( 1 ) قانون نظام صنفی-قوانین اصناف، اتحادیه ها ،اتاق های اصناف ، kamal1331

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید.

کد اخبار

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید. سال 97 «حمایت از کالای ایرانی»"

آیین نامه های اجرایی قانون نظام صنفی اتاق اصناف شمیرانات ویرایش 1396


آیین نامه اجرایی ترتیب انتخاب هیأت رییسه اتاق اصناف شهرستان، وظایف هیأت رییسه، طرز تشکیل جلسات، تعداد کمیسیون ها و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق و حق الزحمه خدمات آنها (موضوع ماده ۳۶ قانون نظام صنفی

 


دستورالعمل چگونگی بکارگیری و انتصاب کارکنان و مشاورین اتاق های اصناف شهرستان ها


 


دستورالعمل نحوه تنظیم ساعت کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی

(موضوع تبصره بند (م) ماده ۳۷ قانون نظام صنفی)


 

اتاق اصناف دستورالعمل اجرایی نحوه برگزاری انتخاب نمایندگان اتاق اصناف استان ها در اتاق اصناف ایران

(موضوع ماده۴۲ قانون نظام صنفی)
آیین نامه اجرایی نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رییسه اتاق اصناف ایران

(موضوع تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون نظام صنفی)

 

 

آیین نامه اجرائی شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون های تخصصی اتاق اصناف ایران

(موضوع تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون نظام صنفی)

 

 


دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی و نظارت اتاق های اصناف و چگونگی نظارت اتاق اصناف ایران بر عملکرد آنها

(موضوع بندهای (ش) ماده "۳۷" و ( ۶ ) ماده "۴۵" قانون نظام صنفی)آیین نامه اجرایی شیوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایران و بازپرداخت هزینه های قابل قبول ناشی از عضویت اعضا در اتاق

(موضوع ماده ۴۶ قانون نظام صنفی)

 

 


آئین نامه اجرایی میزان و نحوه دریافت منابع مالی اتاق اصناف ایران

(موضوع تبصره ماده «۴۷» قانون نظام صنفی)آیین نامه تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه کمیسیون نظارت مراکز استان ها

(موضوع تبصره۳ ماده۴۸ قانون نظام صنفی)

 


آیین نامه اجرایی وضعیت اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتحادیه ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می گردد

موضوع تبصره ذیل بند(الف) ماده(۴۹) قانون نظام صنفی

 


آیین نامه اجرایی تشکیلات اداری و امور مالی و نحوه اداره دبیرخانه هیات عالی نظارت

(موضوع ماده ۵۴ قانون نظام صنفیدستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها(موضوع بند هـ ماده ۵۵ قانون نظام صنفی کشور)

 


دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور

(موضوع بند (د) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی)

 

 

صورتجلسه تفویض بخشی از وظایف هیات عالی نظارت برسازمان های صنفی کشور به کمیسیون نظارت مراکز استان ها

(تفویض اختیار ماده ۵۶ قانون نظام صنفی)آیین نامه اجرایی نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان ها

(موضوع ماده ۷۵ قانون نظام صنفی)

 


آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا

(موضوع ماده ۷۹ قانون نظام صنفی)

 


آیین نامه نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه ها، اتاق های اصناف و اتاق اصناف ایران

(موضوع ماده ۸۱ قانون نظام صنفی)آیین نامه اجرایی چگونگی فروش اقساطی، فوق العاده و حراج

( موضوع تبصره ماده ۷۰ و ماده ۸۴ قانون نظام صنفی)

 

 

 

آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری روز بازارهای جمعی

(موضوع ماده (۸۵) قانون نظام صنفی)چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی

(موضوع مواد ۲، ۱۲ و تبصره ماده ۸۷ ق.ن.ص)

 

 

آیین نامه اجرایی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی در مناطق آزاد کشور

(موضوع ماده ۸۸ قانون نظام صنفی)

 

 

آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب برای دارندگان مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره ‏برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها، موسسات، سازمان ‏ها یا شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی

( موضوع ماده ۹۱ قانون نظام صنفی)

 


دستورالعمل وظایف و تعیین عاملیت فروش محصولات دخانی

(موضوع ماده ۷ قانون جامع کنترل مبارزه با دخانیات)

 

 

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو

 

 

شیوه نامه دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو