارتقای توانمندی های علمی و پژوهشی اصناف و سازمان های صنفی در داخل و یا خارج از کشور.

۶- اجرای طرح ها، برنامه ها و پروژه های پژوهشی و کاربردی جهت ارتقا و نوین سازی اصناف.

۷- راه اندازی سامانه و یا درگاه های اینترنتی تخصصی مرتبط با اصناف و سازمان های صنفی.

۸- برگزاری، حضور و یا مشارکت در برپایی نمایشگاه های مرتبط با صنوف در داخل و یا خارج کشور.

۹- تامین بخشی از هزینه های پرسنلی و تجهیز واحد بازرسی و نظارت اتاق ایران و شهرستان ها.

۱۰- پرداخت هزینه های اعزام و یا پذیرش هیات های مرتبط با فعالیت های صنفی (داخل و یا خارج از کشور).

۱۱- سایر موارد پیش بینی نشده مشروط براینکه در راستای انجام وظایف قانونی اتاق باشد، با تایید هیات رییسه.

۱۲- انجام مطالعات تطبیقی راجع به ساختار نظام صنفی سایر کشورها

تبصره – کلیه هزینه های مذکور پس از پیش بینی در بودجه سالیانه اتاق ایران و تصویب مبادی قانونی ذکر شده در این آیین نامه قابل پرداخت می باشد.

نحوه بازپرداخت هزینه های قابل قبول ناشی از عضویت اعضا در اتاق ایران

ماده ۱۶- هزینه ایاب و ذهاب، اقامت و حق ماموریت نمایندگان اجلاس پس ازپیش بینی در بودجه سالیانه اتاق ایران و تصویب مبادی قانونی، قابل پرداخت می باشد.

سایر مقررات

ماده۱۷- رئیس اتاق ایران موظف است با کسب موافقت هیات رئیسه به منظور انجام هر چه بهتر وظایف قانونی خود از خدمات افراد متخصص در رشته های مختلف دانشگاهی که دارای حداقل مدرک کارشناسی و بالاتر می باشند، بصورت تمام وقت و یا پاره وقت استفاده نماید.

ماده ۱۸- تشکیلات اداری اتاق ایران متناسب با وظایف و مسئولیت های اتاق تهیه و پس از تایید هیات رئیسه جهت تصویب به دبیرخانه هیات عالی نظارت ارسال می گردد.

تبصره- چگونگی استخدام و انتصاب کارکنان و مشاورین اتاق، تعیین حقوق و مزایا، وظایف و اختیارات آنان براساس مقرراتی است که بنا به پیشنهاد هیات رییسه اتاق ایران و تایید دبیرخانه هیات عالی نظارت خواهد رسید.

ماده۱۹- این آیین‏نامه در اجرای ماده (۴۶) قانون نظام صنفی، مشتمل بر (۱۹) ماده و (۱۴) تبصره توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با نظرخواهی از اتاق اصناف مراکز استان ها تهیه و در تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است و از تاریخ تصویب، آیین ¬نامه قبلی لغو می‏گردد.

http://www.mosms.ir/ShowContent/2650

 

آئین نامه اجرایی میزان نحوه دریافت منابع مالی اتاق اصناف ایران

(موضوع تبصره ماده47 قانون نظام صنفی)

منابع مالی

ماده ۱- منابع مالی اتاق ایران عبارتند از:

۱-سه درصد(۳%) از درآمد اتاق شهرستان ها .

۲-وجوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غیر موظف.

۳-کمک های داوطلبانه و بلاعوض مردمی.

۴-وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات منتشره.

۵-درآمد موضوع تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون.

۶-درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب.(مطابق ماده ۹ آئین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون نظام صنفی)

سه درصد از درآمد اتاق اصناف شهرستان ها

ماده ۲- اتاق شهرستان ها موظفند در پایان هر فصل(سه ماه) معادل سه درصد از درآمد خود را به حساب اعلام شده از سوی اتاق ایران واریز نموده و رسید آن را به اتاق مذکور ارسال نمایند.

تبصره- تصویب بودجه و تراز سالیانه اتاق شهرستان ها توسط کمیسیون های نظارت مشروط بر پرداخت و تسویه حساب سه درصد سهم اتاق ایران می باشد.

وجوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غیر موظف

ماده ۳- منظور از خدمات غیرموظف، خدماتی است که اتاق ایران خارج از وظایف ذکر شده در ماده ۴۵ قانون نظام صنفی، ارائه می نماید.

تبصره۱- عناوین خدمات فنی و آموزشی براساس پیشنهاد اتاق ایران و تایید دبیرخانه هیات عالی نظارت تعیین می گردد.

تبصره ۲- ارائه خدمات غیرموظف اتاق ایران به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی صرفاً از طریق عقد قرارداد صورت می گیرد.

کمک های داوطلبانه و بلاعوض

ماده ۴- صرفاً اتاق ایران مجاز است مبالغی را به عنوان کمکهای داوطلبانه از اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت نماید.

تبصره۱- کلیه وجوهات موضوع این ماده می بایست به حساب اتاق ایران واریز گردد.

تبصره ۲- در صورت دریافت اموال غیرمنقول به عنوان کمک های داوطلبانه، اتاق ایران مکلف است نسبت به ثبت و نصب برچسب اموال مذکور اقدام نماید.

وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات

ماده ۵- اتاق ایران، به منظور تقویت بنیه مالی  مجاز به کسب درآمد از محل فعالیت های زیر و واریز وجوه حاصله به حساب اتاق می باشد:

۱-چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات به منظور ارتقاء سطح اطلاعات و آگاهی های مسئولین اتاق اصناف شهرستان ها، اتحادیه ها و افراد صنفی.

۲-درج آگهی در نشریات یا درگاه های اینترنتی.

۳-راه اندازی و به روزرسانی سامانه و درگاه های اینترنتی تخصصی اصناف.

درآمد موضوع تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی

ماده۶- یک سوم وجوه دریافتی ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون متعلق به اتاق ایران می باشد. اتاق ایران موظف است از محل وجوه دریافتی پس از کسر ده درصد سهم خود سهم اتاق اصناف هر شهرستان را براساس میزان وصول جرایم توسط شعب تعزیرات حکومتی، محاسبه و با رعایت نسبت به حساب اتاق آن شهرستان واریز نماید.

سایر مقررات

ماده۷- اتاق ایران مکلف است تا پایان دی ماه هر سال بودجه سالانه اتاق را تهیه و پس از تایید هیات رییسه، تا اول بهمن هرسال جهت رسیدگی و تصویب هیات عالی نظارت به دبیرخانه هیات، ارسال نماید.

ماده۸- اتاق ایران می بایست، تا پایان اردیبهشت ماه هرسال تراز مالی سال قبل خود را پس از تایید هیات رییسه به همراه صورت های مالی، جهت رسیدگی و تصویب هیات عالی نظارت به دبیرخانه هیات ارسال نماید.

ماده۹- اتاق ایران موظف است در راستای ارتقای توامندی های علمی و پژوهشی و نوین سازی اصناف، به میزان حداقل ۱۵ درصد از بودجه سالیانه خود را صرف امور پژوهشی، علمی و کارگاه ها و یا دوره های آموزشی نماید.

ماده۱۰- اتاق ایران موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ  این آیین نامه تمهیدات لازم را به منظور ایجاد سامانه واریز و دریافت همزمان وجوه از حساب های ذی ربط فراهم نمایند.

