( 1 ) قانون نظام صنفی-قوانین اصناف، اتحادیه ها ،اتاق های اصناف ، kamal1331

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید.

کد اخبار

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید. سال 97 «حمایت از کالای ایرانی»"

آیین نامه اجرایی تشکیلات اداری و امور مالی و نحوه اداره دبیرخانه هیأت عالی نظارت (موضوع ماده۵۴ قانون نظام صنفی)


آیین نامه اجرایی تشکیلات اداری و امور مالی و نحوه اداره دبیرخانه هیأت عالی نظارت

(موضوع ماده۵۴ قانون نظام صنفی)

تعاریف

ماده۱- تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفی

هیأت: هیأت عالی نظارت

دبیرخانه: دبیرخانه هیأت عالی نظارت

کمیسیون: کمیسیون نظارت مراکز استان­ها

تشکیلات اداری

ماده۲- دبیرخانه به عنوان بازوی اجرایی هیأت محسوب گردیده و جزء تشکیلات مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب نمی­ گردد و دبیر آن به پیشنهاد معاون توسعه بازرگانی داخلی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، منصوب می­گردد.

تبصره- دبیرخانه از نظر مالی، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی منحصراً تابع این آیین­ نامه می­باشد.

ماده۳- تشکیلات دبیرخانه به شرح زیر می­باشد:

الف- واحد امور عمومی مرکب از یک نفر مسئول، یک نفر کارشناس، یک نفر متصدی امور دفتری، دو نفر ماشین­ نویس و راننده.

ب- واحد امور مالی مرکب از یک نفر مسئول و یک نفر کارشناس.

ج- واحد حقوقی مرکب از یک نفرمسئول و دونفر کارشناس حقوقی.

د- واحد فن­آوری اطلاعات مرکب از یک مسئول و حداقل دو نفر کارشناس سخت­ افزار و نرم ­افزار و یک نفر کارشناس شبکه.

ه- واحد پیگیری و نظارت مرکب از یک نفر مسئول دو نفر کارشناس بازرگانی- اقتصادی و دو نفر کارشناس آمار.

و- واحد آموزش و پژوهش مرکب از یک نفر مسئول و دو نفر کارشناس مدیریت آموزشی.

ماده۴- دبیرخانه می ­تواند نسبت به بکارگیری افراد متخصص واجد شرایط به­ عنوان مشاور به صورت قرارداد روزمزد و یا پروژه، اقدام نماید.

امور مالی

ماده۵- دبیرخانه مکلف است با افتتاح حساب جاری نسبت به واریز وجوه حاصله از فعالیت ­های زیر در حساب مزبور اقدام نماید.

۱- چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات به منظور ارتقاء سطح اطلاعات و آگاهی­ های افراد صنفی و سازمان­ های صنفی سراسر کشور.

۲- چاپ و فروش فرم ­های خام پروانه کسب، فرم­ های مورد نیاز سازمان­ های صنفی. خدمات فنی صدور و تمدید پروانه کسب الکترونیکی.

۳- درج آگهی ­های تبلیغاتی و اطلاعیه در نشریات دبیرخانه و یا پایگاه ­های اینترنتی مرتبط.

۴- ایجاد و توسعه سامانه ­های الکترونیکی مرتبط با سازمان ­های صنفی. خدمات مربوط به استعلامات الکترونیکی، صدور تمدید گواهی امضای دیجیتال و خدمات صدور گواهی امنیتی دیجیتال مربوط به واحدها و تشکل های صنفی.

۵- ارائه خدمات زیرساخت مربوط به دریافت و پردازش اطلاعات سامانه صندوق مکانیزه فروش.

۶- تهیه و توزیع نرم ­افزارهای مورد نیاز سازمان­ های صنفی و پشتیبانی آن.

۷- وجوه مربوط به حق­ السهم وزارت صنعت، معدن و تجارت از موضوع تبصره۷» ماده۷۲» قانون.

تبصره- ذی ­حسابی وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حق­ السهم وزارتخانه متبوع، از وجوه حاصله از درآمدهای تبصره۷» ماده۷۲» را به حساب دبیرخانه واریز تا در اجرای قانون هزینه نماید.

