( 1 ) قانون نظام صنفی-قوانین اصناف، اتحادیه ها ،اتاق های اصناف ، kamal1331

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید.

کد اخبار

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید. سال 97 «حمایت از کالای ایرانی»"

تلگرام های مفید برای اصناف


شرحی بر قانون و مقررات نظام صنفی. طاهرمحمدی

https://t.me/tcotslar


مدیران اجرایی کشور

https://t.me/joinchat/G2iycENxZ3MdPLzGj2cKvwخبرنامه ی صنفی،بازار،حقوقی،اقتصادی،احکام تجارت و.....
https://telegram.me/asnafsh

کانال تحلیل حقوقی اصناف ایران


اتاق اصناف ایران


تازه‌های مالیاتی

https://telegram.me/taxpress