ماده ۱۱- این آیین نامه در اجرای تبصره ماده ۴۷ قانون نظام صنفی مشتمل بر۱۱ ماده و ۵ تبصره با همکاری اتاق اصناف ایران، توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و در تاریخ ۹۳/۹/۱۲ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید.

http://www.mosms.ir/ShowContent/398

 

آیین نامه تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه کمیسیون نظارت مراکز استان ها

(موضوع تبصره۳ ماده۴۸ قانون نظام صنفی)

تعاریف

ماده۱- تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفی

سازمان: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

کمیسیون: کمیسیون نظارت مرکز استان

دبیرخانه هیأت: دبیرخانه هیأت عالی نظارت

دبیرخانه کمیسیون: دبیرخانه کمیسیون نظارت مرکز استان

دبیر کمیسیون: دبیر کمیسیون نظارت مرکز استان

 تشکیلات اداری

ماده۲- دبیرخانه کمیسیون به عنوان بازوی اجرایی کمیسیون می­باشد و جزئی از تشکیلات اداری مصوب سازمان محسوب نمی­گردد و دبیر آن به پیشنهاد رییس کمیسیون و تایید دبیرخانه هیأت منصوب می­گردد.

تبصره- دبیرخانه کمیسیون از نظر مالی، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی منحصراً تابع این آیین­ نامه خواهد بود.

ماده۳- دبیرخانه کمیسیون مجاز است با اخذ مجوز از کمیسیون، نیروی انسانی مورد نیاز خود را از بین دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر صرفاً به صورت پاره­وقت، پروژه­ای و یا مشاوره در قالب قرارداد به کارگیری نماید.

تبصره- سازمان و دبیرخانه کمیسیون هیچ گونه تعهد استخدامی نسبت به نیروی انسانی به کارگیری  شده ندارند.

امور مالی

ماده۴- دبیرخانه کمیسیون مکلف است با افتتاح یک حساب جاری در یکی از بانک ها، نسبت به واریز وجوه حاصله از فعالیت های زیر در حساب مزبور اقدام نماید.

۱- وجوه مربوط به تبصره۷ ذیل ماده۷۲ قانون.

۲- صدور کارت شناسایی برای اعضای هیأت مدیره اتحادیه های صنفی.

۳- چاپ الگوی کارت عضویت برای اعضای تحت پوشش اتحادیه های صنفی استان.

۴- تهیه و توزیع فرم های مورد نیاز اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف شهرستان­ها.

۵- چاپ و فروش کتب و جزوات آموزشی مورد نیاز تشکل های صنفی.

۶- کمک­های دریافتی از تشکل های صنفی.

۷- درصدی از درآمد سامانه ها و درگاه های اینترنتی مربوط.

تبصره- برداشت از حساب جاری مذکور با امضای مشترک رئیس سازمان و دبیر کمیسیون و مهر دبیرخانه کمیسیون خواهد بود.

ماده۵- هزینه های انجام شده توسط دبیرخانه کمیسیون می بایست در راستای ارتقاء مهارت­های علمی و بهره وری تشکل های صنفی و اصناف استان باشد.

تبصره- دبیرخانه کمیسیون موظف است صورت های مالی و تراز مالی خود را در پایان هر سال مالی به تصویب کمیسیون نظارت رسانده و جهت بررسی و تطبیق با مقررات به دبیرخانه هیأت ارسال نماید.

وظایف و اختیارات

ماده۶- وظایف و اختیارات دبیرخانه کمیسیون به شرح ذیل می­باشد:

۱- تهیه و تنظیم دستور کار، تشکیل جلسات و تنظیم صورتجلسات کمیسیون.

۲- ارسال دستور کار و دعوت نامه شرکت در جلسات برای اعضای کمیسیون و حسب مورد افراد صاحب نظر بدون داشتن حق رای.

۳- بررسی و ارائه گزارشات کارشناسی لازم در خصوص پرونده ها و موضوعات قابل طرح در کمیسیون.

۴- پیگیری اجرای مصوبات کمیسیون توسط تشکل ها و سایر مراجع ذی ربط.

۵- ارائه گزارش به همراه مستندات مربوط به عزل فردی و یا دسته  جمعی اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها، اتاق اصناف و یا ابطال انتخابات برای دبیرخانه هیأت در چارچوب وظایف تفویض شده توسط هیأت عالی نظارت.

۶- بررسی و ارزیابی عملکرد سازمان های صنفی و کمیسیون نظارت شهرستان ها.

۷- پیگیری تشکیل منظم جلسات کمیسیون های نظارت شهرستان ها تابعه و تطبیق مصوبات آنان با قانون و مقررات و ارائه طریق جهت اصلاح مصوبات مذکور.

۸- پیگیری انجام به موقع و قانونی انتخابات سازمان های صنفی در سطح استان.

۹- بررسی بودجه ترازنامه و صورت های مالی اتاق اصناف جهت طرح در کمیسیون.

۱۰- بررسی موارد اختلافی بین کمیسیون های نظارت، اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف شهرستان های تابعه استان جهت طرح در کمیسیون.

۱۱- پیگیری و انجام اقدامات لازم در راستای وظایف تصریح شده در ماده۴۹ قانون.

۱۲- ارسال کلیه صورتجلسات کمیسیون به دبیرخانه هیأت.

۱۳- انجام مطالعات، پژوهش و برگزاری همایش و کارگاه های آموزشی، توجیهی برای اصناف، سازمان های صنفی و کمیسیون های نظارت و دستگاه های ذیربط.

ماده۷- این آیین­نامه به استناد تبصره۳ ماده۴۸ قانون نظام صنفی کشور مشتمل بر۷ ماده و ۴تبصره در تاریخ۵/۵/۱۳۹۳ به تصویب هیأت عالی نظارت رسیده­ است.

http://asnafshemiran.ir/ShowContent/96

 

آیین نامه اجرایی وضعیت اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتحادیه ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می گردد

موضوع تبصره ذیل بند الف ماده49  قانون نظام صنفی

تعاریف

ماده ۱ – تعاریف:

کمیسیون نظارت: کمیسیون نظارت شهرستان

اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان

اتحادیه: اتحادیه صنفی

کمیته: کمیته منتخب کمیسیون نظارت

نحوه تقسیم اموال و دارایی های اتحادیه:

ماده ۲- اتاق اصناف مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه صورت اموال و دارایی، اسناد و مدارک اتحادیه هایی را که به موجب تصمیم کمیسیون نظارت به دو یا چند اتحادیه تقسیم می گردند به این کمیسیون اعلام نماید.

ماده ۳- کمیسیون نظارت با تشکیل کمیته ای مرکب از نمایندگان سازمان یا اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و یکی دیگر از اعضای کمیسیون، اموال و دارائی( از جمله وجوه نقدی اعم از سپرده ثابت و در گردش) و مطالبات اتحادیه مورد نظر را با نظر کارشناسی و به قیمت روز تقویم می نماید.

ماده۴- کلیه اموال و دارایی های مذکور به نسبت تعداد اعضاء بین اتحادیه های جدید تقسیم و در صورت عدم امکان تقسیم اموال، ارزش نقدی آن مطابق ماده (۳) محاسبه و پس از فروش، وجوه حاصله بین اتحادیه های مذکور تقسیم خواهد شد.

ماده۵- کمیته موظف است میزان دیون و تعهدات اتحادیه به اشخاص از جمله اتاق اصناف را مشخص و از موجودی های نقدی اتحادیه با تایید کمیسیون پرداخت کند، در صورتی که دیوان اتحادیه از موجودی نقدی بیشتر باشد از محل فروش اموال و دارایی ها، تامین می شود.

ماده۶- کارکنان اتحادیه با تشخیص کمیته و به تناسب تعداد اعضا بین اتحادیه های جدید تقسیم می شوند.

