( 1 ) قانون نظام صنفی-قوانین اصناف، اتحادیه ها ،اتاق های اصناف ، kamal1331

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید.

کد اخبار

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید. سال 97 «حمایت از کالای ایرانی»"

کمیسیون فنی در اتحادیه ها.


کمیسیون فنی


ماده ۹- وظایف کمیسیون فنی:


۱-هماهنگی برای برگزاری آزمون صلاحیت فنی از متقاضیان پروانه کسب با مجوز سازمان های ذی ربط (و یا در قالب تفاهم نامه یا توافقنامه با آنها) جهت مشاغل فنی.


۲-اظهارنظر در مورد تعیین ابزار فنی و متراژ مورد نیاز جهت اخذ پروانه کسب.


۳-بررسی و اظهارنظر کارشناسی در مورد پرونده های ارجاعی از کمیسیون های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات.


۴-همکاری با اتحادیه در جهت تشکیل بورس کالایی، روز بازارها و مکان استقرار میادین کالا.


۵-کارشناسی مربوط به نرخ گذاری کالا و خدمات.


۶-اظهارنظر در مورد ساعت کار اصناف و ضوابط ترافیکی برای صدور پروانه کسب.


۷-انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه.