( 1 ) قانون نظام صنفی-قوانین اصناف، اتحادیه ها ،اتاق های اصناف ، kamal1331

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید.

کد اخبار

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید. سال 97 «حمایت از کالای ایرانی»"

حقوق و دستمزد سال 1395


 میزان حقوق و دستمزد سال 1395 

شرح                      

سال   1393

سال  1394

سال  1395

حدالاقل دستمزد ماهانه 

6,089,100

7,124,250

8،121،660

حق مسکن ماهیانه 

200,000

400,000

400،000

حق بن (خوار و بار )

800,000

1,100,000

1،100،000

حق اولاد - یک فرزند 

608,910

712,420

812،160

حق اولاد - دو فرزند 

1,217,820

1,424,850

1،624،320

حق سنوات روزانه 

5,000

10,000

10,000

حق سنوات ماهانه 

150,000

300,000

300,000

حدالاقل دستمزد روزانه 

202,970

237,475

270،720

مجموع دریافتی افراد مجرد 

7,239,100

8,924,300

9،721،640

مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند 

7,848,010

9,636,710

10،533،800

مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند 

8,456,920

10,349,120

11،345،960

حقوق یک ساعت عادی با حدالاقل دستمزد 

27,678

32,383

33،840

حقوق یک ساعت اضافه کاری عادی با حدالاقل دستمزد 

38,749

45,336

51،706

                                                                                            مبالغ همگی به ریال می باشد 

میزان دستمزد سال 95  بر اساس  اعلام درصد تورم توسط بانک مرکزی  14 درصد باشد .

حق مسکن ماهیانه هنوز به تصویب نرسیده است لذا مقدار سال قبل را در محاسبات خود مد نظر قرار دهید و هنگام تصویب حق مسکن به مقدار بالاتر از 400،000 ریال مابه التفاوت را به عنوان حق مسکن جدید اعمال فرمائید .

میزان مزد روزانه مورد محاسبه 270،722 ریال می باشد .

نحوه محاسبه عیدی و ثبت های آن

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور به جمع بندی مزد رسیدیم و درباره افزایش 14 درصدی حداقل دستمزد توافق کردیم.

وی تصریح کرد: نرخ پایه سنوات در سال آینده در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، روزانه  10،000 ریال تعیین شد.

ربیعی حداقل دریافتی کارگران متاهل دارای دو اولاد در سال 1395 را با احتساب ۱۴ درصد افزایش،11،345،922  ریال اعلام کرد.

وی با بیان اینکه با وجود شرایط بد اقتصادی در سه سال اخیر میزان افزایش مزد بر میزان تورم پیشی گرفته خاطرنشان کرد: حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد که با احتساب سایر افزایشها در مجموع مزد برای این سال 30.5 درصد افزایش یافت و دستمزد سال 94 کارگران را ۱۷ درصد افزایش دادیم که با احتساب سایر افزایشها، این رقم در مجموع به 20.5 درصد رسید.

بنا به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شناخته شده و قانونی کشور در جلسه شورای عالی کار حضور داشتند و پس از ساعت ها بحث‌و گفتگو با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور به جمع بندی رسیدند.


دانلود فایل حقوق و دستمزد سال 1395

http://www.acc20.com/detail/280