( 1 ) قانون نظام صنفی-قوانین اصناف، اتحادیه ها ،اتاق های اصناف ، kamal1331

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید.

کد اخبار

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید. سال 97 «حمایت از کالای ایرانی»"

قانون روابط موجر و مستاجر - قانون و آیین نامه اجرایی تملک آپارتمانها


قانون روابط موجر ومستأجرمصوب 1376قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ با اصلاحات و الحاقات‌


آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانهاابطال مصوبه شهر تهران در خصوص دریافت عوارض از تالار ها


دانلود ابطال مصوبه شورای شهر تهران

PDF

WORD