۸- سپرده­ گذاری در بانک­ها.

۹- ایجاد و یا مشارکت در راه ­اندازی مراکز آموزشی و پژوهشی به منظور افزایش توانمندی سازمان های صنفی کشور.

تبصره۱- دبیرخانه مجاز به داشتن بیش از یک حساب جاری در بانک­ های کشور می­ باشد و برداشت از آنها با امضای دبیر هیأت و مدیر مالی همراه با مهر دبیرخانه خواهد بود.

تبصره۲- دبیرخانه مکلف است کلیه درآمدها و هزینه ­های مربوط به حساب مزبور را در دفاتر روزنامه و کل ثبت نموده و گزارش عملیات مالی و ترازنامه سالیانه خود را در صورت اعلام معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایشان ارسال نماید.

تبصره۳- دبیرخانه مجاز است به منظور کسب درآمدهای موضوع این ماده با اشخاص حقیقی و حقوقی براساس صلاح و صرفه قرارداد

منعقد نماید.

وظایف دبیرخانه هیأت

ماده۶- وظایف و اختیارات دبیرخانه به شرح ذیل می­باشد:

۱- تهیه و تنظیم دستور کار، تشکیل جلسات و تنظیم صورتجلسات هیأت.

۲- ارسال دستور کار و دعوت­نامه شرکت در جلسات برای اعضای هیأت و حسب مورد افراد صاحب­ نظر بدون داشتن حق رای.

۳- بررسی و ارائه گزارشات کارشناسی لازم در خصوص پرونده ­ها و موضوعات قابل طرح در هیأت.

۴- ابلاغ مصوبات هیأت به کمیسیون­ ها، سازمان­های صنفی و سایر مراجع ذی­ربط.

۵- پیگیری تشکیل منظم جلسات کمیسیون­ های نظارت شهرستان­ ها و تطبیق مصوبات آنان (مراکز استان­ها) با قانون و مقررات و ارائه طریق جهت اصلاح مصوبات مذکور.

۶- بررسی و ارزیابی عملکرد سازمان­های صنفی و کمیسیون­ های نظارت.

۷- نظارت بر حسن اجرای دقیق قانون و مصوبات هیأت، ارائه نظرات کارشناسی و انجام اقدامات قانونی لازم در جهت رفع مشکلات اجرایی و وظایف تفویض شده به کمیسیون­ ها (موضوع ماده۵۶» قانون).

۸- تهیه و تدوین آیین­ نامه­ ها و دستورالعمل­ ها.

۹- نظارت بر عملکرد اتاق اصناف ایران، تهیه گزارش و ارائه پیشنهاد در خصوص مسائل و مشکلات اصناف و سازمان­های صنفی برای وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون توسعه بازرگانی داخلی.

۱۰- پیگیری انجام به موقع و قانونی انتخابات اتحادیه ­ها و اتاق های اصناف در سراسر کشور.

۱۱- بررسی شکایات و اعتراضات واصله از عملکرد سازمان­ های صنفی و کمیسیون­ های نظارت و اعلام نظر در این خصوص.

۱۲- انجام پژوهش­ های کاربردی مرتبط با اصناف و برگزاری همایش و کارگاه ­های آموزشی، توجیهی برای سازمان­های صنفی، کمیسیون­ های نظارت و دستگاه­ های ذی­ربط.

۱۳- برگزاری انتخابات اتاق اصناف ایران و اتحادیه کشوری.

۱۴- ایجاد زیرساخت­ های لازم به منظور برگزاری انتخابات سازمان­ های صنفی، صدور پروانه کسب و ...، به صورت الکترونیکی و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات اداری به صورت مکانیزه.

۱۵- سایر امور محوله از سوی هیأت یا پیش ­بینی­ شده در آیین­ نامه­ ها.

ماده۷- این آیین ­نامه به استناد ماده۵۴» قانون نظام صنفی مصوب۱۲/۶/۱۳۹۲ مشتمل بر۷» ماده و ۵» تبصره تهیه و در تاریخ۶/۵/۱۳۹۳ توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد تصویب قرارگرفت و از تاریخ تصویب، آیین ­نامه قبلی لغو می­گردد.

http://asnafshemiran.ir/ShowContent/97