( 1 ) قانون نظام صنفی-قوانین اصناف، اتحادیه ها ،اتاق های اصناف ، kamal1331

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید.

کد اخبار

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید. سال 97 «حمایت از کالای ایرانی»"

دستور العمل ها دستورالعمل چگونگی برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار( موضوع ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی)


 

دستورالعمل چگونگی بکارگیری و انتصاب کارکنان و مشاورین اتاق های اصناف شهرستان ها موضوع آیین نامه ماده (۳۶) قانون نظام صنفیدستورالعمل نحوه تنظیم ساعت کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی (موضوع تبصره بند (م) ماده 37 قانون نظام صنفی)


 

 دستورالعمل اجرایی نحوه برگزاری انتخاب نمایندگان اتاق اصناف استان ها در اتاق اصناف ایران(موضوع ماده۴۲ قانون نظام صنفی)( دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی و نظارت اتاق های اصناف و چگونگی نظارت اتاق اصناف ایران بر عملکرد آنها(موضوع بندهای (ش) ماده "۳۷" و ( ۶ ) ماده "۴۵" قانون نظام صنفی) دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها(موضوع بند هـ ماده ۵۵ قانون نظام صنفی کشور)دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور(موضوع بند (د) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی)دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرودستورالعمل وظایف و تعیین عاملیت فروش محصولات دخانی(موضوع ماده ۷ قانون جامع کنترل مبارزه با دخانیات)