( 1 ) قانون نظام صنفی-قوانین اصناف، اتحادیه ها ،اتاق های اصناف ، kamal1331

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید.

کد اخبار

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید. سال 97 «حمایت از کالای ایرانی»"

(17) آیین نامه برگزاری انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف ایران تبصره 3 ماده 42 قانون نظام صنفی

 

آیین نامه اجرایی نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف ایران

(موضوع تبصره 2 ماده 43 قانون نظام صنفی)

 تعاریف

ماده 1- تعاریف:

1-قانون : قانون نظام صنفی

2- اتاق ایران: اتاق اصناف ایران

3- دبیرخانه هیات: دبیرخانه هیات عالی نظارت

4- انتخابات: انتخابات هیات رئیسه اتاق

5- هیات اجرایی: هیات اجرایی انتخابات اتاق اصناف ایران


انتخاب کنندگان

ماده 2- اعضای اتاق ایران (اجلاس) که مطابق دستورالعمل ماده 42 قانون توسط هیات رییسه اتاق های اصناف شهرستانهای کشور تعیین می شوند.


داوطلبان و شرایط آنها

ماده 3- اعضای اتاق ایران در صورت داشتن شرایط زیر می توانند داوطلب عضویت در هیات رییسه شوند: 

1- حداقل یک دوره سابقه عضویت در هیات رئیسه اتاق شهرستان یا اتاق ایران (با ارائه اعتبارنامه).

2- نداشتن سوء پیشینه کیفری و عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حَجر، ورشکستگی و افلاس
(با استعلام از مراجع ذیصلاح قضایی).

3- پروانه کسب معتبر دائم (با ارائه  تصویر پروانه کسب و استعلام از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه)

4- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد سال

ماده 4-  هیات رییسه اتاق ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف تولیدی – خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی – خدماتی است که با رای مخفی اعضای اتاق ایران برای مدت چهارسال انتخاب
می شوند . نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت ، معدن و تجارت با تصویب هیات عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی تعیین می شود.

تبصره – تعداد داوطلبان ثبت نام شده نباید کمتر از 10 نفر باشد (حداقل پنج نفر از صنوف توزیعی و خدماتی و پنج نفر از صنوف تولیدی و خدمات فنی) در غیراین صورت هیات اجرایی مکلف است ظرف مدت یک هفته نسبت به تمدید مهلت ثبت نام اقدام نماید.


هیات اجرایی برگزاری انتخابات


 ماده 5- به‏ منظور برگزاری انتخابات، هیأت اجرایی با ترکیب نمایندگان دستگاههای زیر تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر می‏باشد:

الف- دبیرخانه هیات عالی نظارت (به ‏عنوان رییس).

ب-  وزارت کشور.

ج- یک نفر از اعضای اتاق به انتخاب اجلاس ، مشروط بر اینکه فرد مذکور داوطلب انتخابات نباشد.

تبصره – اعضای اتاق ایران در اولین اجلاس با نظارت دبیرخانه هیات از بین اعضا خود نسبت به تعیین نماینده مزبور اقدام می نمایند.

ماده 6- محل استقرار هیات اجرائی در دبیرخانه هیات و زمان شروع ثبت نام، تاریخ برگزاری انتخابات و محل رای گیری توسط هیات اجرائی تعیین می گردد.

ماده 7- هیات اجرایی موظف است پس از دریافت دستور انجام انتخابات، از سوی دبیر هیات عالی نظارت نسبت به فراخوان (حاوی زمان، و مکان ثبت نام) اقدام و از داوطلبان دعوت نماید تا ظرف 15روز جهت ثبت نام به دبیرخانه هیات و یا سازمانهای صنعت ،معدن وتجارت استان مربوط مراجعه نمایند.

تبصره1- فراخوان ثبت نام از طریق انتشار آگهی حداقل در یکی از روزنامه­های کثیرالانتشار صورت می‏پذیرد.

تبصره2- داوطلبان مکلفند شخصاً با مراجعه به دبیرخانه هیات و یا سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان خود نسبت به تکمیل پرسشنامه (مطابق الگوی دبیرخانه هیات) و ارایه تصویر اعتبارنامه عضویت در هیات رییسه اتاق شهرستان، شناسنامه و کارت ملی به انضمام چهار قطعه عکس 4×3 جهت ثبت نام اقدام نمایند.

کمیته بررسی صلاحیت داوطلبان

ماده 8- به منظور بررسی صلاحیت داوطلبان کمیته­ای با ترکیب نمایندگان دستگاههای زیر تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آراء صورت می­گیرد.