سایر مقررات

ماده۷- کلیه تصمیمات کمیته پس از تصویب کمیسیون نظارت قابلیت اجرا خواهد داشت.

ماده۸- اعضای اتحادیه های جدید چنانچه نسبت به پرداخت حق عضویت خود قبل از تقسیم اتحادیه برای همان سال اقدام کرده باشند از پرداخت مجدد حق عضویت سال مذکور معاف خواهند بود.

ماده۹- این آیین نامه در اجرای تبصره بند(الف) ماده(۴۹) قانون مشتمل بر (۹) ماده توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه و در تاریخ.... به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید و از تاریخ تصویب، آیین نامه قبلی لغو می گردد.

http://asnafshemiran.ir/ShowContent/3825

آیین نامه اجرایی تشکیلات اداری و امور مالی و نحوه اداره دبیرخانه هیأت عالی نظارت

(موضوع ماده۵۴ قانون نظام صنفی)

تعاریف

ماده۱- تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفی

هیأت: هیأت عالی نظارت

دبیرخانه: دبیرخانه هیأت عالی نظارت

کمیسیون: کمیسیون نظارت مراکز استان­ها

تشکیلات اداری

ماده۲- دبیرخانه به عنوان بازوی اجرایی هیأت محسوب گردیده و جزء تشکیلات مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب نمی­ گردد و دبیر آن به پیشنهاد معاون توسعه بازرگانی داخلی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، منصوب می­گردد.

تبصره- دبیرخانه از نظر مالی، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی منحصراً تابع این آیین­ نامه می­باشد.

ماده۳- تشکیلات دبیرخانه به شرح زیر می­باشد:

الف- واحد امور عمومی مرکب از یک نفر مسئول، یک نفر کارشناس، یک نفر متصدی امور دفتری، دو نفر ماشین­ نویس و راننده.

ب- واحد امور مالی مرکب از یک نفر مسئول و یک نفر کارشناس.

ج- واحد حقوقی مرکب از یک نفرمسئول و دونفر کارشناس حقوقی.

د- واحد فن­آوری اطلاعات مرکب از یک مسئول و حداقل دو نفر کارشناس سخت­ افزار و نرم ­افزار و یک نفر کارشناس شبکه.

ه- واحد پیگیری و نظارت مرکب از یک نفر مسئول دو نفر کارشناس بازرگانی- اقتصادی و دو نفر کارشناس آمار.

و- واحد آموزش و پژوهش مرکب از یک نفر مسئول و دو نفر کارشناس مدیریت آموزشی.

ماده۴- دبیرخانه می ­تواند نسبت به بکارگیری افراد متخصص واجد شرایط به­ عنوان مشاور به صورت قرارداد روزمزد و یا پروژه، اقدام نماید.

امور مالی

ماده۵- دبیرخانه مکلف است با افتتاح حساب جاری نسبت به واریز وجوه حاصله از فعالیت ­های زیر در حساب مزبور اقدام نماید.

۱- چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات به منظور ارتقاء سطح اطلاعات و آگاهی­ های افراد صنفی و سازمان­ های صنفی سراسر کشور.

۲- چاپ و فروش فرم ­های خام پروانه کسب، فرم­ های مورد نیاز سازمان­ های صنفی. خدمات فنی صدور و تمدید پروانه کسب الکترونیکی.

۳- درج آگهی ­های تبلیغاتی و اطلاعیه در نشریات دبیرخانه و یا پایگاه ­های اینترنتی مرتبط.

۴- ایجاد و توسعه سامانه ­های الکترونیکی مرتبط با سازمان ­های صنفی. خدمات مربوط به استعلامات الکترونیکی، صدور تمدید گواهی امضای دیجیتال و خدمات صدور گواهی امنیتی دیجیتال مربوط به واحدها و تشکل های صنفی.

۵- ارائه خدمات زیرساخت مربوط به دریافت و پردازش اطلاعات سامانه صندوق مکانیزه فروش.

۶- تهیه و توزیع نرم ­افزارهای مورد نیاز سازمان­ های صنفی و پشتیبانی آن.

۷- وجوه مربوط به حق­ السهم وزارت صنعت، معدن و تجارت از موضوع تبصره۷» ماده۷۲» قانون.

تبصره- ذی ­حسابی وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حق­ السهم وزارتخانه متبوع، از وجوه حاصله از درآمدهای تبصره۷» ماده۷۲» را به حساب دبیرخانه واریز تا در اجرای قانون هزینه نماید.

۸- سپرده­ گذاری در بانک­ها.

۹- ایجاد و یا مشارکت در راه ­اندازی مراکز آموزشی و پژوهشی به منظور افزایش توانمندی سازمان های صنفی کشور.

تبصره۱- دبیرخانه مجاز به داشتن بیش از یک حساب جاری در بانک­ های کشور می­ باشد و برداشت از آنها با امضای دبیر هیأت و مدیر مالی همراه با مهر دبیرخانه خواهد بود.

تبصره۲- دبیرخانه مکلف است کلیه درآمدها و هزینه ­های مربوط به حساب مزبور را در دفاتر روزنامه و کل ثبت نموده و گزارش عملیات مالی و ترازنامه سالیانه خود را در صورت اعلام معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایشان ارسال نماید.

تبصره۳- دبیرخانه مجاز است به منظور کسب درآمدهای موضوع این ماده با اشخاص حقیقی و حقوقی براساس صلاح و صرفه قرارداد

منعقد نماید.

وظایف دبیرخانه هیأت

ماده۶- وظایف و اختیارات دبیرخانه به شرح ذیل می­باشد:

۱- تهیه و تنظیم دستور کار، تشکیل جلسات و تنظیم صورتجلسات هیأت.

۲- ارسال دستور کار و دعوت­نامه شرکت در جلسات برای اعضای هیأت و حسب مورد افراد صاحب­ نظر بدون داشتن حق رای.

۳- بررسی و ارائه گزارشات کارشناسی لازم در خصوص پرونده ­ها و موضوعات قابل طرح در هیأت.

۴- ابلاغ مصوبات هیأت به کمیسیون­ ها، سازمان­های صنفی و سایر مراجع ذی­ربط.

۵- پیگیری تشکیل منظم جلسات کمیسیون­ های نظارت شهرستان­ ها و تطبیق مصوبات آنان (مراکز استان­ها) با قانون و مقررات و ارائه طریق جهت اصلاح مصوبات مذکور.

۶- بررسی و ارزیابی عملکرد سازمان­های صنفی و کمیسیون­ های نظارت.

۷- نظارت بر حسن اجرای دقیق قانون و مصوبات هیأت، ارائه نظرات کارشناسی و انجام اقدامات قانونی لازم در جهت رفع مشکلات اجرایی و وظایف تفویض شده به کمیسیون­ ها (موضوع ماده۵۶» قانون).

۸- تهیه و تدوین آیین­ نامه­ ها و دستورالعمل­ ها.

۹- نظارت بر عملکرد اتاق اصناف ایران، تهیه گزارش و ارائه پیشنهاد در خصوص مسائل و مشکلات اصناف و سازمان­های صنفی برای وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون توسعه بازرگانی داخلی.

۱۰- پیگیری انجام به موقع و قانونی انتخابات اتحادیه ­ها و اتاق های اصناف در سراسر کشور.

۱۱- بررسی شکایات و اعتراضات واصله از عملکرد سازمان­ های صنفی و کمیسیون­ های نظارت و اعلام نظر در این خصوص.

۱۲- انجام پژوهش­ های کاربردی مرتبط با اصناف و برگزاری همایش و کارگاه ­های آموزشی، توجیهی برای سازمان­های صنفی، کمیسیون­ های نظارت و دستگاه­ های ذی­ربط.

