( 1 ) قانون نظام صنفی-قوانین اصناف، اتحادیه ها ،اتاق های اصناف ، kamal1331

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید.

کد اخبار

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید. سال 97 «حمایت از کالای ایرانی»"

( موضوع ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی)

دستورالعمل چگونگی برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار

( موضوع ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی)

تعاریف
ماده ۱- تعاریف:
قانون: قانون نظام صنفی.
اتاق ایران: اتاق اصناف ایران.
اتاق شهرستان: اتاق اصناف شهرستان.
اتحادیه: اتحادیه صنفی ( شهرستانی،استانی و کشوری).
مرکز آموزش: مرکز آموزش اتاق شهرستان و یا مراکز آموزش مورد تایید اتاق ایران و یا کمیسیون نظارت.
متقاضی: متقاضی صدور و تمدید پروانه کسب و یا مباشرین
کمیسیون نظارت:کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی شهرستان

دوره های آموزشی

ماده ۲- شیوه برگزاری دوره:
۱- داخلی:برگزاری دوره های آموزشی توسط مرکز آموزش با همکاری اتحادیه ها.
۲- برون سپاری: از طریق عقد قرارداد یا تفاهم نامه با مراکز آموزشی.

ماده ۳- دوره های آموزشی:
شامل دوره بیش از صدور و تمدید پروانه کسب واحدهای صنفی می باشد که براساس تکلیف مقرر در بند( ن) ماده (۳۰) قانون به منظور کسب آمادگی، ارتقاو افزایش میزان آگاهی، دانش و سطح مهارت افراد برگزار می گردد.

ماده ۴- سرفصل دوره های آموزشی:

ردیف

عنوان دورس الزامی

مدت زمان( ساعت)

۱

قانون و مقررات نظام صنفی

۴/۵

۲

مشتری مداری

۱/۵

۳

فقه بازار

۶

۴

خرید و فروش الکترونیکی

۱/۵

۵

قوانین و مقررات مالیاتی( مالیات برارزش افزوده)

۳

۶

قوانین و مقررات شهرداری

۱/۵

۷

قانون و مقررات کار و تامین اجتماعی

۳

۸

قانون و مقررات نیروی انتظامی

۱/۵

۹

قانون و مقررات بهداشت

۱/۵

جمع کل

۲۴

ماده ۵- انواع دوره ها

۱- حضوری: با حضور متقاضی برگزار می گردد و نمره حد نصاب آن جهت قبولی در آزمون (ده)می باشد.
۲- غیرحضوری:شرکت در دوره ها و کلاسها به صورت غیرحضوری (مکاتبه ایی و یا الکترونیکی) و نمره حد نصاب آن جهت قبولی در آزمون (دوازده) می باشد.
تبصره ۱- غیبت بیش از یک سوم کل دوره (به دلیل موجه یا غیرموجه)به منزله ثبت نام غیرحضوری تلقی می گردد.
تبصره ۲-آندسته از واحدهای صنفی که توسط مباشر اداره می گردد، مباشر مکلف به شرکت در دوره آموزشی بوده و درصورت عزل مباشر، صاحب پروانه کسب یا مباشر جدید(قبل از عزل مباشر قبلی) مکلف به گذارندن دوره آموزشی می باشد.
تبصره ۳- متقاضیان شرکت در دوره حضوری و یا غیرحضوری درصورت عدم کسب نمره حد نصاب می توانند برای دومین بار با پرداخت ۲۰درصد هزینه در آزمون شرکت نمایند.

ماده ۶- شرایط مدرسین دربرگزاری دوره های آموزشی
۱- داشتن حداقل دانشنامه تحصیلی کارشناسی، مرتبط با دوره یا دروس (درصورت وجود رشته دانشگاهی مرتبط) از مراکز آموزشی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا گواهی معادل از حوزه علمیه.
۲- حداقل ۲سال سابقه تدریس در رشته مورد نظر.
تبصره- اتاق ایران مکلف است هرسال نسبت به فراخوان جذب مدرسین مطابق با شاخص های این دستورالعمل اقدام نماید. تطبیق و تایید شرایط مدرسین به عهده اتاق شهرستان می باشد.

مقررات مربوط به آموزش

ماده ۷- مدارک مورد نیاز متقاضیان ثبت نام دوره:
۱) معرفی نامه اتحادیه
۲) پرداخت هزینه آموزش
ماده ۸- حداکثر زمان برگزاری کلاس در هر روز ۶ ساعت (صبح و بعد ازظهر) می باشد و مدرس باید در هر جلسه مطابق فرم مرکز آموزش حضور و غیاب نماید.
ماده ۹- مکان برگزاری دوره های آموزشی:
۱- محل آموزشگاه علاوه بر سهولت متقاضی باید در مکان یا طبقه مجزا و مستقل از فعالیتهای جاری اتاق بوده و حداقل دارای ۱کلاس، ۱اتاق امور دفتری و مدرسین، آبدارخانه و سرویس بهداشتی مجزا باشد، اتاق امور دفتری و مدرسین نباید با دیگر فعالیتها و بخشهای جاری اتاق، مشترک باشد.
۲- تعداد افراد متقاضی به صورت حضوری در یک کلاس نباید از ۳۰نفر بیشتر باشد.
۳- وجود لوازم و وسایل کمک آموزشی مانند رایانه، ویدیو پروژکتور، یا وایت برد، میز و صندلی مناسب آموزش و سایر وسایل برحسب نیاز الزامی است.

ماده ۱۰- تعرفه شرکت در کلاس:
تعرفه هرنفر برای شرکت در کلاس با مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان تعیین خواهد شدو هزینه چاپ و تکثیر جزوه آموزشی و پذیرایی از متقاضی در تعرفه فوق منظور خواهدشد.

ماده ۱۱- گواهینامه پایان دوره:
پس از اتمام دوره و کسب موفقیت در آزمون، به متقاضی گواهینامه پایان دوره اعطا می گردد.گواهینامه دارای طرح یکسانی است که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق ایران تهیه و به سراسرکشور ابلاغ می شود.
تبصره ۱- مدت اعتبار گواهی ۵سال می باشد و درصورت تغییر رسته و یا جابجایی واحد صنفی، متقاضی نیازی به طی مجدد دوره آموزش نخواهد داشت.
تبصره ۲- گواهی صادره توسط مرکز آموزش برای اتحادیه های سراسر کشور معتبر می باشد.

ماده ۱۲- نحوه ارزشیابی:
۱- تنظیم صورتجلسه منضم یه اسامی شرکت کنندگان در آزمون ضروری بوده و می بایست نسخه ای از آن توسط مرکز آموزش نگهداری شود.
۲- محل و زمان آزمون علاوه بر اعلام کتبی به متقاضی، حتی المقدور از طریق پست الکترونیک و یا پیام کوتاه نیز اطلاع رسانی خواهد شد.
۳- آزمون پایان دوره آموزش بصورت سوالات چهار جوابی بوده و آزمون افراد بی سواد به صورت شفاهی انجام می شود.
۴- فعالیت مراکز آموزش اتاق اصناف در سطح کشور توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق ایران بصورت سالانه ارزیابی می گردد.
ماده ۱۳- این دستورالعمل مشتمل بر(۱۳) ماده و (۶) تبصره به استناد ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی (۱۲) قانون توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه گردید
.

http://www.mosms.ir/ShowContent/2778