1-                        وزارت صنعت، معدن و تجارت (بعنوان رییس)

2-                        وزارت کشور

3-                        وزارت دادگستری

تبصره- وظیفه این کمیته تطبیق شرایط مندرج در ماده 3 این آیین­نامه با داوطلبان است. مسئولیت مکاتبات کمیته و هماهنگی­های لازم بر عهده رییس کمیته می­باشد.

 ماده 9- کمیته موظف است پس از دریافت فهرست داوطلبان حداکثر ظرف مدت 30 روز شرایط آنها را برابر بندهای مقرر در ماده (3) این آیین­نامه بررسی و نتیجه را به هیات اجرائی اعلام نماید.

تبصره- درصورت رد صلاحیت هرکدام از داوطلبان، رییس کمیته موظف است یکماه قبل از انتشار آگهی انتخابات مراتب را به اطلاع داوطلب عدم احراز شرایط شده برساند. داوطلب مذکور می­تواند ظرف مدت یک هفته با ارایه مدارک مثبته اعتراض خویش را به کمیته مذکور اعلام و درصورت تشخیص این کمیته مبنی بر وارد بودن اعتراض، داوطلبی نامبرده بلامانع خواهد بود.


برگزاری انتخابات


ماده 10- هیات اجرایی موظف است ظرف مدت پانزده روز پس از تایید داوطلبان، نسبت به فراخوان برگزاری انتخابات (حاوی تاریخ، ساعت و محل اخذ رای، اسامی داوطلبان به ترتیب حروف الفبا) اقدام نماید.

تبصره- فراخوان ثبت نام از طریق انتشار آگهی حداقل در یکی از  روزنامه­های کثیرالانتشار صورت 
می پذیرد.

ماده 11- وظایف هیات اجرایی در روز برگزاری انتخابات:

1- صدور مجوز ورود به محل اخذ رای برای برگزارکنندگان انتخابات.

2- جلوگیری از ورود افراد غیرصنفی و کارکنان اتاق ایران به محل اخذ رای (موارد استثناء‌ با مجوز رییس هیات اجرایی می‏باشد).

3- الصاق فهرست اسامی داوطلبان با خط درشت و خوانا به ترتیب حروف الفبا به همراه عکس آنها قبل از شروع رای‏گیری در محل اخذ رای به تفکیک صنوف تولیدی – خدمات فنی و توزیعی - خدماتی.

4- باز و بسته و ممهور نمودن صندوق رای خالی قبل از شروع رای‏گیری در حضور جمع و تهیه صورتجلسه به امضای اعضای هیات اجرایی در محل اخذ رای.

5- تطبیق اسامی رای‏دهندگان با فهرست نمایندگان استان‏ها در اتاق ایران با رویت کارت شناسایی معتبر.

تبصره- وکالت برای دادن رای، ممنوع است.

6- جلوگیری از هرگونه تبلیغات انتخاباتی در ساختمان محل اخذ رای و اخراج افراد متخلف از محل 
رای گیری.

7- در صورت ضرورت،تمدید ساعت رای‏گیری برای همان روز با تنظیم صورتجلسه.

8-  باز نمودن صندوق، پس از پایان مهلت اخذ رای، قرائت و شمارش آراء ماخوذه و تنظیم صورتجلسه.

9- اعلام نتیجه انتخابات مشتمل بر تعداد آراء ماخوذه به هر یک از داوطلبان. ( در صورت تقاضا).

10- ارسال صورتجلسه و گزارش انتخابات برای دبیرخانه هیات .

11- درصورتی که به دلیل تنش، عدم امنیت و یا بروز حوادث غیرمترقبه برگزاری انتخابات غیرممکن باشد باید با تنظیم صورتجلسه‏ای انتخابات را متوقف نموده و در اولین فرصت نسبت به تجدید روز رای‏گیری اقدام گردد.


شمارش آراء


ماده 12 – نحوه شمارش آراء:

1- تعداد رای دهندگان با آراء ماخوذه تطبیق و برگه‏های رأی زاید بر تعداد تعرفه، به قید قرعه از کل برگ‏های رأی کسر می‏شود. اما چنانچه تعداد آرای مآخوذه کمتر از تعداد رأی دهندگان باشد نتیجه در صورتجلسه منعکس می‏شود.

2- درصورتی که اسامی نوشته شده در برگ رأی بیش از تعداد داوطلبان باشد، اسامی اضافه از آخر 
خوانده نمی‏شود.

3- در موارد زیر برگه‏های رأی باطل، لیکن جزء آراء مآخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه قید و برگه‏های مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد.

الف) آرای ناخوانا .

ب) آرای حاوی اسامی غیر از داوطلبان.

ج) آرای سفید ریخته شده در صندوق.