۱۳- برگزاری انتخابات اتاق اصناف ایران و اتحادیه کشوری.

۱۴- ایجاد زیرساخت­ های لازم به منظور برگزاری انتخابات سازمان­ های صنفی، صدور پروانه کسب و ...، به صورت الکترونیکی و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات اداری به صورت مکانیزه.

۱۵- سایر امور محوله از سوی هیأت یا پیش ­بینی­ شده در آیین­ نامه­ ها.

ماده۷- این آیین ­نامه به استناد ماده۵۴» قانون نظام صنفی مصوب۱۲/۶/۱۳۹۲ مشتمل بر۷» ماده و ۵» تبصره تهیه و در تاریخ۶/۵/۱۳۹۳ توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد تصویب قرارگرفت و از تاریخ تصویب، آیین ­نامه قبلی لغو می­گردد.

http://asnafshemiran.ir/ShowContent/97

 

دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور

(موضوع بند د ماده55 قانون نظام صنفی)

تعاریف

ماده ۱- تعاریف:

مرجع صدور پروانه کسب: اتحادیه‏ های صنفی و دستگاه های موضوع تبصره ذیل بند (م) ماده (۳۰) و تبصره (۳) ماده (۲۶) و ماده(۷۹) قانون نظام صنفی.

فرایند صدور پروانه کسب: مراحل، مدارک و سقف زمانی پیش‏بینی شده در قانون و مقررات نظام صنفی.

مراجع نظارتی : اتاق اصناف شهرستان و ایران، کمیسیون نظارت و دبیرخانه هیات عالی نظارت.

نظارت بر فرایند صدور پروانه کسب: نظارت بر مراحل، مدارک، سقف زمانی و وجوه دریافتی بابت صدور پروانه کسب از حیث انطباق با قانون و مقررات نظام صنفی.

وظایف مرجع صدور پروانه کسب

ماده ۲- مرجع صدور پروانه کسب موظف است، پس از ابلاغ این دستورالعمل موارد زیر را در چارچوب

وظایف خود اجرا نماید:

الف- حذف مراحل اضافی و مدارک زائد مغایر با آئین نامه اجرائی مواد (۱۲) و (۷۹) قانون نظام صنفی.

ب- ارائه پیشنهاد به منظور تسریع و تسهیل فرایند صدور پروانه کسب به اتاق اصناف ذی ربط و یا دبیرخانه هیات عالی نظارت.

ج- درج اطلاعات مربوط به فرایند صدور پروانه کسب، هزینه های مربوط (مطابق ماده ۳۱ قانون نظام صنفی) و نام مراجع رسیدگی کننده به شکایات عدم صدور پروانه کسب بر روی سامانه اصناف و اطلاع رسانی این موارد در تارنمای مرجع صدور پروانه کسب همچنین نصب آن بر روی تابلوی راهنما در معرض دید مراجعین.

د- بکار بردن فرم‏ های الگو برای صدور پروانه کسب ( مطابق ابلاغ دبیرخانه هیات عالی نظارت).

هـ- تشکیل پرونده صنفی شامل مدارک و اسناد وجوه واریزی مربوط به صدور پروانه کسب کلیه اعضای اتحادیه و الحاق مدارک متقاضیان در سامانه.

و- درج کلیه مشخصات متقاضی صدور پروانه کسب بر روی فرم پروانه کسب از جمله پلاک آبی، ثبتی، کدپستی، کدآیسیک (isic)، رسته صنفی و نشانی دقیق پستی.

تبصره- درج اطلاعات اضافی بر روی پروانه کسب، غیر از آنچه برروی فرم الگو لحاظ شده، ممنوع می باشد.

ز- تسلیم مدارک و اطلاعات مورد نیاز به مراجع نظارتی‏ در اسرع وقت.

نحوه نظارت بر صدور پروانه کسب

ماده ۳- اتاق های اصناف موظفند برای اطمینان از حسن اجرای اقدامات اتحادیه های تحت پوشش برای صدور پروانه کسب به صورت نوبه‏ای و موردی ( براساس شکایت متقاضی یا گزارش بازرس موضوع ماده(۲۳) قانون نظام صنفی) بر فرایند صدور پروانه های کسب‏ در دست اقدام یا صادر شده نظارت نمایند و نتیجه را جهت بررسی به کمیسیون نظارت مربوط گزارش نمایند. اتاق اصناف ایران گزارش خود را درخصوص عملکرد اتحادیه کشوری، به دبیرخانه هیات عالی نظارت منعکس خواهد نمود.

تبصره- بازرس اتحادیه مکلف است درصورت رعایت نشدن فرایند صدور پروانه کسب موضوع را به صورت کتبی به هیات مدیره اتحادیه اعلام نماید و درصورت ترتیب اثر ندادن ظرف مدت پانزده روز، گزارش خود را به اتاق اصناف ذی ربط تسلیم کند. اتاق مذکور موظف است ظرف مدت پانزده روز گزارش را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را به اتحادیه و بازرس اعلام نماید. در غیر اینصورت بازرس می‏تواند موضوع را به کمیسیون نظارت و در مورد اتحادیه کشوری به دبیرخانه هیات عالی نظارت منعکس نماید.

ماده ۴- اتاق های اصناف موظفند به منظور ارتقاء سطح آگاهی‏ اعضای هیات مدیره اتحادیه‏ ها و مهارت کارکنان با همکاری اتاق اصناف ایران و درصورت نیاز سایر مراجع ذی‏صلاح نسبت به برگزاری دوره ‏های آموزشی نحوه صدور پروانه کسب، اقدام نمایند.

ماده ۵- کمیسیون نظارت موظف است ‏برای نظارت بر حسن انجام فرایند صدور پروانه کسب در سطح شهرستان، کمیته ای مرکب از نمایندگان اعضای خود را تعیین کند. این کمیته حداقل یکبار در سال از عملکرد هر مرجع صدور پروانه کسب در سطح شهرستان بازرسی  بعمل آورده و گزارش خود را به کمیسیون نظارت تسلیم می نماید.

 

ماده ۶- کمیسیون نظارت موظف است هنگام تصویب ضوابط خاص داخلی اتحادیه از تعیین مراحل، مدارک، شرایط و هزینه صدور پروانه کسب مازاد بر موارد مندرج در قانون نظام صنفی و آیین‏ نامه اجرایی مربوط خودداری نماید.

 

تبصره -کمیسیون های نظارت موظفند ضمن بازنگری در مصوبات قبلی خود از انطباق ضوابط خاص داخلی اتحادیه‏ ها با قانون و مقررات نظام صنفی اطمینان حاصل نمایند.

ماده۷- نحوه نظارت دبیرخانه هیات عالی نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب:

الف- نظارت بر حسن انجام وظایف نظارتی وفق این دستورالعمل.

ب- نظارت بر چگونگی تعیین ضوابط خاص داخلی اتحادیه های صنفی از طریق روسای کمیسیون های نظارت مراکز استانها و یا راساً.

ج- نظارت بر حسن اجرای طرح طبقه‏ بندی، کدگذاری و

 

 سازی عناوین رسته‏ های صنفی کشور و خدمات قابل عرضه هر رسته صنفی براساس الگوی آیسیک (isic).

 

د- ابلاغ الگوی فرم های مورد نیاز صدور پروانه کسب

و نظارت بر چگونگی استفاده از آن در سطح کشور.

هـ- ارائه بسته‏ های آموزشی به منظور نظم بخشیدن به نحوه صدور پروانه کسب در بین مراجع صدور پروانه کسب با همکاری اتاق اصناف ایران.

