( 1 ) قانون نظام صنفی-قوانین اصناف، اتحادیه ها ،اتاق های اصناف ، kamal1331

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید.

کد اخبار

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید. سال 97 «حمایت از کالای ایرانی»"

ایمیل اتحادیه های قزوین

 

ایمیل اتحادیه های قزوین

 

arayesh.w@gmail.comاتحادیه آرایشگران زنانه قزوین                                                  

arayesh.w@chmail.ir اتحادیه آرایشگران زنانه قزوین                                                     

arayeshman@chmail.ir اتحادیه آرایشگران مردانه قزوین                                                

arayeshman@gmail.comاتحادیه آرایشگران مردانه قزوین                                             

arayesh@chmail.ir اتحادیه آرایشی وبهداشتی                                                                

behdashty.a@gmail.comاتحادیه آرایشی وبهداشتی                                                      

et.ahan@yahoo.comاتحادیه آهن فروشان قزوین                                                          

s.elekteroteknik@chmail.irاتحادیه الکترومکانیک قزوین                                             

senfelekteroteknik.@gmail.com اتحادیه الکترومکانیک قزوین                                     

elektromcqz@gmail .comاتحادیه الکترومکانیک قزوین                                               

etehadieh.evm@chmail.ir  اتحادیه الکترونیک قزوین                                                   

etehadieh.evm@gmail.com  اتحادیه الکترونیک قزوین                                                 

electric.qazvin@chmail.ir اتحادیه الکتریک قزوین                                                       

electricqazvin@gmail.com اتحادیه الکتریک قزوین                                                     

e.aghziye@gmail.com اتحادیه اغذیه فروشان قزوین                                                      

 batriqazvin@gmail.com اتحادیه باتری قزوین                                                            

batri.qazvin@chmail.ir اتحادیه باتری قزوین                                                               

bonakdaranqazvin@Chmail.irاتحادیه بنکداران مواد غذایی بهداشتی آرایشی قزوین         

e.pirahandozan@gmail.comاتحادیه پیراهن دوزان قزوین                                            

eqp1369@chmail.irاتحادیه پوشاک قزوین                                                                   

tarashkaraneqazvin@chmail.ir اتحادیه تراشکاران  قزوین                                           

tarashkaraneqazvin@yahoo.comاتحادیه تراشکاران  قزوین                                       

farsheqazvin@gmail.com اتحادیه فرش فروشان قزوین                                                 

e.cholokababy@chmail.ir  اتحادیه چلوکباب قزوین                                                       

e.cholokabab@gmail.comاتحادیه چلوکباب قزوین                                                      

chiniblor.q@gmail.comاتحادیه چینی بلور قزوین                                                         

chiniblor.q2@chmail.ir اتحادیه چینی بلور قزوین                                                          

e.kharazan@chmail.ir اتحادیه خرازان قزوین                                                               

e.kharazan@gmail.com اتحادیه خرازان قزوین                                                            

khabazi@chmail.ir  اتحادیه خبازان قزوین                                                                     

etehadieh.khabazan@yahoo.com اتحادیه خبازان قزوین                                            

khayatanqazvin@chmail.ir اتحادیه خیاطان قزوین                                                       

khayatanqazvin@gmail.comاتحادیه خیاطان قزوین                                                    

attareqazvin@gmail.com اتحادیه خوار و بار و عطار قزوین                                           

q.panjare@gmail.comاتحادیه درب و پنجره سازان قزوین                                               

q.panjare@chmail.irاتحادیه درب و پنجره سازان قزوین                                                  

etehadiehdrodgaran@chmail.irاتحادیه درودگران قزوین                                            

etehadiehdrodgaran@gmail.comاتحادیه درودگران قزوین                                         

q.motorcycle@gmail.comاتحادیه دوچرخه و موتور سیکلت قزوین                                  

ed.motor@chmail.irاتحادیه دوچرخه و موتور سیکلت قزوین                                            

e.rangfroshan@gmail.comاتحادیه رنگ و ابزار یراق فروشان قزوین                              

e.clockglasses@gmail.comاتحادیه ساعت و عینک قزوین                                           

e.behdashti.s@gmail.comاتحادیه بهداشتی و ساختمانی قزوین                                       

shisheh.q@chmail.irاتحادیه شیشه و موزاییک قزوین                                                   

safkaranqazvin@gmail.comاتحادیه صافکاران قزوین                                                

safkaranqazvin@chmail.irاتحادیه صافکاران قزوین                                                    

talayeqazvin@gmail.comاتحادیه طلا فروشان قزوین                                                  

akasaneqazvin@gmail.comاتحادیه عکاسان قزوین                                                   

ghassabanqazvin@gmail.comاتحادیه قصابان قزوین                                               

etehadieh.ghasaban.qazvin@chmail.irاتحادیه قصابان قزوین                                 

ghanadqazvin@gmail.comاتحادیه قنادان قزوین                                                      

ghanadqazvin@chmail.irاتحادیه قنادان قزوین                                                         

e.ghomash@gmail.comاتحادیه قماش قزوین                                                           

e.kafashan@chmail.irاتحادیه کفاشان قزوین                                                             

q.neveshtafzar@gmail.comاتحادیه کتاب و نوشت افزار قزوین                                    

EU.kababpazan@gmail.comاتحادیه کباب پزان قزوین                                              

EU.kababpazan@chmail.irاتحادیه کباب پزان قزوین                                                 

qazvinyadaki92@chmail.ir                                     اتحادیه لوازم یدکی اتوموبیل قزوین

q.lavazemyadaki@gmail.comاتحادیه لوازم یدکی اتوموبیل قزوین                                

e.lavazemkhanegi@chmail.irاتحادیه لوازم خانگی قزوین                                          

lastikqazvin@gmail.comاتحادیه لاستیک قزوین                                                       

lastikqazvin@chmail.irاتحادیه لاستیک قزوین                                                          

mechanicqazvin@gmail.comاتحادیه مکانیک قزوین                                               

eu.morq@chmail.irاتحادیه مرغ فروشان قزوین                                                          

em.morq@gmail.comاتحادیه مرغ فروشان قزوین                                                      

miva.qazvin@chmail.irاتحادیه میوه و تره بار قزوین                                                 

mivatarabar@gmail.comاتحادیه میوه و تره بار قزوین                                              

amlakeqazvin@gmail.comاتحادیه مشاورین املاک قزوین                                          

amlakeqazvin@chmail.irاتحادیه مشاورین املاک قزوین                                             

mahsolefarhangy@chmail.irاتحادیه محصولات فرهنگی                                           

mahsolefarhangy@gmail.comاتحادیه محصولات فرهنگی                                        

etehadieh_masalehs@yahoo.comاتحادیه مصالح ساختمانی                                   

etehadieh.masalehs@chmail.irاتحادیه مصالح ساختمانی                                        

ettehadiyenamayeshgah@chmail.irاتحادیه نمایشگاه اتوموبیل قزوین                       

ettehadiyenamayeshgah@yahoo.comاتحادیه نمایشگاه اتوموبیل قزوین                   

varaghkaran@gmail.comاتحادیه ورقکاران قزوین                                                  

chaapkhanedaran@yahoo.com اتحادیه چاپخانه داران قزین                                     

qazvinchap@chmail.ir اتحادیه چاپخانه داران قزوین                                                   

chapeqazvin@gmail.com اتحادیه چاپخانه داران قزوین                                             

khoshkshoi@chmail.irاتحادیه خشکشویی قزوین                                                     

 

تهیه و تنظیم : سید کمال الدین هاشمیان