4-  درصورتی که نام یک داوطلب در برگه رای مکرر نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او 
محسوب می‏شود.

5- درصورت تساوی آرای دو یا چند نفر از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نیاز از بین آنها با توافق ذی نفعان و در غیر اینصورت از طریق قرعه‏کشی توسط هیات اجرایی در حضور آنان انجام می شود.

6- درصورتی‏که نام خانوادگی دو یا چند نفر از داوطلبان یکی باشد و در برگ رأی فقط نام خانوادگی قید گردیده مجموع این گونه آراء به طور مساوی بین داوطلبان هم نام تقسیم و در مورد رأی یا آرای باقی مانده غیر قابل تقسیم به حکم قرعه عمل خواهد شد.

ماده 13- چنانچه هر یک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات معترض باشد می‏تواند ظرف یک هفته از تاریخ برگزاری انتخابات، شکایت خود را کتباً همراه با دلایل و مدارک مربوط به دبیرخانه هیات تسلیم نماید. دبیرخانه هیات موظف است شکایت شاکی را ظرف مدت پانزده روز مورد بررسی قرار داده و درصورت کفایت دلایل و مستندات موضوع را جهت تصمیم گیری در هیات عالی نظارت مطرح نماید. تصمیم هیات عالی نظارت در این­خصوص قطعی و لازم الاجراست.

ماده 14- درصورت عدم وصول و یا رد شکایت در موعد مقرر، دبیرخانه هیات موظف است ظرف مهلت پانزده روز از هیات رییسه دعوت بعمل آورده تا از بین خود نسبت به تعیین یک نفر رییس– دو نفر نایب رییس (اول و دوم) یک نفر دبیر و یک نفر خزانه‏دار و دو نفر عضو اقدام نمایند.

تبصره- پس از تعیین سمت اعضای هیات رییسه اتاق ایران ، اعتبارنامه آنان ظرف مدت ده روز توسط دبیر هیات عالی نظارت صادر می‏گردد.

ماده 15- انتخابات اعضای هیات رییسه در یک روز با شرکت حداقل دو سوم اعضای اتاق، انجام خواهد شد.

تبصره- درصورت به حد نصاب نرسیدن رای دهندگان در دور اول انتخابات، هیات اجرایی ظرف مدت 15 روز انتخابات دور دوم را برگزار خواهد نمود. انتخابات مطابق مفاد این آیین‏نامه و با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضای اتاق در مرحله دوم معتبر خواهد بود. درصورت به حدنصاب نرسیدن رای دهندگان در این مرحله، موضوع جهت اخذ تصمیم لازم در هیات عالی نظارت مطرح می‏گردد.


سایر مقررات


ماده 16- مدت مسئولیت اعضای هیات رییسه اتاق ایران نمی تواند بیش از مدت باقیمانده عضویت آن ها در اتاق اصناف شهرستان باشد و با پایان یافتن مدت مسئولیت هر عضو ، عضو بعدی که در صورتجلسه انتخابات دارای بیشترین رای باشد با رعایت نصاب مقرر در ماده 43 قانون توسط دبیرخانه هیات جایگزین خواهد شد.

ماده 17 - درصورت استعفا، فوت ، عزل یا حَجر هر یک از اعضای هیات رییسه، موضوع در اولین اجلاس اتاق ایران مطرح و سپس به دبیرخانه هیات اعلام می‏گردد تا مطابق نصاب مقرر در تبصره 1 ماده 42 قانون از نفر بعدی که در صورتجلسه انتخابات دارای رای بیشتری است، دعوت بعمل آورد. در اینصورت انتخابات مجدد داخلی جهت تعیین سمت اعضای هیات رییسه توسط دبیرخانه هیات انجام خواهد شد.

تبصره- درصورت تغییر نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا درخواست اکثریت اعضا ء هیات رییسه و تایید معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت ، معدن و تجارت دبیرخانه هیات موظف است نسبت به برگزاری انتخابات مجدد داخلی بمنظور تعیین سمت اعضاء اقدام نماید.

ماده 18- در صورت استعفای اکثریت اعضای هیات رییسه اتاق، دبیرخانه هیات موظف است نسبت به طرح موضوع در جلسه هیات عالی نظارت به منظور اتخاذ تصمیم لازم اقدام نماید.

ماده 19- این آیین نامه در اجرای  تبصره 2 ماده 43 قانون نظام صنفی مصوب 12/6/92 مشتمل 
بر 19 ماده و 11 تبصره تهیه و در تاریخ 28/5/1393 توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد تصویب قرارگرفت و از تاریخ تصویب، آیین نامه قبلی لغو می گردد.