و- ارتقا و توسعه سامانه صدور پروانه کسب به اصناف به منظور پیاده سازی پنجره واحد اصناف با همکاری اتاق اصناف ایران.

ز- ارزیابی و رتبه بندی مراجع صدور پروانه کسب براساس شاخص های کمی و کیفی.

ح- رسیدگی به تخلفات مراجع صدور پروانه کسب.

ط- اعزام نماینده یا نمایندگانی برای بررسی عملکرد اتحادیه های صنفی در مورد نحوه صدور پروانه کسب بصورت موردی یا نوبه ای.

سایر مقررات

ماده ۸- درصورت اطلاع از وجود نقص مدارک و یا اسقاط شرایط پروانه کسب صادره از جمله ضوابط خاص داخلی اتحادیه، مرجع صدور پروانه کسب موظف است مطابق قانون و مقررات نظام صنفی مراتب را با ذکر دلایل مستند به‏ طور کتبی به دارنده پروانه کسب اعلام نماید تا صاحب پروانه کسب ظرف مدت یک ماه نسبت به رفع آن اقدام کند. درصورت عدم رفع آن، مرجع صدور پروانه کسب موظف است پس از اخطار پانزده روز به واحد صنفی پروانه کسب را باطل و مراتب را به کمیسیون نظارت اعلام دارد.

تبصره۱- درصورتی که صاحب پروانه کسب به نظر اتحادیه معترض باشد می‏تواند اعتراض کتبی خود را ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ، به اتاق اصناف ذی ربط تسلیم دارد. اتاق اصناف مکلف است طی پانزده روز به اعتراض رسیدگی و نظر خود را اعلام کند.

تبصره۲- در صورت اعتراض صاحب پروانه کسب به نظر اتاق اصناف شهرستان، وی می تواند ظرف مدت بیست روز پس از زمان ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون نظارت منعکس نماید. کمیسیون نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه به موضوع رسیدگی و نتیجه را به معترض ابلاغ نماید.

تبصره۳- چنانچه عضو اتحادیه کشوری به نظر اتاق اصناف ایران معترض باشد می تواند ظرف مدت بیست روز پس از زمان ابلاغ، اعتراض خود را به دبیرخانه هیات عالی نظارت منعکس نماید. دبیرخانه موظف است برابر مقررات به موضوع رسیدگی نماید.

ماده ۹- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در سطح استان برعهده رییس کمیسیون نظارت مرکز استان می باشد. دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است عملکرد این دستورالعمل را در سطح کشور بنحو مقتضی مورد ارزیابی قرار دهد.

ماده ۱۰- در اجرای بند (د) ماده (۵۵) قانون نظام صنفی این دستورالعمل مشتمل بر (۱۰) ماده و (۶) تبصره توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه و در یکصدوهفتمین جلسه هیات عالی نظارت به تصویب رسید.

 

دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها

(موضوع بند هـ ماده55 قانون نظام صنفی کشور)

تعاریف

ماده ۱- تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفی.

سازمان های صنفی: اتحادیه‏ های صنفی و اتاق های اصناف شهرستان وایران.

مرجع رسیدگی به عملکرد و تخلفات مسئولین سازمان های صنفی: کمیسیون های نظارت (مراکز استان ها و شهرستان ها) و هیات عالی نظارت حسب مورد.

هماهنگی بین کمیسیون های نظارت،اتحادیه ها و اتاق ها و نظارت بر عملکرد آنها

ماده۲- ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های نظارت و سازمان های صنفی به منظور اجرای برنامه های راهبردی ابلاغی از سوی هیات عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین نظارت برحسن انجام وظایف قانونی آنها برعهده دبیرخانه هیأت عالی نظارت می باشد. دبیرخانه مسئولیت مستقیم هماهنگی بین کمیسیون نظارت مراکز استان ها، اتاق ایران و اتحادیه های کشوری را برعهده داشته و از طریق روسای کمیسیون نظارت مراکز استان ها و یا در صورت تشخیص، راساً نسبت به هماهنگ کردن امور و نظارت بر کمیسیون های نظارت و سازمان های صنفی اقدام خواهد نمود.

نحوه ایجاد هماهنگی و نظارت دبیرخانه هیات عالی نظارت:

۱-نظارت مستمر بر اجرای قانون، برنامه های توسعه ای و پیشرفت سالانه آن ها به طرق مختلف از جمله تدوین شاخص ها و ضوابط نظام جامع ارزیابی عملکرد کمیسیون های نظارت و سازمان های صنفی.

۲- هدایت کمیسیون های نظارت و سازمان های صنفی به منظور اجرای صحیح قانون و مقررات و ایجاد رویه واحد در سطح کشور از طریق برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه های آموزشی، توجیهی، همایش و نظایر آن.

۳-دستور برگزاری جلسات فوق العاده توسط کمیسیون های نظارت و سازمان های صنفی در موارد ضروری.

۴-تطبیق مصوبات کمیسیون های نظارت و تصمیمات اتاق ایران با قوانین و مقررات و در صورت مغایرت، دستور اصلاح آنها.

۵- هدایت کمیسیون های نظارت و سازمان های صنفی به منظور تدوین برنامه برای توسعه و تسهیل امور کسب و کار صنفی.

ماده ۳- رییس کمیسیون نظارت مرکز استان موظف است به منظور سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی هرچه بهتر بین کمیسیون های نظارت و سازمان های صنفی در سطح استان، درچارچوب ماده (۵۰) قانون، با برگزاری جلسات یا گردهمائی مستقل یا مشترک با کمیسیون نظارت شهرستان ها و یا سازمان های صنفی استان و یا با انجام مکاتبات مورد نیاز تدابیر لازم در این خصوص بعمل آورد.

همچنین کمیسیون نظارت شهرستان ها در خصوص هماهنگی بین سازمان های صنفی تحت پوشش و نظارت بر عملکرد آنها، مطابق ماده (۴۹) قانون اقدام خواهند نمود. اتاق هر شهرستان نیز موظف است در حدود اختیارات و وظایف مقرر در ماده (۳۷) قانون، نسبت به ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد اتحادیه های صنفی مربوط اقدام نماید.

ماده ۴- نحوه ایجاد هماهنگی و نظارت رییس کمیسیون نظارت مرکز استان براساس ماده (۵۰) قانون :

۱- نظارت بر اجرای بخشنامه های ابلاغی و برنامه های دارای اولویت به منظور ایجاد وحدت رویه در سطح استان.

۲- تبادل نظر با کمیسیون های نظارت و سازمان های صنفی راجع به مسائل و مشکلات صنفی و ایجاد هماهنگی های لازم.

۳- نظارت بر تشکیل منظم جلسات کمیسیون های نظارت و سازمان های صنفی و تلاش برای رشد کیفی تصمیمات متخذه.

۴- ایجاد هماهنگی بین روسای کمیسیون های نظارت و سازمان های صنفی استان با دستگاه های دولتی ونهاد های عمومی به منظور تسهیل فعالیت های صنفی و رفع موانع و مشکلات.

۵- حضور نوبه ای در جلسات کمیسیون های نظارت و سازمان های صنفی شهرستان ها برای اطمینان از اجرای صحیح قانون و مقررات.

۶- ارائه راهکارهای مناسب در خصوص ارتقاء بهره وری سازمان های صنفی استان و استفاده بهینه از منابع و امکانات در اختیار.

۷- تطبیق مصوبات کمیسیون نظارت شهرستان ها و تصمیمات اجلاس اتاق مرکز استان با قوانین و مقررات و در صورت مغایرت، دستور اصلاح آنها.

