( 1 ) قانون نظام صنفی-قوانین اصناف، اتحادیه ها ،اتاق های اصناف ، kamal1331

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید.

کد اخبار

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید. سال 97 «حمایت از کالای ایرانی»"

قانون مالیات -نماینده اتاق اصناف در هیات های مالیاتی -29 رسته شغلی معاف از نصب صندوق POS- سامانه ارسال صورت معاملات-ارزش افزوده

مراحل اعتراض و نحوه رسیدگی به پرونده مالیاتی (آیین دادرسی مالیاتی)


ستانده - داده = ارزش افزوده

یا
خرید - فروش = ارزش افزوده
نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 1394 9 درصداعتراض به برگ تشخیص مالیاتیتعیین مدت اعتبار احکام نمایندگان بند های 2 و 3 ماده 244 ق.م.مبخشنامه ماده 244 و 219 مالیاتینماینده اتاق اصناف در هیات های مالیاتی موضوع بند3 ماده 244بخشنامه قدیمی اما مفید در باره ماده 216 مالیاتیسامانه ارسال صورت معاملات مودیان ماده (169مکرر)اصلاحیه آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتیبانک مالیاتی ایران قابل جستجوکدام اصناف غذایی مجاز به دریافت مالیات بر ارزش افزوده هستند؟اطلاعیه در خصوص نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروشقانون مالیاتقانون ارزش افزودهمشمولین اجرای دستور ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم چه اشخاصی هستندپرسش و پاسخ در سامانهدانلود دریافت اطلاعات مالیات بر درآمد حقوق

مشاغل مشمول نصب صندوق فروشگاهی یا رایانهاطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص سامانه صندوق های فروشگاهی

پرسش و پاسخ های رایج مالیاتیبروشور های مالیاتیبخشنامه ها، اطلاعیه ها و دستورالعمل ها در خصوص نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهیvat.ir/AnnouncementPos.asp
intamedia.ir

آخرین خبرهای مالیاتیvat.ir/default.asp?strID=10


آخرین خبرهای مالیاتیwww.vat.ir


بخشنامه مربوط به ماده 244 هیات های حل اختلاف مالیاتی