ماده۵- نحوه نظارت بر مصوبات کمیسیون های نظارت و تصمیمات اتاق ها:

الف- روسای کمیسیون نظارت مراکز استان ها موظفند، حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از برگزاری هر جلسه کمیسیون، همزمان با ارسال صورتجلسات برای اعضای کمیسیون یک نسخه از صورتجلسه را به دبیرخانه هیات عالی نظارت به منظور تطبیق با قوانین و مقررات تسلیم نمایند. روسای کمیسیون های نظارت شهرستان ها نیز باید به همین ترتیب صورتجلسات کمیسیون را برای دبیرخانه کمیسیون نظارت مرکز استان ارسال نمایند.

ب- صورتجلسات اتاق ایران می بایست حداکثر ظرف یک هفته پس از برگزاری جلسات به دبیرخانه هیات عالی نظارت به منظور تطبیق با قوانین و مقررات ارسال گردد. اتاق شهرستان ها نیز موظفند، به همین ترتیب صورتجلسات اجلاس اتاق را برای کمیسیون نظارت ذی ربط ارسال نمایند.

تبصره۱- چنانچه مراجع ذی ربط در بندهای (الف) و (ب) مصوبات کمیسیون های نظارت و یا تصمیمات اتاق ها را مغایر با قوانین و مقررات تشخیص دهد موظفند موارد را با ذکر دلائل کافی ظرف مدت ده روز حسب مورد به کمیسیون نظارت و یا اتاق مربوط جهت اصلاح و یا لغو تصمیمات اعلام نمایند.

تبصره۲- دبیرخانه هیات عالی نظارت در صورت اطلاع از مغایرت تصمیمات اتخاذی کمیسیون نظارت و یا اتاق شهرستان ها، مراتب را به منظور اصلاح یا ابطال آن به رییس کمیسیون نظارت مرکز استان و یا شهرستان مربوط اعلام خواهد نمود.

تخلفات و نحوه رسیدگی

ماده ۶– تخلف عبارت است از قصور (کوتاهی غیر عمدی) یا تقصیر هیات مدیره و بازرس اتحادیه ها و یا هیات رییسه اتاق ها در اجرای قانون و مقررات نظام صنفی، و عناوین آن به شرح زیر می باشد:

۱- اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شئون اداری و شغلی.

۲- عدم رعایت مواعد مقرر در قانون و مقررات نظام صنفی.

۳- عدم تشکیل جلسات هیات مدیره اتحادیه یا هیات رییسه اتاق.

۴- عدم بکارگیری مدیر اجرایی در اتحادیه و دبیر اجرایی در اتاق.

۵- عدم تشکیل کمیسیون های اتحادیه و اتاق.

۶- گرفتن وجوهی به نفع خود یا سازمان صنفی غیر از آنچه در قانون و مقررات مربوط مشخص شده.

۷- صدور پروانه کسب بر خلاف قانون و مقررات نظام صنفی.

۸- سوء استفاده از موقعیت و سمت خود.

۹- گزارش خلاف واقع.

۱۰- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه و استفاده غیر مجاز از آنها.

۱۱- خودداری از تسلیم مدارک یا گزارش به اشخاص(از جمله کمیسیون نظارت، اتاق ها، بازرس اتحادیه و متقاضی پروانه کسب) که به موجب قانون و مقررات حق دریافت آنها را دارند.

۱۲- عدم اجرای مصوبات لازم الاجراء هیات عالی نظارت و دبیرخانه آن وکمیسیون نظارت.

۱۳- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.

۱۴- ترک خدمت قبل از پذیرفته شدن استعفا.

۱۵- غیبت غیر موجه سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب در سال (جلسات هیات مدیره اتحادیه و هیات رییسه اتاق ها).

تبصره – در صورتیکه هر عضو هیات مدیره و یا بازرس اتحادیه ها و هیات رییسه اتاق ها به علت ناتوانی جسمی و یا بیماری بیش از شش ماه در سال غیبت داشته باشد، مستعفی شناخته خواهند شد و رییس کمیسیون نظارت موظف است مطابق مقررات نسبت به جایگزینی وی با عضو علی البدل اقدام نماید.

۱۶- اشتغال در دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری یا اتحادیه ها و اتاق ها.

۱۷- صرف بودجه و استفاده از امکانات اتحادیه یا اتاق برای تبلیغات و فعالیت انتخاباتی به نفع خود یا اشخاص دیگر.

چنانچه مرجع رسیدگی در جریان بازرسی از عملکرد سازمان های صنفی و یا وصول گزارش به یکی از این تخلفات مواجه شوند، بلافاصله مطابق ماده (۷) این دستورالعمل، شروع به رسیدگی خواهد نمود.

ماده۷- مراحل رسیدگی به تخلفات:

۱-جمع آوری مدارک تخلف در اسرع وقت.

تبصره – مرجع رسیدگی می‏تواند نمایندگانی برای تحقیق و بررسی تخلفات تعیین کند. کلیه اتحادیه ها و

اتاق ها مکلفند همکاری های لازم را درخصوص رسیدگی به تخلفات به عمل آورده و مدارک و اسناد مورد نیاز را در مهلت های تعیین شده توسط مرجع رسیدگی در اختیار آنها قرار دهند.

۲-ابلاغ موارد تخلف و دلایل مورد استناد به متهم.(تفهیم اتهام)

۳- متهم می تواند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ، دفاعیه خود را به همراه مدارک مستند در دفاع از خود را به مرجع رسیدگی ارائه نماید. عدم ارائه دفاعیه در مهلت مقرر مانع رسیدگی به تخلفات نخواهد بود.

۴- پس از تکمیل پرونده ظرف مدت پانزده روز، جلسه برای رسیدگی به تخلفات تشکیل می گردد. و بعد از ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم اقـدام به صـدور رای می گردد. رای صادره باید با ذکر علت و مستند به قانون و مقررات مربوطه بوده و متناسب با تخلف ارتکابی باشد. تاریخ بین صدور رای در کمیسیون نظارت و ابلاغ آن به متهم نباید از پانزده روز تجاوز کند.

تبصره- مرجع رسیدگی موظف است در صورت درخواست کتبی متهم ، از وی و یا نماینده قانونی وی برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت نماید.

ماده ۸– نحوه ابلاغ تفهیم اتهام و آرا صادره به ترتیب به یکی از روش های زیر مجاز است:

۱-ابلاغ کتبی به ذی نفع یا نماینده قانونی وی در محل سازمان یا اداره صنعت، معدن وتجارت با اخذ امضا.

۲-ارسال به نشانی واحد صنفی و اخذ امضا با ذکر نام و نام خانوادگی تحویل گیرنده.

تبصره- درصورت امتناع از دریافت برگه و یا ارائه رسید، مراتب با ذکر تاریخ در برگه قید و اعاده می گردد و تاریخ مذکور ملاک عمل خواهد بود.

تنبیه ها و نحوه اعمال

ماده ۹– تنبیه ها عبارتند از:

الف- تذکر کتبی.

ب- توبیخ کتبی.

ج- پیشنهاد عزل به هیات عالی نظارت.

مرجع رسیدگی موظف است، پس از ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات فرد یا افراد متخلف یکی از تنبیه ها را اعمال نماید.

ماده۱۰- نحوه اعمال تنبیه ها:

۱- در مورد تخلفات بندهای (۱) تا (۵) ماده (۶) این دستورالعمل، برای نوبت اول تذکر کتبی، در صورت تکرار همان تخلف در نوبت دوم توبیخ کتبی و در صورت تکرار پیشنهاد عزل.

۲- در مورد تخلفات بندهای (۶) تا (۱۰) ماده (۶) این دستورالعمل، درصورت عدم انتفاع متهم تذکر کتبی درصورت انتفاع و یا عدم جبران خسارت بر اساس اسناد و قرائن کافی به تشخیص مرجع رسیدگی توبیخ کتبی و یا پیشنهاد عزل.

۳-در مورد تخلفات بندهای (۱۱) تا (۱۳) ماده (۶) این دستورالعمل، به تشخیص مرجع رسیدگی توبیخ کتبی و یا پیشنهاد عزل.

۴-در مورد تخلف بند (۱۴) ماده (۶) این دستورالعمل، برای نوبت اول توبیخ کتبی و در صورت تکرار پیشنهاد عزل.

۵-در مورد تخلفات بندهای(۱۶) و (۱۷) ماده (۶) این دستورالعمل، پیشنهاد عزل.

تبصره- مرجع رسیدگی موظف است در صورتیکه هر یک از اعضای هیات مدیره و بازرس اتحادیه ها و یا هیات رییسه اتاق ها در طول یک دوره مسئولیت مستحقق دریافت تنبیه های زیر شوند، نسبت به اجرای بند (ج) ماده (۹) این دستورالعمل اقدام نماید.

۱- سه مرتبه تذکر کتبی.

۲- دو مرتبه تذکر کتبی و یک توبیخ کتبی.

۳- دو مرتبه توبیخ کتبی.

ماده۱۱- چنانچه در حین رسیدگی به هر یک از موارد تخلف مندرج در این دستورالعمل، مشخص شود که فعل ارتکابی از مصادیق جرایم عمومی میباشد مراتب برای پیگیری به مرجع قضایی منعکس خواهد شد.

طرح پرونده در مرجع قضایی مانع از رسیدگی و اعمال تنبیه های مربوط در این دستورالعمل نخواهد بود.

چنانچه حکم قطعی مرجع قضایی مبنی بر برائت باشد، مرجع رسیدگی موظف است نسبت به اصلاح رای خود در این خصوص اقدام نماید.

ماده ۱۲- درصورتی که حضور متهم در روند تحقیق و بازرسی خللی بوجود آورد، مرجع رسیدگی میتواند حضور متهم در مسئولیت مربوطه را حداکثر به مدت سه ماه به حال تعلیق درآورد. درصورتی که پرونده برای طرح در دستور کار هیات عالی نظارت قرار گیرد تا قبل از اعلام نظر هیات مزبور، تعلیق برای سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود. رسیدگی به تخلفات نباید از ظرف مدت‏های مزبور تجاوز نماید.

ماده ۱۳- در صورتی که دبیرخانه هیات عالی نظارت مجازات عزل فرد یا افراد را متناسب با فعل ارتکابی تشخیص ندهد کمیسیون نظارت موظف است نسبت به اصلاح تصمیم خود اقدام نماید.

ماده۱۴- دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است اطلاعات و مدارک لازم درخصوص تخلف اعضای هیات رییسه اتاق ایران یا هیات مدیره اتحادیه کشوری را با رعایت ماده (۷) این دستورالعمل مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز تخلف نسبت به ارائه پیشنهاد به هیات عالی نظارت مبنی بر اعمال یکی از تنبیه های موضوع ماده (۹) این دستورالعمل اقدام نماید.

ماده۱۵- برگه ابلاغ رای باید به ترتیب شامل موارد زیر باشد:

۱- شماره و تاریخ جلسه رسیدگی ۲ - نام و نام خانوادگی متهم با ذکر شخصیت حقوقی و کد ملی۳– عناوین تخلف ۴- گردشکار رسیدگی و اقدامات انجام شده ۵ –موضوع و ادله اثبات تخلف و نوع تنبیه.

رسیدگی به پیشنهاد عزل

ماده ۱۶- نحوه رسیدگی به پیشنهاد عزل:

۱-ارسال پیشنهاد عزل توسط رییس کمیسیون نظارت ظرف مدت هفت روز کاری از تاریخ ابلاغ مصوبه، به همراه گردش کار و مدارک مربوط(صورتجلسه کمیسیون نظارت، تفهیم اتهام، مدارک مورد استناد و دفاعیه متهم) به دبیرخانه هیات عالی نظارت.

۲-بررسی پیشنهاد عزل توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت ظرف مدت پانزده روز، در صورت عدم کفایت دلائل و مدارک، اعزام کارشناس به استان و یا دعوت نماینده کمیسیون نظارت و یا متهم برای ادای توضیحات.

۳-تهیه دستور کار هیات عالی نظارت توسط دبیرخانه هیات و طرح موضوع در هیات.

۴- ابلاغ رای هیات عالی نظارت توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت به کمیسیون نظارت شهرستان جهت اجرا.

ماده۱۷- هیأت عالی نظارت میتواند تنبیه های مقرر در ماده (۹) این دستورالعمل را راساً در مورد متخلفین اعمال نماید و روسای کمیسیون های نظارت موظف به اجرای آن می باشند. درصورتی که هیات عالی نظارت اختیارات مندرج در بندهای (الف) ماده (۵۵) قانون را به کمیسیون نظارت مراکز استان ها واگذار کند، در این صورت کمیسیون مزبور در چارچوب اختیارات تفویضی اقدام می نماید.

سایر مقررات

ماده۱۸- دبیرخانه هیات عالی نظارت مکلف است نسبت به ایجاد و راه اندازی بانک اطلاعات مربوط به آرا صادره موضوع این دستورالعمل حداکثر ظرف مدت شش ماه اقدام نماید. کمیسیون نظارت شهرستان ها موظفند آرا قطعی شده را در سامانه مذکور ثبت نمایند. آرا قطعی راجع به تخلفات هیات مدیره اتحادیه های کشوری و اتاق ایران توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت ثبت می‏گردد.

ماده ۱۹-گزارش اتاق ایران درخصوص سوء عملکرد اتاق‏ های کشور در کمیسیون‏های نظارت مطابق مقررات این دستورالعمل قابل رسیدگی خواهد بود.

ماده ۲۰- در صورت بروز اختلاف در اجرای قانون و مقررات بین کمیسیون‏ های نظارت و اتاق‏ها به ترتیب زیر اقدام می‏شود.

۱- در مورد اختلاف بین کمیسیون‏ های نظارت و اتاق شهرستان‏ها در حوزه استان، حل اختلاف با رییس کمیسیون نظارت مرکز استان است.

۲- اختلاف بین اتاق ایران با اتاق شهرستان ها و یا هر یک از کمیسیون های نظارت، توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت مطابق قانون و مقررات نظام صنفی رسیدگی می‏گردد.

ماده ۲۱- این دستورالعمل براساس بند (هـ) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی مشتمل بر (۲۱) ماده و (۷) تبصره

تهیه و در یکصدوهفتمین جلسه هیات عالی نظارت تصویب گردید و از تاریخ تصویب، دستورالعمل

قبلی لغو می گردد.

http://www.mosms.ir/ShowContent/2532

صورتجلسه تفویض بخشی از وظایف هیات عالی نظارت برسازمان های صنفی کشور

به کمیسیون نظارت مراکز استان ها

(تفویض اختیار ماده56 قانون نظام صنفی)

یکصدوچهارمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ با حضور اعضاء در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر موارد ذیل مورد بررسی و تایید قرار گرفت.

در اجرای ماده ۵۶ قانون نظام صنفی بخشی از وظایف هیات عالی نظارت به شرح زیر به کمیسیون های نظارت مراکز استان ها تفویض می گردد:

در حوزه عزل هیات مدیره اتحادیه ها و هیات رییسه اتاق های اصناف:

الف ـ عزل فردی یا دسته جمعی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی شهرستان های تابعه.

ب ـ عزل یک تا سه نفر اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی مرکز استان.

ج ـ عزل دسته جمعی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی مرکز استان، پس از بررسی و اعلام نظر دبیرخانه هیات عالی نظارت.

د ـ عزل فردی اعضای هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان های تابعه.

هـ ـ عزل دسته جمعی اعضای هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان های تابعه، پس از بررسی و اعلام نظر دبیرخانه هیات عالی نظارت.

و ـ عزل فردی اعضای هیات رییسه اتاق اصناف مرکز استان، پس از بررسی و اعلام نظر دبیرخانه هیات عالی نظارت.

ز ـ ابطال انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی شهرستان های تابعه و مرکز استان.

ح ـ ابطال انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان های تابعه.

ط ـ ابطال انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف مرکز استان، پس از بررس و اعلام نظر دبیرخانه هیات عالی نظارت.

ی ـ تشکیل اتحادیه های صنفی فاقد نصاب مقرر، در شهرستان های تابعه و مرکز استان پس از کسب نظر دبیرخانه هیات عالی نظارت. (موضوع تبصره ۵ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی)

ک ـ تشکیل اتحادیه صنفی در مرکز استان از مجموعه واحدهای صنفی موجود در سطح استان، پس از کسب نظر دبیرخانه هیات عالی نظارت. (موضوع تبصره ۶ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی)

ل ـ رسیدگی به شکایات معترضین در شهرستان های تابعه درخصوص عدم موافقت و یا استنکاف اتحادیه از صدور پروانه کسب. (موضوع تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون)

م ـ تعیین صنوف مشمول بند ب ذیل ماده ۲۸ قانون نظام صنفی.

ن ـ رسیدگی به درخواست اتحادیه های صنفی مبنی بر عدم توانایی انجام خدمات صنفی در بخش ها و شهرهای تابعه شهرستان ها و مرکز استان. (موضوع تبصره ذیل بند م ماده ۳۰ قانون نظام صنفی)

س ـ رسیدگی به اختلاف بین کمیسیون های نظارت با اتاق اصناف شهرستان ها و اتخاذ تصمیم لازم. (موضوع بند ج ماده ۵۵ قانون نظام صنفی).

در مواردی که کمیسیون های نظارت مراکز استان ها می بایست نسبت به کسب نظر از دبیرخانه هیات عالی نظارت اقدام نمایند، چنانچه کمیسیون های مذکور بر رای و نظر خود اصرار نمایند، موضوع جهت اتخاذ تصمیم در هیات عالی نظارت مطرح خواهد گردید و کمیسیون های نظارت موظفند تا زمان اتخاذ تصمیم لازم توسط هیات عالی نظارت از اجرای مصوبه خود، خودداری نمایند.

آیین نامه های زیر مورد تایید اعضاء هیات قرار گرفت:

الف ـ آیین نامه اجرایی انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی (موضوع تبصره ۳ ذیل ماده ۲۲ قانون نظام صنفی)

ب ـ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی)

ج ـ آیین نامه اجرایی شرح وظایف بازرس (موضوع ماده ۲۳ قانون نظام صنفی)

د ـ آیین نامه اجرایی منابع مالی اتاق اصناف شهرستان ها (موضوع ماده ۳۷ مکرر قانون نظام صنفی)

هـ ـ آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و برگزاری انتخابات اتحادیه های کشوری (موضوع تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی)

۴ـ عناوین تخلف و شیوه رسیدگی کمیسیون های نظارت به تخلفات اعضای هیأت مدیره اتحادیه های صنفی و هیأت رییسه اتاق اصناف و همچنین ابطال انتخابات اتحادیه های صنفی و اتاق¬های اصناف مطابق مقرراتی خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه و پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت، جهت اجراء به سازمان های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور ابلاغ خواهد شد.

مسئولیت نظارت برحسن انجام وظایف محوله به کمیسیون های نظارت شهرستان های تابعه به عهده کمیسیون نظارت مراکز استان ها و مسئولیت نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی کمیسیون نظارت مراکز استان ها برعهده دبیرخانه هیات عالی نظارت می باشد.

 مقرر شد اعضاء هیات عالی نظارت، نمایندگان تام الاختیار خود را جهت بررسی و کارشناسی پرونده های قابل طرح در هیات عالی نظارت، معرفی نمایند.

http://asnafshemiran.ir/ShowContent/177

دستورالعمل چگونگی بکارگیری و انتصاب کارکنان و مشاورین اتاق های اصناف شهرستان ها

موضوع آیین نامه ماده63 قانون نظام صنفی

 

مقدمه :

بمنظور ایجاد زمینه های لازم در بکارگیری نیروی انسانی خلاق و متعهد در اتاق اصناف شهرستان منطبق با نیاز آن و همچنین صیانت از نیروهای متخصص موجود، اتاق اصناف موظف است در بکارگیری و انتصاب کارکنان و مشاورین خود، مفاد ذیل را رعایت نماید:

 

ماده ۲هیات رییسه اتاق اصناف بر حسب آمار کارکنان، اتحادیه ها و واحدهای صنفی شهرستان نسبت به انتخاب و تصویب یکی از الگوهای ساختار سازمانی و تشکیلاتی که متعاقبا توسط اتاق اصناف ایران تهیه و ارسال می شود اقدام نماید.

 

ماده ۱- اتاق اصناف لازم است با توجه به ساختار اتاق، از بین کارکنان واجد شرایط موجود، نسبت به انتصاب آنها در سمت های تعیین شده اقدام نماید.

 

تبصره- رئیس اتاق اصناف مکلف است از بین مدیران اتاق، کمیته ای سه نفره جهت انجام فرآیند جذب و یا تطبیق شرایط پرسنل با ضوابط این دستورالعمل تشکیل دهد.

 

ماده ۶- در صورتیکه اتاق اصناف جهت ایجاد ساختار سازمانی خود با کمبود پرسنل مواجه بوده و بودجه و امکانات لازم را جهت جذب نیروهای موردنیاز دارا باشد ،می تواند با بکارگیری افراد واجد شرایط )دارای حداقل مدرک کارشناسی مرتبط( نسبت به تکمیل ساختار سازمانی خود اقدام نماید.

 

ماده ۴- درصورتیکه برخی از پرسنل موجود شرایط احراز پست های سازمانی مطابق چارت مصوب را نداشته

باشند، کمیته موضوع تبصره ماده ) ۲( با تایید رییس اتاق می تواند با توجه به سابقه کار و تجربه در مشاغل

تخصصی مرتبط از خدمات اینگونه افراد در پست های سازمانی مذکور استفاده نماید.

ماده ۵- در صورتیکه پرسنل موجود شرایط انطباق مطابق ماده ) ۴( را نداشته باشند رییس اتاق موظف است با

رعایت قانون کار، به تدریج نسبت به تعدیل و جذب پرسنل مطابق ساختار مصوب اقدام نماید.

ماده ۳- تعداد پرسنل خدماتی و پشتیبانی حداکثر معادل بیست درصد کل پرسنل می باشد.

ماده ۷- جذب پرسنل جدید زیر نظر کمیته موضوع تبصره ماده ) ۲( این دستورالعمل بوده و صرفا از طریق آگهی در روزنامه های سراسری یا محلی خواهد بود.

 

ماده ۸- اتاق اصناف می بایست از طریق مصاحبه حضوری)توسط کمیته موضوع تبصره ماده ۲( نسبت به

بکارگیری کارکنانی که بیشترین امتیاز را کسب نموده اند،